UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Lublin - miasto inspiracji | oficjalny portal miasta Lublin

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miasto Lublin

 
  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublin
 

Uchwała nr 180/VII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze, Aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska
   
  Uchwała nr 217/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I w obszarze położonym pomiędzy ulicami Konrada Bielskiego, Bolesława Sekutowicza, Ignacego Czumy
   
  Uchwała nr 166/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla obszaru położonego w rejonie ulic: Spółdzielczości Pracy i Nasutowskiej (DZ. URZ. Województwa Lubelskiego 2011.128.2218 z dnia 2011-08-29)
Załączniki
   
Uchwała nr 165/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie ulic Nasutowskiej i Alei Spółdzielczości Pracy
Załączniki
   
Uchwała nr 1641/LIII/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina - część I
Załączniki
   
Uchwała Nr 406/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, część I - obszar północno-wschodni teren w rejonie ulicy Kosynierów
   
Uchwała nr 811/XXXII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I - obszar zachodni w rejonie ulic: al. Kraśnicka, Nałęczowska i Wojciechowska
   
Uchwała nr 185/VIII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2003 r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów oznaczonych numerami: I/3, I/12, I/19 w granicach jak na załącznikach graficznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina – część I przyjętego uchwałą Nr 1641/LIII/2002 Rady Miejskiej w Lublinie dnia 29 sierpnia 2002 r.
Załączniki
   
Uchwała Nr 413/XIX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów oznaczonych numerami: I/4, I/5, I/7, I/8, I/10, I/13, I/14, I/16, I/22 w granicach jak na załącznikach graficznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina – część I przyjętego uchwałą Nr 1641/LIII/2002 Rady Miejskiej w Lublinie dnia 29 sierpnia 2002 r.
Załączniki
   
Uchwała nr 886/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I w rejonie ulic: Cyprysowa - Bluszczowa (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 2013.4905 z dnia 2013.11.28)
   
Uchwała nr 888/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I, obszar zachodni - część „A” Rogatka Warszawska (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 2013.4906 z dnia 2013.11.28)
   
Uchwała nr 1045/XL/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar zachodni w rejonie ul. Wojciechowskiej
   

Uchwała nr 1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina - część II
Załączniki
   
Uchwała nr 196/XIII/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina – część II
Załączniki
   
Uchwała nr 394/XXII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II
Załączniki
   
Uchwała nr 439/XXIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 394/XXII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II
   
Uchwała nr 240/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina – część II (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 2011.179.2805 z dnia 25.11.2011 r.)
Załączniki
   
Uchwała nr 414/XIX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów oznaczonych numerami: II/4, II/5, II/6, II/7, II/9, II/10, II/11 w granicach, jak na załącznikach graficznych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina-część II przyjętego uchwałą Nr 1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r.
Załącznik
   
Uchwała Nr 183/VIII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znaczonych numerami: II/2, II/8 i II/12 w granicach jak na załącznikach graficznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina – część II przyjętego uchwałą Nr 1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie dnia 26 września 2002 r.
Załączniki
   
Uchwała nr 951/XXXVII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin - część II w obszarze położonym u zbiegu al. Kraśnickiej i ul. Jana Pawła II
   
Uchwała nr 1043/XL/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II w pobliżu ul. Watykańskiej
   
Uchwała nr 1044/XL/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II w rejonie ulicy Matki Teresy z Kalkuty
   

Uchwała nr 825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – cześć III
Załączniki
   
Uchwała nr 468/XXI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III w rejonie północnej części ulicy Koncertowej
   

Uchwała Nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – cześć IV
Załączniki
   

Uchwała nr 343/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV – obszar A
Załączniki
   
Uchwała nr 379/XXII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 343/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV – obszar A
   
  Uchwała nr 405/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część IV – obszar A (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 2012.1434 z dnia 2012-04-20)
   
Uchwała nr 586/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część IV – obszar A (Dz. U. Województwa Lubelskiego 2012.3566 z dnia 2012-11-19)
   
Uchwała nr 374/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV
Załączniki
   
Uchwała nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ulicą Zelwerowicza (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 2013.126 z dnia 2013-01-16)
   
Uchwała nr 1256/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – rejon ulic Dożynkowa-Bluszczowa
Załączniki
   
Uchwała nr 550/XXIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część VIH Wrotków Południowy - Osiedle Słoneczny Dom
   
Uchwała nr 889/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku wraz z jego projektowanym powiększeniem (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 2013.4906 z dnia 2013.11.28)
Uwagi
   
Uchwała nr 1018/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część VIA (Bronowice - rejon ul. Łęczyńskiej)
     
Uchwała nr 27/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin - część VIA dla obszaru położonego w kwartale ulic: Łęczyńska, Droga Męczenników Majdanka, Ceglana oraz linii kolejowej  
     
Uchwała nr 1134/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI w obszarze Pomnika Męczeństwa na Majdanku wraz ze strefą ochronną
   
 Uchwała nr 439/XX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część VIII - Śródmieście dla terenu dawnego cmentarza unickiego, położonego u zbiegu ulic Unickiej i Walecznych (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 2012.1863 z dnia 2012-06-12)
   
Uchwała nr 72/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VIII - Śródmieście w obszarze ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki