W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Specjalna Strefa Ekonomiczna

WAŻNE

Decyzją Rady Ministrów z 2018 roku wprowadzona została Polska Strefa Inwestycji, która pozwala na uzyskanie pomocy publicznej na dowolnej nieruchomości zlokalizowanej na terenie RP. Jednocześnie wygaszone zostały przepisy regulujące uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie działalności w obecnych SSE. Niniejsza strona ma charakter historyczno-informacyjny. 

Informację dotyczące obecnego systemu wspierania inwestycji znajdują się na tej stronie.

Cel utworzenia strefy
Podstrefa Lublin, powstała w 2007 roku, stanowi część  Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Głównym celem tego przedsięwzięcia było przyspieszenie rozwoju gospodarczego miasta, a w konsekwencji utworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw otwartych na innowacje.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://sse.lublin.eu/
 

Lokalizacja i charakterystyka

Lokalizacja Podstrefy Lublin jest nieprzypadkowa. Grunty należące do SSE znajdują się w południowo-wschodniej części miasta, w rejonie ul. Witosa, to znaczy w pobliżu obwodnicy Lublina, węzła komunikacyjnego trasy ekspresowej S-17 oraz Portu Lotniczego Lublin S.A.. Jest to najbardziej korzystne umiejscowienie dla wszystkich inwestujących tam podmiotów.

Lublin - obwodnica miasta i lokalizacja SSE


Obecnie Podstrefa Lublin obejmuje obszar o łącznej powierzchni 128ha, który w całości jest objęty aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania na aktywność gospodarczą.

Rezultaty utworzenia strefy

Obecnie Podstrefa Lublin jest w pełni zagospodarowana. 70 inwestorów znalazło dla siebie dogodne warunki do rozwoju właśnie na jej terenie. 56 firm rozpoczęło już działalność, zatrudniając łącznie 4 451 osób (w tym 3 345 to nowo utworzone miejsca pracy, a 1 106 to utrzymane miejsca). Wartość zrealizowanych dotychczas inwestycji to blisko 1,9 miliarda PLN.

Przywileje podatkowe

Przedsiębiorca podejmujący działalność na terenie Podstrefy LUBLIN SSE EURO-PARK Mielec ma prawo do zwolnienia go z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT/CIT) oraz z podatku od nieruchomości. Pierwsze zwolnienie udzielane jest z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i tworzenia nowych miejsc pracy. Prawo do zwolnień z podatku dochodowego obowiązuje do 31.12.2026 roku.

Wysokość zwolnienia waha się w zależności od wielkości firmy:

 • 50% dla dużych przedsiębiorców (zatrudniających od 250 osób);
 • 60% dla średnich przedsiębiorców (zatrudniających od 50 do 249 osób);
 • 70% dla małych przedsiębiorców. (zatrudniających poniżej 50 pracowników);

Wydatki poniesione na terenie Podstrefy Lublin, kwalifikujące się do objęcia pomocą:

 • nabycie gruntów lub prawa do ich wieczystego użytkowania;
 • nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych;
 • rozbudowa i modernizacja istniejących środków trwałych;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (np. praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Przykład obliczania wysokości pomocy publicznej z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych:

Założenia: duży przedsiębiorca
Nakłady Inwestycyjne: 5 mln PLN
5 mln x 70% = 3,5 mln
5 mln x 60% = 3 mln
5 mln x 50% = 2,5 mln
Przykład obliczania wysokości pomocy publicznej z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy:
Założenia: duży przedsiębiorca;
Zatrudnienie: 300 osób
Płaca: 2 000 PLN brutto/osoba
Analizowany czas: 24 miesiące
Koszty Pracy: 300 x 2 000 x 24 = 14,4 mln PLN
14,4 mln PLN x 50% = 7,2 mln PLN

W przypadku zwolnienia z podatku od nieruchomości przysługuje ono przedsiębiorcom przez okres trzech lat, począwszy od momentu zakończenia inwestycji. Obejmowane są nim grunty, budynki lub ich części znajdujące się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przy czym takie zwolnienie kierowane jest do przedsiębiorców, którzy zrealizowali nowe inwestycje lub utworzyli nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie SSE.

Wymóg tworzenia nowych miejsc pracy również uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa :

 1. Mikroprzedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia dwóch nowych miejsc pracy;
 2. Mały przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia ośmiu nowych miejsc pracy;
 3. Średni przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia czterdziestu nowych miejsc pracy;
 4. Pozostali tj. inni niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy zobowiązani są do utworzenia 200 nowych miejsc pracy.

Pomoc w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielana jest, jeżeli przedsiębiorca dokona zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy na odpowiednim formularzu jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Karty informacyjne wraz z formularzami dostępne są pod poniższymi linkami:

Deklaracja (korekta deklaracji) na podatek od nieruchomości od osób prawnych.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.

Wydane zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY:

SSE EURO-PARK MIELEC
ARP S.A. Oddział w Mielcu   
ul. Partyzantów 25        
39-300 Mielec              
tel. 017 788 72 36                  
www.europark.com.pl      
Biuro Obsługi Inwestorów
ul. Leszczyńskiego 20, pok. 114
20-080 Lublin
tel. 81 466 25 43
www.lublin.eu

Nasze projekty