W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Dane ekonomiczne

W samym Lublinie mieszka 336,3 tys. osób, co czyni go 9. miastem w Polsce pod względem wielkości populacji. Niemal dwukrotnie więcej osób (617 tys.) zamieszkuje Lubelski Obszar Metropolitalny, na który składa się Lublin oraz 21 gmin z 5 przylegających do niego powiatów (lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i puławskiego). Dzięki współpracy samorządów lokalnych, teren jest coraz lepiej skomunikowany zarówno poprzez sieć transportu miejskiego, jak i połączenia kolejowe. Sprzyja to lepszej integracji Lublina z jego przedmieściami oraz aktywizacji gospodarczej nowych terenów.

Lublin to miasto ludzi aktywnych i ambitnych. Osoby w wieku produkcyjnym stanowią ponad 58%, a aż 27% populacji ukończyło studia wyższe. Stopa bezrobocia utrzymuje się ma niskim poziomie i wynosi 5,3%. Jak wskazują statystyki, lokalny rynek cechuje niska rotacja pracowników - rodowici lublinianie niechętnie migrują w poszukiwaniu pracy. Co 5. mieszkaniec miasta tylko raz w życiu zmienił pracodawcę, a co 3. pracuje w tym samym miejscu całe życie.

Obecnie, w mieście zarejestrowanych jest ponad 50 tys. firm, spośród których aż 98% to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób. Zapewnia to wysoką dywersyfikację lokalnej gospodarki.

  2019
gęstość zaludnienia 2 304 osób/1 km2
liczba mieszkańców w 2022r. 336,3 tys.
udział ludności w wieku przedprodukcyjnym 17,2%
udział ludności w wieku produkcyjnym

58,6%

udział ludności w wieku poprodukcyjnym 24,2%
PKB w podregionie lubelskim* w 2018 r. 35 707 mln zł
PKB per capita w podregionie lubelskim* w 2018 r. 50 226 zł
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (dla województwa) w 2021 r. 102,2
liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON (kwiecień 2022) r. 50 211
podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON 4 202
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  (kwiecień 2022 r.) 5 654,96 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100)

85

*Podregion lubelski (poziom NTS3) składa się z powiatu lubartowskiego, lubelskiego, Łęczyńskiego, świdnickiego oraz powiatu miasta Lublin.
Źródło: Potencjał rozwojowy Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2006–2016, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2018; Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, 2021r.

Nasze projekty