W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Transfer wiedzy

W dążeniu do realizacji Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 ważnym elementem jest nawiązanie skutecznej współpracy na linii samorząd-nauka-biznes. Lublin charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem nauki i sektora B+R, a działania podejmowane przez komórki samorządowe stale stymulują transfer wiedzy z sektora nauki do przedsiębiorstw, zwiększając jego efektywność. W tym celu, Urząd Miasta Lublin współorganizuje lub pośredniczy w organizacji staży i praktyk dla studentów, prezentacji, sympozjów, konferencji oraz ukierunkowywaniu badań naukowych i prac rozwojowych na bezpośrednie zastosowanie w gospodarce. Ponadto miasto oferuje wsparcie w zakresie tworzenia struktur, funkcjonowania i szeroko pojętej promocji klastrów i konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Na linii nauka-biznes podpisywane są przez uczelnie porozumienia, których celem jest budowanie realnego partnerstwa oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Uczelnie same dostrzegają szereg korzyści ze współpracy z biznesem, jak i z tworzenia inicjatyw klastrowych. Taka kooperacja jest istotna nie tylko w kontekście prowadzenia interdyscyplinarnych projektów badawczych i wzajemnego wykorzystywania specjalistycznej infrastruktury, ale przede wszystkim do komercjalizacji wiedzy i generowania dodatkowych przychodów finansowych.

Wśród licznych przykładów, warto wymienić:

  • Porozumienie o współpracy pomiędzy PZL-Świdnik a Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej,
  • Konsorcjum na rzecz zagospodarowania odpadów powiertniczych z poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków oraz wydobycia węgla założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakłady Azotowe Puławy, firmę Kruszywa Niemce, Politechnikę Lubelską oraz Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach,
  • Umowa o współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, a Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

Inicjatywy klastrowe i konsorcja naukowe

Jednym z narzędzi, które mogą przyczyniać się do poprawy współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu i nauki, są klastry. Organizowanie działalności gospodarczej, publicznej czy też naukowej w lokalnie skoncentrowanej strukturze pozwala na identyfikację wzajemnych potrzeb i określanie możliwości, przyczyniając się do efektywniejszej współpracy. To z kolei daje podstawy do racjonalizacji procesów zarządzania wiedzą i innowacjami oraz zdynamizowania rozwoju mechanizmów pozytywnego kapitału.

Utworzone, na wzór inicjatyw klastrowych, konsorcja naukowe stwarzają możliwość lepszej wymiany wiedzy pomiędzy uczelniami oraz efektywniejszego implementowania i komercjalizacji wyników badań przez przedsiębiorstwa.

Lubelskie uczelnie państwowe powołały 2 dynamicznie rozwijające się struktury międzyorganizacyjne:

  • Konsorcjum Naukowe skupiające: Politechnikę Lubelską, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki. Celem jest integracja środowiska naukowego w działaniach prowadzonych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych i  prac rozwojowych, monitoringu środowiska i nowoczesnych technologii.
  • Międzynarodowe konsorcjum „Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów”, składające się z 12 uczelni z pięciu krajów, które opiera się na współpracy partnerskiej w badaniach naukowych i kształceniu studentów. Liderem sieci jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Jednocześnie uczelnie niepaństwowe, by wspierać się doświadczeniem i wiedzą oraz budować nową, zintegrowaną jakość polskiego szkolnictwa niepaństwowego, założyły Unię Akademicką, do której przystąpiło 10 niepaństwowych szkół wyższych, w tym lubelska Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola.

Więcej informacji nt. inicjatyw klastrowych funkcjonujących w mieście znajduje się w zakładce: https://lublin.eu/biznes-i-nauka/przedsiebiorcy/klastry/

Spółki celowe

Jednym ze sposobów transferu wiedzy i technologii do gospodarki, jest obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach w zamian za przekazanie praw własności intelektualnej, dzięki czemu uczelnia może zarówno partycypować w zyskach, jak i odsprzedawać swoje udziały. Rolą powoływanych w ten sposób spółek celowych jest poszukiwanie inwestorów finansowych lub branżowych, zainteresowanych korzystaniem z rozwiązań opracowanych przez naukowców oraz skuteczna i owocna komercjalizacja wyników badań.

Obecnie w Lublinie funkcjonują dwie spółki założone przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Lubelską:

Logo gospodarcze Miasta Lublin inspiruje biznes

Nasze projekty