W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

I edycja Konkursu Visiting Professors in Lublin rozstrzygnięta

I edycja Konkursu Visiting Professors in Lublin rozstrzygnięta
14.12.202111:01

Znamy już nazwiska wybitnych osobistości świata nauki, które odwiedzą Lublin dzięki finansowemu wsparciu Miasta Lublin. W ramach ogłoszonego w kwietniu Konkursu Visiting Professors in Lublin złożono aż 20 wniosków, a Komisja Konkursowa przyznała środki o łącznej wartości 80 tys. zł. Dzięki temu lubelscy studenci będą mieli unikalną możliwość wzięcia udziału w wykładach, seminariach czy warsztatach prowadzonych przez profesorów z zagranicznych ośrodków akademickich.

– Pilotażowa edycja naszego konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony lubelskich uczelni wyższych oraz instytutów naukowych. Dzięki temu mogliśmy poznać potrzeby oraz wyzwania, jakie stoją przed instytucjami, które dążą do nawiązywania trwałych kontaktów międzynarodowych, w tym współpracy badawczej. Te relacje w dłuższym okresie przyczyniają się do wzmacniania pozycji Lublina jako atrakcyjnego ośrodka kształcenia zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych. Wszystkim Laureatom serdecznie gratuluję i zachęcam do udziału w kolejnym naborze do Programu Visiting Professors in Lublin – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W pilotażowej edycji Konkursu zgłoszono 20 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie niemal 300 tys. zł. Komisja Konkursowa wyłoniła sześć kandydatur uznanych i wybitnych naukowców oraz ludzi biznesu, których obecność w mieście przyczyni się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Wśród naukowców, którzy odwiedzą Lublin w ramach Konkursu, znalazł się m.in. dr hab. Luis Inostroza, pracownik Institute of Geography, The Ruhr-University Bochum (Niemcy), zgłoszony przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Jego głównym obszarem specjalizacyjnym jest ekologia obszarów zurbanizowanych oraz ekonomia miejska. Posiada doświadczenie zawodowe w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz Azji, jest redaktorem naczelnym czasopism naukowych, wykładowcą, członkiem organizacji międzynarodowych, analitykiem oraz konsultantem w zakresie planowania urbanistycznego oraz regionalnego.

W Lublinie pojawi się również prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz, pracownik Katedry Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu Alberty w Edmonton (Kanada), którego obszar specjalizacyjny stanowi informatyka, automatyka oraz robotyka, w tym cybernetyka techniczna oraz elektronika biomedyczna. Jest członkiem międzynarodowych komitetów naukowych, udzielającym się czynnie również w komitetach redakcyjnych i radach naukowych wiodących czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Prof. Witold Pedrycz będzie gościł na Politechnice Lubelskiej prowadząc seminaria i warsztaty naukowe, ogólnodostępne dyskusje panelowe i wykłady oraz włączając się w prowadzone aktualnie przez uczelnię prace badawczo-naukowe.

W ramach wsparcia Miasta Lublin, na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie gościł będzie prof. Om Prakash Kharbanda, wybitny klinicysta i naukowiec, stale przyczyniający się do rozwoju ortodoncji, łączący wiedzę z zakresu ortodoncji i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo-Twarzowej w ramach All India Institute of Medical Sciences (New Delhi, Indie), współpracującym m.in. ze Światową Organizacją Zdrowia oraz rządem indyjskim w takich inicjatywach, jak National Knowledge Network oraz National Oral Health Program.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II odwiedzi prof. Andrew Rothwell, pracownik Loughborough University, School of Business and Economics. Profesor specjalizujący się w psychologii pracy i organizacji, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi i rozwojem kadr, uczestniczyć będzie nie tylko w pracach naukowo-badawczych, ale również przeprowadzi otwarte spotkania ze studentami lubelskich uczelni z zakresu zarządzania rozwojem zawodowym oraz zatrudnieniu studentów i absolwentów w środowisku międzynarodowym.

Wśród zaproszonych osób znalazła się również dr Francesca Lionetti, która gościć będzie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w ramach obchodów Światowego Dnia Obchodów Wrażliwości. To psycholożka rozwoju oraz badaczka specjalizująca się w rodzicielstwie, przywiązaniu, rozwoju społeczno-emocjonalnym i wrażliwości na środowisko, adiunkt na Wydziale Neuronauki, Obrazowania i Nauk Klinicznych w Gabriele d’Annunzio University Chieti-Pescara (Włochy).

Ostatnią dofinansowaną wizytą z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jest przyjazd prof. dr hab. Stefaana Poedtsa, kierownika Katedry Matematyki w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), przewodniczącego ESA Space Weather Working Team, specjalizującego się w astrofizyce Słońca, pogodzie słonecznej oraz jej oddziaływaniu na Ziemię.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia I edycji Konkursu, w tym zakres przyznanego wsparcia, dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.


 

Nasze projekty