Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Dane ekonomiczne

W samym Lublinie mieszka ponad 340 tys. osób, co czyni go 9. miastem w Polsce pod względem wielkości populacji. Ponad dwukrotnie więcej osób (712 tys.) zamieszkuje Lubelski Obszar Metropolitalny, na który składa się Lublin oraz 41 gmin z 4 przylegających do niego powiatów (lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego). Dzięki współpracy samorządów lokalnych, teren jest coraz lepiej skomunikowany zarówno poprzez sieć transportu miejskiego, jak i połączenia kolejowe. Sprzyja to lepszej integracji Lublina z jego przedmieściami oraz aktywizacji gospodarczej nowych terenów.

Lublin to miasto ludzi aktywnych i ambitnych. Osoby w wieku 15-64 lat stanowią aż 71% mieszkańców, a aż 27% populacji ukończyło studia wyższe. Podobnie jak w pozostałej części Polski, również w Lublinie rośnie zatrudnienie w sektorze usług. Potwierdzają to statystyki dla poszczególnych branż, które wskazują na niemal 14% wzrost liczby pracujących w przedsiębiorstwach usługowych w latach 2005-2012. Stopa bezrobocia utrzymuje się na stałym poziomie, wahając się pomiędzy 8,6-10%. Jak wskazują statystyki, lokalny rynek cechuje niska rotacja pracowników - rodowici lublinianie niechętnie migrują w poszukiwaniu pracy. Co 5. mieszkaniec miasta tylko raz w życiu zmienił pracodawcę, a co 3. pracuje w tym samym miejscu całe życie.

Obecnie, w mieście zarejestrowanych jest ponad 43 tys. firm, spośród których aż 96% to mikro przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 10 osób. Mniejszą grupę stanowią przedsiębiorstwa małe - 3%, których zatrudnienie nie przekracza 50 osób. Zapewnia to wysoką dywersyfikację lokalnej gospodarki.

  2015
gęstość zaludnienia 2 310 osób/1 km2
liczba mieszkańców 340 727
udział ludności w wieku przedprodukcyjnym 16,5%
udział ludności w wieku produkcyjnym

61,6%

udział ludności w wieku poprodukcyjnym 22,0%
PKB w podregionie lubelskim* w 2013 r. 29 083 mln zł
PKB per capita w podregionie lubelskim* w 2013 r. 40 582 zł
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (dla województwa) 98,8
liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 43 922
podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON 3 812
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2013 r. 3 955,65
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) w 2014 r.

98,8

*Podregion lubelski (poziom NTS3) składa się z powiatu lubartowskiego, lubelskiego, Łęczyńskiego, świdnickiego oraz powiatu miasta Lublin.
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych.

Logo gospodarcze Miasta Lublin inspiruje biznes

Nasze projekty

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik słownie)