Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Obywatelski Lublin

11.04.201613:13
Nowe pomysły, wymianę doświadczeń i wspólne tworzenie nowych rozwiązań zapowiada Ashoka, podczas spotkania innowatorów społecznych w Lublinie.
czytaj więcej
08.04.201611:45
Ponad połowa podatników z naszego regionu wsparło w ubiegłym roku organizacje pozarządowe. Społecznicy otrzymali w ten sposób przeszło 21 mln zł. Rozliczając się z podatku dochodowego za rok 2015 przekaż 1% jednej z lubelskich organizacji pożytku publicznego.
czytaj więcej
05.04.201607:12
Już tylko do 14 kwietnia można składać wnioski do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego w Lublinie. Po raz pierwszy można złożyć wniosek za pośrednictwem platformy internetowej. Zachęcamy do skorzystania z tej formy przygotowania wniosku oraz przedstawiamy instrukcję obsługi platformy.
czytaj więcej
29.03.201614:10
Organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Fundacja HerStory, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury i sztuki -Dzielnice kultury - Rury – dzielnicowe herstorie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej
29.03.201612:41
Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert na wkłady własne w ramach drugiego naboru trwającego do 15 marca 2016 roku. Zapraszamy do składania ofert w kolejnym naborze w terminie do 15 kwietnia br.
czytaj więcej
29.03.201611:41
Organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie na rzecz Sceny Plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury i sztuki - Miasto kultury – Jubileusz Galerii Sceny Plastycznej KUL, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej
24.03.201608:43
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2016 r. w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - Lato w mieście.
czytaj więcej
23.03.201608:37
W dniu 16 marca 2016 r. podmiot działający pod nazwą Lubelski Klub Futbolu Amerykańskiego Tytani Lublin, złożył wniosek o finansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej
23.03.201608:30
Wodniacki Uczniowski Klub Sportowy SP 30 w Lublinie, złożył wniosek o finansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej
23.03.201608:15
Organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „con amore” z siedzibą w Lublinie przy ul. Róży Wiatrów 9 złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”, w formie wsparcia, pod nazwą „Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych z elementami informacyjno – edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej