W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Potencjał edukacyjny miasta

Lublin akademicki w liczbach:

 • blisko 60 tys. studentów
 • 9 uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne
 • ponad 200 kierunków studiów na uczelniach publicznych i prywatnych
 • ponad 8 000 studentów zagranicznych z ponad 100 krajów
 • ponad 15 tys. absolwentów każdego roku.

Pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju. Działa tu 5 uczelni publicznych i 4 uczelnie niepubliczne, które wyróżniają się nie tylko największą liczbą studentów w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem naukowo-badawczym, docenianym w kraju i za granicą.

Tabela 1. Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2021/2022 z podziałem na uczelnie

Uczelnie publiczne Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2021/2022
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej blisko 17 tys.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ponad 8 tys.
Politechnika Lubelska blisko 8 tys.
Uniwersytet Przyrodniczy ponad 7 tys.
Uniwersytet Medyczny blisko 7 tys.
Uczelnie niepubliczne
Lubelska Akademia WSEI blisko 7 tys.
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie blisko 3 tys.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji ponad 2 tys.
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych - Akademia Nauk Stosowanych ponad 1 tys.

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych GUS, 2022.

Studenci chętnie wybierają Lublin z uwagi na komfort życia oraz na wysoki poziom kształcenia. Uczelnie, obok bogatej oferty edukacyjnej, corocznie rozszerzanej o nowe kierunki, rozbudowują oraz modernizują swoją infrastrukturę i zaplecze badawcze, wspierają aktywność naukową i pozanaukową studentów oraz podejmują działania skierowane do absolwentów. Łącznie na wszystkich uczelniach kształci się blisko 60 tys. osób, w tym ponad 8 tys. studentów zagranicznych oraz 500 studentów z programu Erasmus +. Mimo ogólnokrajowego trendu do spadku liczby studentów, związanego m.in. z niżem demograficznym w kraju, liczba osób studiujących w Lublinie utrzymuje się na zbliżonym poziomie, zaś liczba studentów zagranicznych stale wzrasta – w roku akademickim 2019/2020 odsetek studentów zagranicznych wyniósł ponad 11%, zaś w w roku akademickim 2021/2022 – 13,8%.

Tabela 2. Stopień umiędzynarodowienia lubelskich uczelni w latach 2010/11-2021/22

Rok akademicki Ogółem W tym obcokrajowcy Odsetek obcokrajowców
2021/22 59 135 8 154 13,8%
2020/21 60 364 7 305 12,1%
2019/20 60 315 6 707 11,12%
2018/19 60 988 6 352 10,42%
2017/18 62 977 6 272 9,96%
2016/17 64 330 6 172 9,59%
2015/16 67 315 5 662 8,41%
2014/15 69 658 4 474 6,42%
2013/14 71 913 3 082 4,29%
2012/13 77 173 2 385 3,09%
2011/12 80 839 1 764 2,18%
2010/11 84 221 1 432 1,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS, 2022

O ugruntowanej pozycji lubelskich uczelni w środowisku naukowym świadczy ich obecność oraz bardzo dobre lokaty w rankingach krajowych, jak też międzynarodowych (np. Webometrics Ranking of World Universities). W Rankingu Szkół Wyższych 2021 organizowanym przez Fundację „Perspektywy” Politechnika Lubelska zajęła 2. pozycję w Polsce w kategorii „Innowacyjność”, zaś Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajął 8. pozycję w kategorii „Warunki kształcenia” oraz 15. pozycję w kategorii „Umiędzynarodowienie”. W raporcie „Akademickość polskich miast 2020” Lublin zajął 5. miejsce w kraju w zestawieniu ilościowym studentów zagranicznych. W ostatecznym zestawieniu Lublin znalazł się na 5. miejscu wśród 26 polskich ośrodków akademickich ujętych w raporcie po Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Wyprzedził natomiast Łódź, Gdańsk, Katowice i Szczecin. Indeks Akademickości Miast powstał na podstawie kryteriów rankingu „Perspektyw”, które przyporządkowano do siedmiu kategorii. Lublin wyróżnił się przede wszystkim w kategorii „Innowacyjność”, w której otrzymał 67 pkt i zajął 5. miejsce. Wysoko uplasował się również w kategorii „Potencjał naukowy” (4. miejsce), „Efektywność naukowa” (5. miejsce) czy „Warunki kształcenia” (6. miejsce). W 2021 r. Politechnika Lubelska otrzymała, drugi rok z rzędu, nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders Awards w kategorii Engineering and Technologies. Nagroda ta przyznawana jest uczelniom, które prowadząc swoje najnowsze badania wnoszą największy wkład w postrzeganie polskiej nauki na świecie, zarówno pod względem jakości badań, jak i ich umiędzynarodowienia. Ocenie poddano następujące wskaźniki: wzrost liczby publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań we wskazanej dziedzinie.

