Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Komunikaty

09.07.2014
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin informuje o wyłączeniach prądu: 2014-07-11 w godz. 8-16 Lublin: ul. Ptasia 2014-07-14 8-14 Goplan od 41 do 47 2014-07-14 8-14 Marysin ul Purpurowa 18 2014-07-15 8-14 ul Słonecznikowa 5 2014-07-15 8-14 ul Relaksowa 12 2014-07-15 9-14 Rudnik 2 odbiorcy z sieci napowietrznej 2014-07-16 8-14 ul Wyzwolenia od 75 do 157 ul Skrzynicka od 40 do 58
czytaj więcej
08.07.2014
W związku z przebudową sieci ciepłowniczej w dniach od 11.07.2014 do 13.07.2014 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego. Od dnia 11.07.2014 r. od godz. 18:00 do dnia 13.07.2014 r. do godz. 24:00 zamknięty zostanie całkowicie dolny odcinek ulicy Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca 80 – Al. Piłsudskiego (na wysokości Targów Lublin). Ruch kołowy odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego przez Al. Zygmuntowskie oraz ul. Lubelskiego Lipca 80. Utrudnienia w ruchu są spowodowane przebudową przyłącza ciepłowniczego do obiektów nowego Basenu Miejskiego i Hali Lodowej. W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z robotami dla mieszkańców, wszystkie prace prowadzone będą w weekend, 24 godziny na dobę. W piątek (11 lipca) po popołudniowym szczycie komunikacyjnym rozpoczną się prace na al. Piłsudskiego w rejonie Hotelu Victoria. Zamknięte dla ruchu zostaną pasy po północnej stronie jezdni (kierunek ul. Lipowa) od wysokości ul. Szczerbowskiego do skrzyżowania. Ruch obustronny zostanie skierowany na sąsiednie pasy (po przeciwnej stronie hotelu). W czasie prac sygnalizacja świetlna przejdzie w tryb pracy światła żółtego, pulsującego, a ruch na skrzyżowaniu będzie sterowany ręcznie. Prace, zakładając optymalne warunki, powinny się zakończyć do końca dnia w niedzielę (13 lipca). Podobnie od piątku (11 lipca) od godz. 18 do niedzieli (13 lipca) do godz. 24:00 zamknięty zostanie całkowicie odcinek al. Piłsudskiego od skrzyżowania z Al. Zygmuntowskimi do ul. Lubelskiego Lipca '80. Ruch zostanie poprowadzony przez Al. Zygmuntowskie. Utrudnienia są spowodowane przebudową przyłącza ciepłowniczego do obiektów nowego Basenu Miejskiego i Hali Lodowej. W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z robotami dla mieszkańców, wszystkie prace prowadzone będą w weekend, 24 godziny na dobę. W związku z pracami prowadzonym przez LPEC i zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Piłsudskiego w rejonie ul. Lubelskiego Lipca 80, w dniach od 11 lipca od godz. 18:00 do 13 lipca do godz. 24:00, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wprowadza następujące objazdy dla komunikacji miejskiej: linie nr: 20, 151 i 152 w obu kierunkach przejazdu: … - Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – Lubelskiego Lipca 80 – Plac Bychawski – Kunickiego - … linia nr 150 w obu kierunkach przejazdu: … - Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – Lubelskiego Lipca 80 – Młyńska - … linia nr 155 w obu kierunkach przejazdu: … - Piłsudskiego – Al. Zygmuntowskie – Lubelskiego Lipca 80 – Plac Bychawski – Wolska - … linia nr 951 w kierunku Ronda Krwiodawców: … - Plac Bychawski – Lubelskiego Lipca 80 – Al. Zygmuntowskie – Piłsudskiego - …
czytaj więcej
04.07.2014
1/ W związku z całkowitym zamknięciem dla ruchu al. Solidarności, w dniach 5, 6 oraz 12 i 13 lipca br (sobota-niedziela), komunikacja miejska będzie zorganizowana w następujący sposób: Linie nr: 18, 20 oraz 37 zostaną skierowane przez al. Warszawską, natomiast linia nr 718 zostanie zawieszona. Linia N1 kursuje be zmian. 2/ Podczas festiwalu "Inne Brzmienia" tj. w dniach 8-13 lipca br., komunikacja nocna będzie kursować we wzmocnionej obsadzie. W noce od 8/9 lipca do 13/14 lipca br. autobusy linii nocnych N1, N2 i N3 będą odjeżdżać z Placu Litewskiego z następującą częstotliwością: - w godzinach 22:30-3:30, co 30 minut - w godzinach 3:30-4:30, co 60 minut Dodatkowo, na czas trwania festiwalu, linie N1, N2 i N3 będą obsługiwane autobusami przegubowymi.
