W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Pierwsze posiedzenie Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina

Pierwsze posiedzenie Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina
20.05.202109:42

Obyło się pierwsze posiedzenie Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina. 19 maja w inauguracyjnym spotkaniu wzięli udział członkowie Rady oraz rektorzy lubelskich uczelni. Nowy społeczny organ opiniodawczo-doradczy, powołany 15 kwietnia br., tworzy dziesięciu specjalistów w dziedzinie gospodarki, w tym przedstawiciele lubelskich uczelni publicznych i niepublicznych.

Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina ma podejmować działania z zakresu rozwoju potencjału akademickości i tworzyć optymalne warunki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta poprzez współpracę ze środowiskiem naukowym. Rada będzie pomagać w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu partnerstw z firmami, uczelniami, administracją publiczną i organizacjami otoczenia biznesu działającymi w klastrach i ekosystemach gospodarczych. Wśród jej zadań jest również inicjowanie i proponowanie rozwiązań mających na celu wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, współpraca na rzecz umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, a także współpraca z przedsiębiorcami w zakresie realizacji wspólnych projektów i programów, kontakt i wymiana informacji z przedstawicielami ekosystemu startupów, budowanie relacji z przedsiębiorcami, realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Na przewodniczącego Rady wybrany został jednogłośnie dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprzewodniczącym został dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Miasta Lublin.
Członkami Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina są:

  • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS - Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • Małgorzata Baran-Sanocka - Dyrektor Administracyjny, Pełnomocnik Rektora KUL ds. współpracy z Urzędem Miasta Lublin i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
  • prof. dr hab. inż. Anna Halicka - Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska;
  • dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. UP - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
  • prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak - Prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji – Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
  • dr Sylwester Bogacki, prof. WSEI - Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie;
  • doc. Henryk Stefanek - Prezydent i Kanclerz – Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie;
  • dr Maria Mazur - Prorektor ds. ogólnych – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
  • dr Maria Bernat, prof. WSNS - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie;
  • dr Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości – Urząd Miasta Lublin.

Na spotkaniu zostały omówione wspólne obszary tematyczne oraz plan pracy Rady. Wśród zaproponowanych przez Miasto Lublin i uczelnie tematów znalazły się m.in: wspólne tworzenie Strategii Lublin 2030, opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, internacjonalizacja uczelni, w tym tworzenie wspólnych kierunków anglojęzycznych, transfer wiedzy z uczelni do biznesu, wzmocnienie współpracy w zakresie innowacji, synergia, rozwój medycyny międzynarodowej, wspieranie procesu pozyskiwania przedsiębiorców zewnętrznych, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.
      

Nasze projekty