W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Dane ekonomiczne

W samym Lublinie mieszka około 340 tys. osób, co czyni go 9. miastem w Polsce pod względem wielkości populacji. Ponad dwukrotnie więcej osób (712 tys.) zamieszkuje Lubelski Obszar Metropolitalny, na który składa się Lublin oraz 18 gmin z 4 przylegających do niego powiatów (lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego). Dzięki współpracy samorządów lokalnych, teren jest coraz lepiej skomunikowany zarówno poprzez sieć transportu miejskiego, jak i połączenia kolejowe. Sprzyja to lepszej integracji Lublina z jego przedmieściami oraz aktywizacji gospodarczej nowych terenów.

Lublin to miasto ludzi aktywnych i ambitnych. Osoby w wieku 15-64 lat stanowią aż 65% mieszkańców, a aż 27% populacji ukończyło studia wyższe. Stopa bezrobocia osiągnęła obecnie najniższy poziom od ponad 25 lat i wynosi 5,2%. Jak wskazują statystyki, lokalny rynek cechuje niska rotacja pracowników - rodowici lublinianie niechętnie migrują w poszukiwaniu pracy. Co 5. mieszkaniec miasta tylko raz w życiu zmienił pracodawcę, a co 3. pracuje w tym samym miejscu całe życie.

Obecnie, w mieście zarejestrowanych jest ponad 45 tys. firm, spośród których aż 96% to mikro przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 10 osób. Mniejszą grupę stanowią przedsiębiorstwa małe - 3%, których zatrudnienie nie przekracza 50 osób. Zapewnia to wysoką dywersyfikację lokalnej gospodarki.

  2018
gęstość zaludnienia 2 303 osób/1 km2
liczba mieszkańców 339 811
udział ludności w wieku przedprodukcyjnym 17%
udział ludności w wieku produkcyjnym

59,2%

udział ludności w wieku poprodukcyjnym 23,8%
PKB w podregionie lubelskim* w 2015 r. 31 732 mln zł
PKB per capita w podregionie lubelskim* w 2015 r. 44 591 zł
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (dla województwa) 101,4
liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 45 345
podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON 4 202
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2016 r. 4 825,24
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100)

93,11

*Podregion lubelski (poziom NTS3) składa się z powiatu lubartowskiego, lubelskiego, Łęczyńskiego, świdnickiego oraz powiatu miasta Lublin.
Źródło: Potencjał rozwojowy Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2006–2016, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2018; Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych.

Nasze projekty