Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Obywatelski Lublin

22.03.201612:21
Budowa dróg, placów zabaw, inicjatywy sportowe – m.in. o to wnioskowali mieszkańcy w ramach mechanizmu inicjatywy lokalnej. Do lubelskiego Urzędu Miasta wpłynęło 21 projektów na łączną kwotę ponad 26 mln zł, 14 z nich będzie zrealizowanych lub rozpoczętych jeszcze w tym roku. Z budżetu Lublina na ten cel trafi 5 mln zł.
czytaj więcej
22.03.201610:22
Miasto przygotowuje zbiór zasad ograniczających ilość nośników reklamowych w przestrzeni publicznej. Opracowywany "kodeks reklamowy" dla Lublina przewiduje m.in. wykluczenie reklam z kluczowych przestrzeni miasta, w tym zabytkowego zespołu Starego Miasta i Śródmieścia. Przygotowane propozycje będą konsultowane z ekspertami zewnętrznymi, przedstawicielami branży reklamowej i mieszkańcami Lublina.
czytaj więcej
18.03.201614:08
Oferta w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Towarzystwo dla Natury i Człowieka
czytaj więcej
18.03.201613:54
Informujemy, że 16 marca 2016 r. Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Sygnał, złożył wniosek o finansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej
18.03.201613:06
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
czytaj więcej
18.03.201608:25
Uczniowski Klub Sportowy Cztery-Trzy w Lublinie, złożył wniosek o finansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej
16.03.201612:20
Przedstawiamy wykaz ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Lublin, wraz z ich oceną formalną.
czytaj więcej
15.03.201608:01
Informujemy, że w dniu 8 marca 2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie "MONAR" z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipki 9B złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”, w formie wsparcia, pod nazwą Profilaktyka Uzależnień w Środowisku Dzieci i Młodzieży pn. „Porozmawiajmy o uzależnieniu” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej
14.03.201612:19
Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert na wkłady własne w ramach pierwszego naboru trwającego do 26 lutego 2016 roku. Zapraszamy do składania ofert w kolejnym naborze w terminie do 15 marca br.
czytaj więcej
10.03.201609:52
Prezentujemy wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2016 roku zadań z zakresu realizacji "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020".
czytaj więcej