Konkurs - graffiti 3D

Zrób ciekawe zdjęcie
i wygraj koszulki
Carnavalu Sztuk-Mistrzów !!!

Zapozuj na ilustracji trójwymiarowej, która znajduje się na Placu Łokietka i zrób zdjęcie.
(przykład konwencji na tablicy informacyjnej obok)

3D.jpg


Zdjęcia należy przesyłać na adres konkurs@lublin.eu do dnia 6 sierpnia w tytule maila wpisując hasło 3D
W treści maila /listu elektronicznego należy podać: odpowiedź, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie zdjęcia na stronie www.lublin.eu.

Najciekawsze 3 pozy zostaną nagrodzone koszulkami Carnavalu Sztukmistrzów.

Nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Kancelarii Prezydenta – Marketingu Miasta mieszczącej się przy ul. Rynku 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Nagrodę należy odebrać w ciągu 2 tygodni od daty powiadomienia o wygranej.


Regulamin konkursu
 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Lublin – właściciel witryny www.lublin.eu,
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta Lublin i ich rodzin.
 3. Odpowiedzi należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną przez Internet.
 4. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: odpowiedź, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Laureat zostanie powiadomiony o werdykcie jury drogą elektroniczną lub telefonicznie
 6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Kancelarii Prezydenta – Marketingu Miasta mieszczącej się przy ul. Rynku 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
 8. Nagrodę należy odebrać w ciągu 2 tygodni od daty powiadomienia o wygranej. Po tym terminie nagroda przechodzi na poczet kolejnych konkursów.
 9. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 11. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu przez nadesłanie takiej zgody w formie oświadczenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).
 12.  Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).