W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zaproszenie do udziału w projekcie „AI-TraWell”

Zaproszenie do udziału w projekcie „AI-TraWell”
16.06.202011:30

Gmina Lublin, będąc członkiem wspólnoty Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ds. mobilności miejskiej, aktywnie uczestniczy w projekcie „Proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (AI-powered, proactive TRAvel assistant to self-monitor user’s experience & craft personalised travel solutions for promoting WELLbeing – AI-TraWell).

Głównym celem Projektu jest opracowanie pilotażowego rozwiązania w postaci aplikacji mobilnej o charakterze planera podróży. Różnicą w stosunku do istniejących rozwiązań w tym zakresie jest zorientowanie na użytkownika i sugerowanie tras na podstawie osobistych – definiowanych przez samych użytkowników – preferencji podróży. W ramach Projektu opracowane zostaną narzędzia analityczne służące stworzeniu planera podróży oraz aplikacji pilotażowej. Testy funkcjonowania aplikacji zostaną przeprowadzone w dwóch europejskich miastach: Monachium i Lublinie.

Dodatkowym przedsięwzięciem w ramach projektu „AI-TraWell” są badania na temat szeroko pojmowanej mobilności miejskiej, których celem jest zidentyfikowanie zachowań użytkowników różnych grup społecznych oraz ich preferencji w odniesieniu do codziennych podróży, wyboru tras oraz środków transportu. Co finalnie przełoży się, jako wkład merytoryczny do stworzenia innowacyjnego planera podróży w postaci platformy cyfrowej.

Ankieta koncentruje się na doświadczeniach związanych z mobilnością, ale również na potrzebach i wymaganiach użytkowników. W ramach badania zweryfikowana zostanie chęć korzystania z nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań (w tym przypadku platformy dialogu cyfrowego), które dopasowują indywidualne preferencje podróżowania i dostarczają spersonalizowane opcje podróży konkretnemu użytkownikowi. Takie działania sprawiają, że sposób podróżowania staje się bezstresowy, przyjemniejszy oraz przyjazny dla środowiska, a decydentom miasta daje wskazówki na lepsze planowanie polityki transportowej oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Badanie to jest również pionierskie z tego powodu, że próbuje przeanalizować zmianę preferencji podróżowania wśród mieszkańców miast ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

Ankiety zostały opracowane w trzech wersjach językowych (języku polskim, języku angielskim i języku ukraińskim) i będą dostępne za pośrednictwem platformy online w czerwcu 2020 r. Na podstawie wyników z badania ankietowego zostanie sporządzony raport. Wykonawcą badań jest Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych (Fraunhofer-Gesellschaft) z Monachium. Opinie i sugestie mieszkańców i mieszkanek Lublina będą wartościowe dla dalszej pracy nad rozwojem Lublina i jeszcze lepszym planowaniem polityki transportowej miasta.

Projekt realizowany jest przez Referat Smart City w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin w ramach konsorcjum EIT KIC Urban Mobility (Europejski Instytut Innowacji i Technologii Wspólnoty Wiedzy Innowacji ds. Mobilności Miejskiej z następującymi partnerami: Kolegium Uniwersyteckim w Londynie [University College London], Towarzystwem Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych [Fraunhofer-Gesellschaft], firmą Achmea oraz miastem Monachium).

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest instytucją utworzoną przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do wdrażania innowacji. EIT stanowi integralną część programu Horyzont 2020, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Linki do poszczególnych wersji językowych ankiety:

Zapraszamy do udziału w projekcie. 

***

Ankieta jest częścią projektu „AI-TraWell”, który otrzymał finansowanie z EIT Urban Mobility na podstawie Umowy o Dotację nr 20024. Wyłączną odpowiedzialność za treść tego badania ponoszą autorzy. EIT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

UrbanMobility

Nasze projekty