W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zdrowe społeczeństwo

Zdrowe społeczeństwo to kilka kluczowych obszarów tworzących jeden łańcuch wartości-od promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji, poprzez projektowanie urządzeń i infrastruktury, produkcję preparatów leczniczych, diagnostykę, terapie i leczenie aż po rehabilitację, usługi opiekuńcze i logistykę medyczną.

W celu efektywnego koordynowania współpracy wszystkich podmiotów działających w obszarze zdrowia i medycyny Gmina Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w 2014 roku utworzyły Klaster Lubelska Medycyna, który obecnie jest największym klastrem w medycznym w Polsce. W 2021 roku Klaster zrzeszał ponad 160 członków, w tym uniwersytety, instytuty badawcze, instytucje otoczenia biznesu, 11 szpitali publicznych i prywatnych oraz ponad 130 przedsiębiorstw z branży.

Pośród firm zrzeszonych w Klastrze znalazły się między innymi firmy specjalizujące się w diagnostyce laboratoryjnej (BioMaxima, PZ Cormay), Biomed Lublin – producent preparatów leczniczych, EstabloPharma – producent suplementów diety, SDS Optic – spółka, która rozwija innowacyjne rozwiązanie w diagnostyce nowotworów, producenci żywności funkcjonalnej i suplementów diety (Laboratoria Natury, Amerpharma), podmioty oferujące rozwiązania i usługi informatyczne (CompuGroup Medical, Copernicus Computing, Comarch Healthcare), outsourcing procesów w badaniach klinicznych (Phlexglobal), producenci wyrobów medycznych (Pro-Project Group, Medical Inventi, Echo-Son, Margomed ) oraz Medisept – producent profesjonalnych środków do dezynfekcji.

Firmy w Klastrze to również podmioty świadczące usługi medyczne aktywnie działające na rzecz stałego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz rozwoju turystyki zdrowia i turystyki medycznej przyjazdowej do Lublina i regionu. Lubelskie placówki przyjmują pacjentów z Ukrainy, Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich, ale także z Izraela, USA, czy krajów arabskich. Korzystają oni najczęściej z usług w zakresie stomatologii, ortopedii, ginekologii i położnictwa, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i diagnostyki. Dlatego też już dwukrotnie Lublin był miejscem spotkania ekspertów z całego świata w ramach międzynarodowej konferencji zdrowia „Health and Medical Tourism Summit Eastern Europe 2018” i „International Health Tourism Forum – Lublin 2019”.

Klaster Lubelska Medycyna to środowisko eksperckie w zakresie wielu specjalizacji medycznych tworzące sprawny ekosystem innowacji, w którym wsparcie otrzymują zarówno innowatorzy, jak i startupy z branży. Naukowcy i firmy ze środowiska Klastra pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie e-zdrowia, nowych terapii, diagnostyki, telemedycyny, teleopieki czy robotyki medycznej. Lubelska medycyna odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym oraz naukowym miasta i  województwa. Lublin to międzynarodowe centrum usług medycznych oraz ważny ośrodek ekspercki. Tutaj prowadzi swoja działalność ponad 30% podmiotów z sektora zdrowia z całego województwa lubelskiego – to jest niemal 4500 podmiotów publicznych i prywatnych według danych GUS.

Mieszkańcy Lublina maja dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w 10 szpitalach publicznych i  1 szpitalu prywatnym funkcjonujących na terenie miasta:

 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli;
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1;
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy;
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie;
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką;
 • Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego;
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie;
 • Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego;
 • Instytut Medycyny Wsi;
 • Szpital Żagiel Med w Lublinie.

Są to szpitale zarówno wieloprofilowe, jak i specjalistyczne.

Potencjał intelektualny i badawczy

Dzięki obecności uczelni wyższych w Lublinie, w tym Uniwersytetu Medycznego, w Lublinie prowadzone są badania naukowe we współpracy z partnerami z całego świata. Przykładem może być projekt realizowany przez lubelskich naukowców z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, którzy weszli w skład międzynarodowego konsorcjum prowadzącego badania nad skutecznością amantadyny i jej pochodnych w leczeniu infekcji SARS-CoV-2 i tym samym znaleźli się w gronie największych i najbardziej prestiżowych europejskich ośrodków naukowo-badawczych.

W Lublinie działa pierwsza w Europie i druga na świecie filia Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ang. European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO) z siedzibą w szwajcarskim Lugano, zaliczana do „Formuły 1 w okulistyce”. Klinika Okulistyki Ogólnej w zakresie Okulistycznych Chorób Rzadkich oraz Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostały włączone do Europejskich Sieci Referencyjnych (ESR ) jako unikatowe ośrodki eksperckie w Polsce. Co więcej, w Lublinie funkcjonuje ośrodek, który jako pierwszy w Europie i drugi na świecie uruchomił eksperymentalną terapię komórkami macierzystymi skierowaną do pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Do Lublina przyjeżdżają pacjenci z kraju i zza granicy, aby skorzystać z porady ekspertów - w większości absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wielu z nich to specjaliści, którzy zdobywali swoją wiedzę i doświadczenie w ośrodkach zagranicznych. Są wśród nich miedzy innymi wybitni neurochirurdzy i neurolodzy, kardiolodzy, onkolodzy, chirurdzy, ortopedzi czy okuliści.

Kierunki związane z medycyną i zdrowiem z roku na rok cieszą się dużym zainteresowaniem, także wśród studentów z zagranicy.

Tab. 1 Liczba studentów kierunków związanych z medycyną i zdrowiem w roku akademickim 2019/2020

Kierunek studiów

Studenci PL

Studenci zagraniczni

Lekarski

2056

1043

Lekarsko-Dentystyczny

493

292

Fizjoterapia

1069

133

Farmacja

750

-

Kosmetologia

522

119

Dietetyka

882

13

Pielęgniarstwo

2572

260

Położnictwo

313

3

Elektroradiologia

129

-

Inżynieria biomedyczna

216

13

Analityka medyczna

207

-

Biomedycyna

104

-

Ratownictwo medyczne

227

-

Techniki dentystyczne

136

3

Zdrowie publiczne

80

-

SUMA:

9756

1879

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2021

Nasze projekty