W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Konkurs na pracę dyplomową

XIV edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową rozstrzygnięta!

Podczas Gali Przedsiębiorczości zostały ogłoszone wyniki „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową”, organizowanego przez Prezydenta Miasta Lublin. W XIV edycji zostało docenionych pięć prac.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród miało miejsce dzisiaj (9 listopada), w Targach Lublin, podczas wydarzenia organizowanego w celu wyróżnienia najlepszych firm, liderów lubelskiej gospodarki, mających znaczący wpływ na rozwój miasta. W Gali Przedsiębiorczości brali udział przedstawiciele biznesu, samorządu oraz nauki, a wśród nich laureaci Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, a także promotorzy napisanych przez nich prac dyplomowych.

W tym roku, dzięki poszerzeniu zakresu Konkursu, podejmowany temat mógł być związany z szeroko rozumianym rozwojem miasta Lublin oraz Lubelskim Obszarem Metropolitalnym. W XIV edycji wpłynęło 29 prac. W większości były to wnioski w kategorii prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich, trzy zostały złożone w kategorii prac doktorskich. Kandydaci do nagród bronili się nie tylko na lubelskich uczelniach, ale też w innych polskich ośrodkach: na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim.

Od wielu lat Konkurs cieszy się zainteresowaniem, pokazując, że tematyka związana z rozwojem Lublina, a także jego Obszarem jest doskonałym podłożem do pracy badawczej. Poprzez udział w inicjatywie autorzy zyskują szansę na wdrożenie zaproponowanych rozwiązań w rzeczywiste procesy związane z rozwojem i funkcjonowaniem miasta – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tegorocznej edycji Komisja Konkursowa nie zdecydowała o przyznaniu Nagrody Głównej, w żadnej z dwóch kategorii. Przyznano natomiast pięć wyróżnień:

Pierwszym Wyróżnieniem o wartości 3 000 zł została nagrodzona Pani Marta Piesta za pracę pt. „Koncepcja zagospodarowania suchych dolin w północno-zachodniej części Lublina na cele rekreacji dziecięcej”. Promotorem pracy jest dr inż. arch. Anna Polska z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Drugie Wyróżnienie w wysokości 1 500 zł otrzymały dwie osoby. Komisja doceniła pracę pt. „Czy panele obywatelskie są skuteczne? Porównanie doświadczeń Gdańska i Lublina” Pana Filipa Górskiego. Promotorem tej pracy jest dr Anna Dąbrowska z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Drugie Wyróżnienie otrzymała także Pani Anna Maria Łukasik za pracę „Rewitalizacja urbanistyczna ulicy Zamojskiej w Lublinie”. Wskazany obszar badawczy zgłębiała pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Natalii Przesmyckiej, prof. Politechniki Lubelskiej, na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Trzecie Wyróżnienie o wartości 1 000 zł otrzymał Jakub Lech za pracę „Perspektywa rozwoju aglomeracji lubelskiej w oparciu o system transportu kolejowego”. Promotorem pracy jest dr inż. Sławomir Tarkowski, z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.

Wyróżnienie w formie trzymiesięcznej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta Lublin, o której mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1244), z łącznym świadczeniem pieniężnym w wysokości 4 500,00 zł, poprzedzonej minimum trzymiesięcznym stażem, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zdecydowano się przyznać Pani Yelyzavecie Andriushkovej za pracę pt.: „Uwarunkowania aktywności zawodowej uchodźczyń z Ukrainy na Lubelszczyźnie”. Praca powstała pod kierunkiem dr hab. Eleny Mieszajkiny, prof. uczelni, na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową (w ubiegłych edycjach pod nazwą Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta) ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r., w tym roku w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Studentów i absolwentów zachęcamy do udziału w XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, inicjatywy organizowanej przez Prezydenta Miasta Lublin. Temat badawczy powinien dotyczyć szeroko pojętego rozwoju naszego miasta lub jego obszaru metropolitalnego. Dyplom może być obroniony na dowolnej uczelni i kierunku studiów.

W Konkursie na najlepszą pracę dyplomową przyjmujemy prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie. Termin zgłoszeń do Konkursu upływa 15 września 2023 r. Zwycięskie prace mają szansę wpłynąć na rozwój Lublina i działania samorządu.

Przewidziane są dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z nich może zostać przyznana nagroda główna w wysokości 6 tys. złotych oraz wyróżnienia – w tej edycji zostały ustalone nowe ich wartości (po szczegóły odsyłamy do regulaminu Konkursu). Dodatkowo, w kategorii prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich przewidziana jest nagroda w formie trzymiesięcznej płatnej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta Lublin, z łącznym świadczeniem pieniężnym o wartości 4,5 tys. zł.

W bieżącej edycji zostaną wzięte pod uwagę prace obronione nie wcześniej niż w 2020 r. Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć w regulaminie Konkursu.

Prace konkursowe wraz z załącznikami można doręczyć:

  • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, plac Litewski 1, 20-080 Lublin;
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową”;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem   zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu, w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpis złożony profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie BIP: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową.

Osoba do kontaktu: Barbara Kostecka-Wiącek
tel.: 81 466 25 15
e-mail: 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
pl. Litewski 1
20-080 Lublin

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową (w ubiegłych edycjach pod nazwą Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta) ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej. Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Do pobrania

Nasze projekty