W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Klastry

Urząd Miasta Lublin uznaje klastry za ważnego partnera we współpracy ze środowiskiem biznesu i nauki. Dlatego też miasto oferuje klastrom wsparcie w zakresie funkcjonowania i tworzenia struktur klastrowych oraz ich promocji w środowisku lokalnym, w kraju i za granicą.

Klastry, jako nowoczesne powiązania stymulujące współpracę podmiotów sfery przemysłu, nauki i administracji rządowej i samorządowej, stanowią ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Są narzędziem, które ułatwia transfer innowacji oraz wzmacnia współpracę pomiędzy partnerami.

Na koniec 2015 roku w Lublinie funkcjonowało 16 klastrów, w tym 3 które powstały z inicjatywy Gminy Lublin: Klaster Lubelska Medycyna, Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych i Lubelski Klaster Biotechnologiczny.

Klastry funkcjonujące w Lublinie w 2019 roku

L.p. Rok
utworzenia
Nazwa Liczba członków
(w tym przedsiębiorstw)
1. 2006 Klaster Restauratorów i Hotelarzy 63 (47)
2. 2007 Wschodni Klaster ICT 103 (91)
3. 2007 Lubelskie Drewno Regionalny Klaster w Lublinie 70 (70)
4. 2008 Lubelski Klaster Teleinformatyczny 35 (30)
5. 2008 Lubelski Cebularz 21 (21)
6. 2008 Lubelski Klaster Przedsiębiorstw 15 (13)
7. 2009 Wschodni Klaster Obróbki Metali 65 (62)
8. 2010 Lubelski Klaster Branży Spożywczej 23 (23)
9. 2011 Lubelski Klaster Ekoenergetyczny 40 (34)
10. 2011 Klaster-Group.pl 15 (15)
11. 2012 Klaster Fotoniki i Światłowodów 24 (22)
12. 2013 Klaster Designu Innowacji i Mody 53 (24)
13. 2013 Lubelskie Klastry 5 klastrów
14. 2014 Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych 139 (112)
15. 2014 Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu 16 (5)
16. 2015

Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych

25 (18)
17. 2015 Lubelski Klaster Biotechnologiczny 26 (16)
18. 2015 Klaster Lubelskie Jajko 8
19. 2018 Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa 18 (14)

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin, 2015.

Inicjatywy klastrowe tworzą wartość dodaną w rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego prowadzi do integracji środowiska i usprawnia koordynację działań. Dzięki temu osiągany jest efekt synergii, który przyczynia się do poprawy efektywności działania uczestników klastra, wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej i innowacyjności.

Materiały o klastrach:
- Benchmarking klastrów w Polsce – 2014, źródło: Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Benchmarking_klastrow/Benchmarking_2014.pdf
- Standardy zarządzania klastrem, źródło: Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=A9C2306A81FC4D0E81E04D566DD1186A
- Raport PARP, 2015, Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=2015C6964084488EA856D17134E79D65

Zespół ds. Klastrów

Referat ds. wspierania przedsiębiorczości
i relacji z biznesem

Kierownik Referatu
Honorata Kępowicz-Olszówka
Tel: 81 466 25 07
e-mail:

 

 

Główny Specjalista
Marzena Strok-Sadło
Tel.: 81 466 25 05
e-mail:

Iwona Urban
telefon: +48 81 466 2525
e-mail:

Logo gospodarcze Miasta Lublin inspiruje biznes

Nasze projekty