W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Lublin jako miasto kreatywne
27.12.201911:52

Kończy się pierwsza faza projektu Regional Creative Industry Alliance – od europejskich rekomendacji do regionalnych strategii na rzecz wzrostu konkurencyjności przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury.

Od początku 2017, przedstawiciele Urzędu Miasta i sektora kreatywnego odbyli kilkanaście wizyt studyjnych realizowanych u partnerów projektu, a także uczestniczyli w wymianach personelu w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w obszarze wspierania przedsiębiorstw kreatywnych. Te wyjazdy  poświęcone głównie wymianie doświadczeń na poziomie ponadnarodowym służyły do zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie wspierania przedsiębiorczości (instrumenty, wdrażane projekty), a także analizie realizowanych polityk w krajach reprezentowanych przez partnerów projektu.

Wymiana dobrych praktyk na poziomie lokalnym miała miejsce na spotkaniach branżowych, których w ciągu ostatnich trzech lat było ponad 20.  Urząd Miasta powierzył prof. Radosławowi Mącikowi z UMCS wraz z zespołem, przygotowanie raportu „Analiza stanu przemysłów kreatywnych w Lublinie”. Przeprowadzone badania (ilościowe i jakościowe) oraz analizy zgodnie pokazują duży potencjał Lublina, jako miasta ludzi kreatywnych oraz twórczych. Na koniec 2017 roku w Lublinie było 3364 zarejestrowanych podmiotów z sektora kreatywnego, natomiast dla całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego było to już blisko 4400 podmiotów. Raport opiewający okres od 2009 do 2017 pokazuje, że sektor kreatywny wzrasta średnio 8% każdego roku na terenie LOF, co przy wzroście 1,7 % dla wszystkich podmiotów jest bardzo dobrym wynikiem.

W 2019 roku w ramach Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości została wypracowana „Stratega rozwoju sektora przemysłów kreatywnych w Lublinie na lata 2020 – 2030”, a także „Plan działań na lata 2020 – 2021”. W ciągu najbliższych dwóch lat zostaną podjęte następujące projekty:

1. Voucher dla kreatywności

2. Projekt Match, czyli łączenie studentów z kierunków i wydziałów artystycznych do współpracy z przedsiębiorstwami

3. Rada przemysłów kreatywnych, czyli komitet doradczy

4. Baza firm sektora kreatywnego, czyli strona internetowa o przemyśle kreatywnym w regionie

Nasze projekty