czytaj więcej
03.07.2014
Trwają prace przy układaniu ostatniej warstwy bitumicznej nawierzchni drogowej na budowanym przedłużeniu al. Solidarności. Roboty w rejonie wiaduktu, którym biegnie al. Warszawska i na "starym" odcinku al. Solidarności wymuszą zmiany w organizacji ruchu. Zmiany będą wprowadzane etapowo. Etap I Zakłada układanie nawierzchni na jezdni lewej "starej" al. Solidarności (kierunek Warszawa; węzeł Dąbrowica) oraz na wybudowanych łącznicach z al. Warszawską. Prace będą prowadzone w dwa dni weekendowe, sobotę i niedzielę 5 i 6 lipca, podczas gdy obowiązują ograniczenia w ruchu ciężarowym dla pojazdów powyżej 12ton (z wyłączeniem autobusów). Ruch w obu kierunkach odbywał się będzie przez wybudowany wiadukt do ronda Krwiodawców. W tym czasie całkowicie zamknięta będzie al. Solidarności pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Generała Ducha i al. Sikorskiego, a początkiem zakresu robót. Na skrzyżowaniu kierowcy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej na każdym z wlotów o zamknięciu przejazdu oraz o kierunku objazdu. Dodatkowo umożliwione zostanie zawracanie przed zamknięta strefą robót na al. Solidarności dla kierowców, którzy zignorują znaki informujące o objeździe. Na rondzie Krwiodawców zostaną wprowadzone nowe tablice przedstawiające trasę objazdu. Na tym etapie zawieszona zostanie linia 718, która w obecnej chwili porusza się po pętli nawrotowej na al. Warszawskiej. Zawieszenie linii wynika z braku możliwości nawracania pod ruchem dwukierunkowym. Etap II Zakłada układanie nawierzchni na jezdni prawej "starej" al. Solidarności (kierunek Zamość), na al. Warszawskiej na wiadukcie oraz na zakresie od strony Ronda Krwiodawców (do wysokości marketu Aldik). Prace będą prowadzone od poniedziałku 7 lipca do piątku 11 lipca włącznie. W tym czasie zlikwidowany zostanie objazd przez wiadukt i poprowadzenie ruchu wybudowanymi łącznicami. Ruch odbywać się będzie w sposób analogiczny do obecnie funkcjonującej organizacji ruchu. Zmiany obejmują przekierowanie ruchu z jedni prawej (po stronie os. Sławinek) na jezdnię lewą (po stronie Ogrodu Botanicznego) oraz łącznice. Etap III Zakłada układanie nawierzchni na al. Warszawskiej od strony końca zakresu robót (od strony ul. Sławinkowskiej). Wykonanie prac planowane jest na sobotę i niedzielę 12 i 13 lipca w okresie obowiązywania ograniczenia w ruchu ciężarowym dla pojazdów powyżej 12ton (z wyłączeniem autobusów). Ponownie ruch wprowadzony zostanie na wiadukt oraz al. Warszawską. W trakcie tego etapu wykonana zostanie część al. Warszawskiej (od Ogrodu Botanicznego do końca zakresu prac) oraz połączenie al. Warszawskiej z łącznicami. Etap zakłada całkowite zamknięcie al. Solidarności pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Generała Duchu i al. Sikorskiego, a początkiem zakresu robót. Identycznie jak w etapie I na skrzyżowaniu z ul. Ducha i al. Sikorskiego kierowcy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej na każdym z wlotów o zamknięciu przejazdu oraz o kierunku objazdu, a także umożliwione zostanie zawracanie przed zamknięta strefą robót dla kierowców, którzy zignorują znaki informujące o objeździe. Podobnie zawieszona zostanie linia 718 ze względu na brak możliwości nawracania pod ruchem dwukierunkowym. Etap IV Zakłada poprowadzenie ruchu prawą i lewą jezdnią al. Solidarności oraz wprowadzenie ruchu na al. Warszawską łącznicami. Powyższy plan robót zakłada optymalne warunki atmosferyczne. W innym wypadku terminy mogą ulec zmianie.
czytaj więcej
01.07.2014
Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin informuje, iż od 1 lipca prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin. Ogółem, wyżej wymienione jednostki dysponują 846 miejscami, w tym: przedszkola oraz punkty przedszkolne prowadzone przez Miasto Lublin 574 miejscami, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin - 272 miejscami. Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujące w Mieście Lublin: Składanie wniosku wraz z załącznikami - od 1 lipca do 8 lipca br. do godziny 17.00. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 15.07 br. godz. 8.00. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia - od 15.07 godz. 14.00 do 17.07 br. do godz. 17.00. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 18.07 br. godz. 13.00. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia - do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia - do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora. Rekrutacja uzupełniająca: - do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Lublina; - kandydaci zamieszkali poza obszarem Lublina mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami; - w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin mogą zostać przyjęte także dzieci 2,5 letnie urodzone do 31 marca 2012 r.; - Rodzice, którzy składali wniosek w marcowej turze rekrutacji, a ich dziecko nie zostało przyjęte - przystępują do rekrutacji uzupełniającej korzystając ze strony https://naborp-k.vulcan.net.pl/lublin. Rodzic powinien zalogować się na swój poprzedni login i hasło. Po zalogowaniu powinien dokonać zmian w wyborze przedszkoli, do których składa wniosek; - Rodzic może składać wniosek do trzech wybranych placówek, uwzględniając przedszkole pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. Wniosek będzie można wypełnić począwszy od 1 lipca br., korzystając ze strony internetowej https://naborp-k.vulcan.net.pl/lublin. Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami składa się w terminie do 8 lipca br. tylko do przedszkola pierwszego wyboru. - wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego można będzie również pobrać w przedszkolu lub szkole podstawowej i wypełniony złożyć w wyżej wymienionym terminie. - o przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń. Przypominamy, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe kryteria (art. 20c ust.4 ustawy o systemie oświaty), które będą brane pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata niepełnosprawność kandydata niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnosprawność rodzeństwa kandydata samotne wychowywanie kandydata w rodzinie objęcie kandydata pieczą zastępczą Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów: Ad. 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) Ad. 2, 3, 4, 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645. Ad. 6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 154, 866 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone na mocy uzgodnień dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych z Prezydentem Miasta Lublin, jako organem prowadzącym (art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm). Kryteria te uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę. Kryteria rekrutacyjne dla gminy Lublin: oboje rodzice kandydata mają status osoby pracującej lub uczącej się w systemie dziennym – 4 pkt, fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego przedszkola (oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego) – 2 pkt, dzieci z ciąży mnogiej – 1 pkt, fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do funkcjonujących w pobliżu szkoły, żłobka – 1 pkt, odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby przedszkola nie przekraczająca 3 km – 1 pkt, korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj.: zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków - 1 pkt. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata tzw. „kryteriów gminnych” składane są w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W załączeniu wykaz wolnych miejsc w przedszkolach oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin. Wolne miejsca dla dzieci w wieku 2,5; 3; 4 letnich w przedszkolach oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin.pdf Wolne miejsca dla dzieci 5 – 6 letnich w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin-1.pdf
czytaj więcej
23.06.2014
W okresie tegorocznych wakacji, w lipcu i sierpniu, swoją działalność będą prowadziły stołówki w wybranych szkołach, dla których miasto Lublin jest organem prowadzącym. Z obiadów wydawanych w funkcjonujących w okresie wakacji stołówkach, uczniowie mogą korzystać na zasadach pełnej odpłatności bądź też częściowego lub pełnego dofinansowania (dotyczy dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach, dla których obiady dofinansowywane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach realizacji programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"). Prawo do bezpłatnych obiadów mają dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 684 zł. Dodatkowo obiady mogą być częściowo dofinansowywane w przypadku, gdy dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 912 zł. Osoby zainteresowane korzystaniem z dofinansowania obiadów dla dzieci, powinny zgłosić się do pracownika socjalnego z Sekcji Pracy Socjalnej MOPR Lublin, właściwej według miejsca zamieszkania rodziny. Osoby zainteresowane korzystaniem z obiadów na zasadach pełnej odpłatności powinny zgłosić się w wybranej z poniższego wykazu szkole i zadeklarować swoją wolę. Wykaz szkół wraz z terminami, w których w okresie wakacji 2014 będą funkcjonować stołówki szkolne.
