W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej

06.09.201913:26

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Gminą Lublin zaprasza do udziału
w pierwszej edycji Projektu pt. „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany dzięki współpracy pomiędzy Centrum Europejskim  UMCS a Urzędem Miasta Lublin.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej u uczniów szkół średnich z terenu województwa lubelskiego, poprzez udział w zajęciach poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej w ramach III misji uczelni do 31.12.2021 roku.

Projekt zakłada realizację zajęć w ramach następujących obszarów tematycznych:

BLOK A (zajęcia realizowane na Wydziale Prawa i Administracji UMCS)

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE (8 godzin dydaktycznych)
  • Ochrona własności intelektualnej w UE (8 godzin dydaktycznych)
  • Ogólna problematyka funkcjonowania UE (8 godzin dydaktycznych)
  • Swobody rynku wewnętrznego w UE (8 godzin dydaktycznych)

BLOK B (zajęcia realizowane na Wydziale Politologii UMCS)

  • Mobilność zawodowa  w UE (6 godzin dydaktycznych)
  • Przedsiębiorczość w UE (6 godzin dydaktycznych)
  • Środowisko edukacyjne w UE (6 godzin dydaktycznych)
  • Aktywność społeczna w UE (6 godzin dydaktycznych)

Dla każdego Uczestnika/Uczestniczki przewidziano 2 dni zajęć (po jednym z każdego bloku).

Zapewnienia w ramach Projektu:

Interesujące zajęcia w formie mini-wykładów, warsztatów, dyskusji i pracy w grupie, ukierunkowane na rozwój kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich, których realizacja zostanie potwierdzona wydanym zaświadczeniem. Możliwość przybliżenia Uczestnikom/Uczestniczkom środowiska uniwersyteckiego – zwłaszcza osobom zainteresowanym studiami na Wydziale Politologii lub Wydziale Prawa i Administracji – poprzez możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową UMCS. Komplet materiałów biurowych dla Uczestnika/Uczestniczki a także obiad i poczęstunek w trakcie dnia zajęć.

Wszelkie działania w Projekcie prowadzone są z poszanowaniem zasady równości kobiet i mężczyzn
i niedyskryminacji oraz dostępności w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Nabór do Projektu trwa do momentu wyczerpania limitu dostępnych miejsc. Kompletne dokumenty rekrutacyjne (tj. formularz zgłoszeniowy Szkoły i formularze Kandydatów/Kandydatek), należy składać w wyłącznie formie wydruków, w siedzibie biura projektu: Dom Studencki „Ikar”, ul. Czwartaków 15 pok. 3, 20-045 Lublin. Liczba miejsc w Projekcie ograniczona.

Dodatkowe informacje o Projekcie można uzyskać drogą telefoniczną u Koordynatora Projektu (81) 537-27-65 bądź poprzez konsultację strony internetowej Centrum Europejskiego UMCS: www.centrumeuropejskie.umcs.pl (zakładka: Projekt „Świadomy Obywatel UE”).

Stopka UE

Nasze projekty