Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

O Programie

O programie

Miasto Lublin budując przychylny klimat dla rodziny od kilku lat prowadzi liczne działania prorodzinne, promujące życie w rodzinie. Realizując politykę miasta przyjaznego i pomocnego władze miasta wprowadziły innowacyjny Program „Rodzina Trzy Plus”, który stał się pionierem w skali kraju. Program "Rodzina Trzy Plus” obejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w takich rodzinach.

Program nie zawiera klasycznej formy wsparcia materialnego dużych rodzin, ale przewiduje inne elementy wspomagające wychowanie dzieci i młodzieży. Program to działania, które mają służyć tworzeniu strategii polityki rodzinnej uwzględniającej potrzeby dużych rodzin. Są to też działania aktywizujące partnerów Programu, którzy mogą czynnie włączyć się w jego realizację. W ramach realizacji Programu zintensyfikowano współpracę pomiędzy administracją samorządową a sektorem prywatnym, przez co duże rodziny bez względu na sytuację materialną uzyskują wymierną pomoc w postaci ulg w dostępie do zakupu usług i towarów w wielu podmiotach.

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:

  • ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin;
  • promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
  • zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;
  • zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

Realizacja Programu przebiega w sposób otwarty i ewolucyjny, pozwalający nie tylko na poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do Programu, ale też i na aktywny udział w Programie rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Lublin. Podmioty zewnętrzne mają możliwość zgłaszania swoich ofert, pomysłów, wniosków, stając się jednocześnie niezastąpionym elementem Programu.