Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Obywatelski Lublin

14.03.201612:19
Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert na wkłady własne w ramach pierwszego naboru trwającego do 26 lutego 2016 roku. Zapraszamy do składania ofert w kolejnym naborze w terminie do 15 marca br.
czytaj więcej
10.03.201609:52
Prezentujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2016 roku zadań z zakresu realizacji "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020".
czytaj więcej
08.03.201613:55
Informujemy, że w dniu 3 marca 2016 r. r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Lubelska Inicjatywa, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury i sztuki - Dzielnice kultury – Koncert dla Mamy, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej
07.03.201613:07
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Pozarządowe Śniadania Czwartkowe, które odbędzie się 17 marca 2016 r. tradycyjnie o godz. 10.00 w siedzibie Referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3 (sala 109 - I piętro).
czytaj więcej
04.03.201615:08
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane będzie zadanie: Kibice Razem 2016.
czytaj więcej
04.03.201614:59
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zadanie Program MISTRZ - realizacja szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich.
czytaj więcej
02.03.201608:44
Informujemy, że 26.02.2016 r. Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Węglin Północny” w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie Wystawy fotograficznej "Dzielnica mojego dzieciństwa. Kośminek", z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej
01.03.201613:55
Kancelaria Prezydenta podaje do wiadomości wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych m.im. do mieszkańców Lublina, działających na terenie Miasta Lublin, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Lublin, (I nabór - do 26 lutego 2016 r.).
czytaj więcej
01.03.201611:05
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należącego do zadań własnych Gminy Lublin - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Lublin w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2021 roku.
czytaj więcej
01.03.201610:58
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego Gminy Lublin - miasta na prawach powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Miasta Lublin w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2018 roku.
czytaj więcej