Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Planowanie przestrzenne

Historia planowania przestrzennego w Lublinie sięga lat dwudziestych dwudziestego wieku.

Lubelska Pracownia Urbanistyczna, która została utworzona w 1955 r. ma już sześćdziesięcioletnią tradycję. W latach dziewięćdziesiątych Pracownię umiejscowiono w strukturze Urzędu Miejskiego.

Obecnie w Wydziale Planowania są przygotowywane projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projekty miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego, oraz projekty zmian tych dokumentów. Opracowywane są także różnego rodzaju koncepcje i uwarunkowania urbanistyczne dla potrzeb konkursów urbanistyczno-architektonicznych.
Dla potrzeb planowania przestrzennego, ale także dla potrzeb innych wydziałów i jednostek miejskich, prowadzony jest w Wydziale Planowania Miejski System Informacji Przestrzennej.

Wydział Planowania to zespół fachowców w różnych branżach, posiadających wykształcenie, doświadczenie i specjalistyczne uprawnienia w wielu dziedzinach przydatnych w planowaniu przestrzennym. Są to zarówno architekci, architekci krajobrazu, geografowie, specjaliści w zakresie komunikacji, infrastruktury technicznej, a także ekonomiści, prawnicy, informatycy, historycy sztuki. i graficy.

Planowanie przestrzenne to proces ciągły, wymagający z jednej strony dostosowania do strategii polityk prowadzonych przez miejskie władze, z drugiej zaś do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań indywidualnych mieszkańców, inwestorów, wspólnot, organizacji pozarządowych, przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego i w ramach obowiązujących przepisów prawa - uchwała podjęta przez Radę Miasta jest wszakże przepisem prawa lokalnego.

W procesie planistycznym istotnym elementem procedury jest partycypacja społeczna i konsultacje, które rozpoczynają się od wniosków składanych na etapie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu i poprzez uwagi składane do wykładanego projektu mpzp. W trakcie wyłożenia odbywa się jeszcze dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w projekcie.

W tematach szczególnie trudnych, do konsultacji przedplanistycznych udostępniane są koncepcje zagospodarowania terenu. Opinie składane do urzędu zawsze są przedmiotem analiz w trakcie dalszych szczegółowych prac planistycznych.

Organem doradczym prezydenta w dziedzinie urbanistyki jest Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna powoływana spośród grona specjalistów z zakresu urbanistyki i architektury, ale też przyrody, ochrony zabytków i infrastruktury.

Każdy z uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to efekt wielu spotkań, uzgodnień i opinii - będących kompromisem oczekiwań i wniosków oraz zastanych uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, technicznych i komunikacyjnych oraz ekonomicznych.

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

Captcha*

Ile to jest 3 odjąć jeden?

(wpisz wynik liczbowo)