W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Potencjał edukacyjny miasta

Lublin akademicki w liczbach:

 • ponad 65 tys. studentów (ok. 19% mieszkańców miasta)
 • 9 uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne
 • ponad 200 kierunków studiów na uczelniach publicznych i prywatnych
 • ponad 8 000 studentów zagranicznych z ponad 100 krajów
 • ponad 17 tys. absolwentów każdego roku.

Pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju. Działa tu 5 uczelni publicznych i 4 uczelnie niepubliczne, które wyróżniają się nie tylko największą liczbą studentów w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem naukowo-badawczym, docenianym w kraju i za granicą.

Tabela 1. Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2019/2020 z podziałem na uczelnie

Uczelnie publiczne Ogólna liczba studentów, stan na XII 2021 r.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 18 067
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 8 708
Politechnika Lubelska 7 769
Uniwersytet Przyrodniczy 7 356
Uniwersytet Medyczny 6 999
Uczelnie niepubliczne
Lubelska Akademia WSEI 6 368
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 2 245
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 2 044
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych 888

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych przesłanych przez uczelnie, stan na XII 2021 r.

Studenci chętnie wybierają Lublin z uwagi na komfort życia oraz na wysoki poziom kształcenia. Uczelnie, obok bogatej oferty edukacyjnej, corocznie rozszerzanej o nowe kierunki, rozbudowują oraz modernizują swoją infrastrukturę i zaplecze badawcze, wspierają aktywność naukową i pozanaukową studentów oraz podejmują działania skierowane do absolwentów. Łącznie na wszystkich uczelniach kształci się prawie 65 tys. osób, w tym ponad 8 tys. studentów zagranicznych. Mimo ogólnokrajowego trendu do spadku liczby studentów, związanego m.in. z niżem demograficznym w kraju, liczba osób studiujących w Lublinie utrzymuje się na zbliżonym poziomie, odnotowując niewielki spadek w porównaniu do ubiegłego roku akademickiego, zaś liczba studentów zagranicznych stale wzrasta. W grudniu 2021 r. odsetek obcokrajowców wyniósł ponad 12%.

Tabela 2. Stopień umiędzynarodowienia lubelskich uczelni w latach 2010/2011-2019/2020

Rok akademicki Ogółem W tym obcokrajowcy Odsetek obcokrajowców
2021/22 64 977 8 289 12,76%
2020/21 60 722 7 289 12,00%
2019/20 60 315 6 707 11,12%
2018/19 60 988 6 352 10,42%
2017/18 62 977 6 272 9,96%
2016/17 64 330 6 172 9,59%
2015/16 67 315 5 662 8,41%
2014/15 69 658 4 474 6,42%
2013/14 71 913 3 082 4,29%
2012/13 77 173 2 385 3,09%
2011/12 80 839 1 764 2,18%
2010/11 84 221 1 432 1,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS, 2020 oraz informacji przekazanych przez lubelskie uczelnie, luty 2022.

O ugruntowanej pozycji lubelskich uczelni w środowisku naukowym świadczy ich obecność oraz bardzo dobre lokaty w rankingach krajowych, jak też międzynarodowych (np. Webometrics Ranking of World Universities). W Rankingu Szkół Wyższych 2021 organizowanym przez „Perspektywy” lubelskie uczelnie uplasowały się na następujących pozycjach: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (21 ex aequo), Politechnika Lubelska (27 ex aequo), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (43 ex aequo), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (43 ex aequo, Uniwersytet Przyrodniczy (piąta dziesiątka). Przy czym według kategorii innowacyjności, Politechnika Lubelska znalazła się na drugim miejscu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajął 8. pozycję w kategorii „warunki kształcenia” oraz 15. pozycję w kategorii „umiędzynarodowienie.

Atuty lubelskich uczelni:

 • wszechstronna i stale rozszerzana oferta dydaktyczno-naukowa (różnorodność kierunków kształcenia: od kierunków technicznych i przyrodniczych, przez medyczne, po humanistyczne i artystyczne),
 • wysoko wykwalifikowana i ceniona kadra dydaktyczno-naukowa, charakteryzująca się szczególnym zaangażowaniem w rozwój młodych naukowców i pomoc w promocji ich osiągnięć,
 • możliwość pracy badawczej w multidyscyplinarnych zespołach badawczych, kierowanych przez ekspertów i we współpracy z cenionymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 • lokalizacja uczelni w ścisłym centrum miasta oraz w obrębie głównych szlaków komunikacyjnych (w pobliżu budynku każdej uczelni znajduje się przystanek autobusowy),
 • doskonała infrastruktura badawcza, umożliwiająca zdobywanie wiedzy nie tylko w komfortowych warunkach, ale przede wszystkim przy użyciu wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i aparatury badawczej,
 • mocno rozbudowana, nowoczesna i bogato wyposażona infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz socjalna (w obrębie kampusów uczelnianych oprócz akademików znajdują się, m.in. liczne punkty gastronomiczne, handlowe i usługowe oraz kluby i puby studenckie),
 • różnorodność wydarzeń i inicjatyw studenckich zarówno o charakterze naukowym, jak i pozanaukowym, organizowanych lub wspieranych przez uczelnie i lokalne władze samorządowe,
 • bogate i stale rosnące zbiory bibliotek.

Popularne grupy kierunków studiów

Najbardziej popularne grupy kierunków studiów w Lublinie to kierunki prawne, inżynieryjno-techniczne oraz ekonomiczno-gospodarcze. Z danych wynika, że dodatkowo kierunki medyczne oraz nauk o zdrowiu stanowią znaczną cześć kierunków wybieranych przez lubelskich studentów.
Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022:

 • kierunek lekarski,
 • kierunek lekarsko dentystyczny,
 • psychologia,
 • weterynaria,
 • kryminologia,
 • prawo,
 • finanse i rachunkowość,
 • informatyka,
 • anglistyka,
 • zarządzanie,
 • informatyka,
 • ekonomia,
 • farmacja,
 • pielęgniarstwo,
 • fizjoterapia,
 • anglistyka,
 • zarządzanie,
 • informatyka,
 • ekonomia.

W roku akademickim 2020/2021 kandydaci na studia na UMCS najczęściej wybierali: kryminologię, psychologię, prawo, finanse i rachunkowość, informatykę, anglistykę, jazz i muzykę estradową, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikację społeczną, ekonomię, zarządzanie, lingwistykę stosowaną o specjalności j. angielski i j. niemiecki.
Osoby zainteresowane studiowaniem na KUL najchętniej decydowały się na: psychologię, prawo, filologię angielską, sinologię, zarządzanie, pielęgniarstwo, lingwistykę stosowaną i italianistykę.
Na Politechnice Lubelskiej oblegane były kierunki: finanse i rachunkowość, architektura, inżynieria logistyki, informatyka, marketing i komunikacja rynkowa.

Tabela 3. Najpopularniejsze kierunki studiów wybierane przez cudzoziemców w Lublinie

Kierunek studiów

Liczba cudzoziemców

Kierunek lekarski

997

Informatyka

628

Zarządzanie

597

Pielęgniarstwo

536

Turystyka i rekreacja

516

Ekonomia

312

Kierunek lekarsko-dentystyczny

236

Stosunki międzynarodowe

235

Logistyka

182

Fizjoterapia 158
Pozostałe kierunki 2 892

Źródło: Tabela Najpopularniejsze kierunki studiów wybierane przez cudzoziemców w Lublinie (na podstawie raportu Studenci zagraniczni w Polsce 2021)

 

 

Nasze projekty