czytaj więcej
30.04.2014
W związku z trwającymi robotami ul. Narutowicza pozostanie wyłączona z ruchu do końca sierpnia. Objazd wyznaczono ulicami: Okopowa - Lipowa. Komunikacja miejska została skierowana na objazd ulicami: Lipowa - Krakowskie Przedmieście. Prace na odcinku wyłączonym z ruchu będą prowadzone etapami, tak aby w miarę możliwości zapewnić dojazd mieszkańców do posesji. W zależności od zaawansowania robót dojazd będzie możliwy od ul. Okopowej lub od al. Piłsudskiego. Mieszkańcy tego obszaru na bieżąco będą informowani o planowanych pracach przez wykonawcę robót.
czytaj więcej
17.02.2014
Na wiaduktach w ciągu al. Kompozytorów Polskich obowiązuje zmieniona organizacja ruchu i ograniczenia tonażowe. Zmiany zostały wprowadzone przed weekendem, zgodnie z zaleceniami przeglądu. Na obu obiektach w ciągu al. Kompozytorów Polskich obowiązuje ograniczenie nośności do 15 t oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ponadto, na obiekcie zachodnim, prowadzącym od al. Smorawińskiego do al. Solidarności, wyłączony został lewy pas ruchu. Ruch odbywa się jednym, prawym pasem wiaduktu. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu przebudowy obiektów. Zmiany zostały wprowadzone zgodnie z zaleceniami przeglądu rocznego, który został wykonany jesienią 2013 r. Zgodnie z wytycznymi oba obiekty powinny przejść remont najpóźniej w 2015 r.
czytaj więcej
14.02.2014
Na ostatniej sesji Rady Miasta Lublin radni przyjęli uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponadto, Prezydent Krzysztof Żuk zapowiedział, że podległe mu jednostki i spółki nie będą wydawały zgód na wieszanie plakatów na miejskiej infrastrukturze.
czytaj więcej
03.02.2014
W poniedziałek, 3 lutego br. linie podmiejskie nr: 78 i 85 wróciły ponownie na swoje podstawowe trasy przejazdu, tj. linia nr 78 dojeżdża do Zemborzyc Podleśnych, a linia nr 85 wznawia swoje kursowanie. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach, z powodu nieodśnieżnych pętli i ciągów komunikacyjnych poza granicami miasta, trasa linii 78 została tymczasowo skrócona, zaś linia nr 85 w miniony piątek, nie kursowała wcale. Mając na uwadze powyższe utrudnienia, kursowanie linii nr 78 i 85, szczególnie poza terenem Gminy Lublin, będzie na bieżąco monitorowane. W przypadku ewentualnego pogorszenia warunków pogodowych i wystąpienia trudności w przejeździe, będą podejmowane kolejne decyzje, co do przebiegu tras i funkcjonowania tych linii.
czytaj więcej
24.01.2014
Z uwagi na niskie temperatury również w weekend w godzinach 9.00–14.00 osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych w Lublinie mieszczącego się przy ul. Młyńskiej 18. Dodatkowo codziennie, w dni powszednie od godziny 19.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 13.00, „Gorący Patrol” w siedzibie przy ul. 1-go Maja 20 wydaje osobom potrzebującym ciepłą zupę lub gorącą herbatę i kanapki. Mieszkańcy miasta, którzy mają wiedzę o osobach bezdomnych, narażonych na negatywne skutki niskich temperatur mogą zgłaszać takie sytuacje do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w Lublinie, ul. Lipowa 27 lub pod całodobowy numer telefonu (81) 466 17 14. Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą. Przydatne adresy i telefony znajdują się na stronie Urzędu Miasta Lublin.
czytaj więcej
06.12.2013
Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Lublin", w którym znajduje się wykaz ulic, chodników, placów, schodów i kładek dla pieszych, które objęte są stałym zimowym utrzymaniem i będą odśnieżane w przedstawionej kolejności. Informator znajduje się na stronie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, można go też pobrać z naszej strony: "Informator zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Lublin".
czytaj więcej
28.11.2013
Zachęcamy do skorzystania z mapy zawierającej informacje o realizowanych aktualnie pracach drogowych. Mapa przedstawia roboty trwające, a także te które zostały zakończone, ale nie przeszły jeszcze odbioru technicznego. Roboty oznaczone są na mapie trójkątem z czerwoną obwódką. Po kliknięciu na nią wyświetlą się dodatkowe informacje. jak sprawdzić gdzie trwają prace? po kliknięciu w mapę, proszę wybrać w lewym menu kategorię "Inne" a następnie "Remonty ulic".
czytaj więcej

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

Captcha*

Ile to jest sześć + dwa?

(wpisz wynik słownie)