Lubelskie uczelnie

Atuty lubelskich uczelni:

 • wszechstronna i stale rozszerzana oferta dydaktyczno-naukowa (różnorodność kierunków kształcenia: od kierunków technicznych i przyrodniczych, przez medyczne, po humanistyczne i artystyczne),
 • wysoko wykwalifikowana i ceniona kadra dydaktyczno-naukowa, charakteryzująca się szczególnym zaangażowaniem w rozwój młodych naukowców i pomoc w promocji ich osiągnięć,
 • możliwość pracy badawczej w multidyscyplinarnych zespołach badawczych, kierowanych przez ekspertów i we współpracy z cenionymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 • lokalizacja uczelni w ścisłym centrum miasta oraz w obrębie głównych szlaków komunikacyjnych (w pobliżu budynku każdej uczelni znajduje się przystanek autobusowy),
 • doskonała infrastruktura badawcza, umożliwiająca zdobywanie wiedzy nie tylko w komfortowych warunkach, ale przede wszystkim przy użyciu wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i aparatury badawczej,
 • mocno rozbudowana, nowoczesna i bogato wyposażona infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz socjalna (w obrębie kampusów uczelnianych oprócz akademików znajdują się, m.in. liczne punkty gastronomiczne, handlowe i usługowe oraz kluby i puby studenckie),
 • różnorodność wydarzeń i inicjatyw studenckich zarówno o charakterze naukowym, jak i pozanaukowym, organizowanych lub wspieranych przez uczelnie i lokalne władze samorządowe,
 • bogate i stale rosnące zbiory bibliotek.

Popularne grupy kierunków studiów

Najbardziej popularne grupy kierunków studiów ISCED wśród polskich studentów, którzy rozpoczęli studia w Lublinie w roku akademickim 2020/21 to Technika, przemysł, budownictwo (07), Biznes, administracja i prawo (04) ora Nauki humanistyczne i sztuka (02). Z danych wynika, że dodatkowo kierunki z grupy ISCED Zdrowie i opieka społeczna (09) wybrane zostały przez znaczną część studentów, którzy podjęli studia w Lublinie w roku akademickim 2020/21.

W roku akademickim 2020/2021 kandydaci na studia na UMCS najczęściej wybierali: kryminologię, psychologię, prawo, finanse i rachunkowość, informatykę, anglistykę, jazz i muzykę estradową, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikację społeczną, ekonomię, zarządzanie, lingwistykę stosowaną o specjalności j. angielski i j. niemiecki.
Osoby zainteresowane studiowaniem na KUL najchętniej decydowały się na: psychologię, prawo, filologię angielską, sinologię, zarządzanie, pielęgniarstwo, lingwistykę stosowaną i italianistykę.
Na Politechnice Lubelskiej oblegane były kierunki: finanse i rachunkowość, architektura, inżynieria logistyki, informatyka, marketing i komunikacja rynkowa.

Wykres 1. Podział polskich studentów, którzy rozpoczęli studia w Lublinie według grup ISCED w poszczególnych latach akademickich

Źródło: Raport „Analiza napływu studentów do Lublina”, grudzień 2021 r.

W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania zagranicznych kandydatów na studia następującymi grupami kierunków studiów ISCED: Technika, przemysł, budownictwo (07), Biznes, administracja i prawo (04), Nauki humanistyczne i sztuka (02) oraz Technologie teleinformacyjne (06).

Wykres 2. Podział zagranicznych studentów, którzy rozpoczęli studia w Lublinie według grup ISCED w poszczególnych latach akademickich

Źródło: Raport „Analiza napływu studentów do Lublina”, grudzień 2021 r.

Nasze projekty