W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Co się wydarzy

Wymyślmy wspólnie Lublin!

Wierzymy, że stworzenie wizji Lublina w 2030 roku to przedsięwzięcie wymagające wspólnej pracy wielu osób, w tym mieszkanek i mieszkańców Lublina. Chcemy, aby przedstawiciele różnych środowisk podzielili się swoimi pomysłami na miasto. Te wizje opracuje i przełoży na język Strategii zespół ekspertów.

I ETAP – POROZMAWIAJMY O PRZYSZŁOŚCI MIASTA (od października 2019 roku do lutego 2020 roku)

Pierwszy etap w procesie budowania Strategii Lublin 2030 polega na zebraniu opinii na temat pomysłów, potrzeb i kluczowych wyzwań w zarządzaniu miastem. Mieszkanki i mieszkańcy zostaną zaproszeni do współtworzenia Kafejki Partycypacyjnej. Stanie się ona miejscem kreatywnych dyskusji i rozmów ze specjalistkami i specjalistami oraz analitykami w dziedzinie smart city.

W ramach działań na tym etapie planujemy następujące prace:

 • zorganizowanie cyklu spotkań z mieszkankami i mieszkańcami w dzielnicach Lublina;
 • zorganizowanie cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkankami i mieszkańcami;
 • przeprowadzenie warsztatów przyszłości, gier terenowych, maratonów projektowania inteligentnych usług oraz innych działań animacyjnych;
 • zorganizowanie spotkań i warsztatów w ramach Kafejki Partycypacyjnej;
 • przeprowadzenie rozbudowanych badań społecznych.

II ETAP – WSPÓLNIE TWORZYMY WIZJĘ ROZWOJU MIASTA (od marca do maja 2020 roku)

Kolejny etap to analiza zebranych materiałów z działań badawczych i partycypacyjnych. Staną się inspiracją dla dalszych prac Tematycznych Grup Roboczych tworzonych przez mieszkanki i mieszkańców, ekspertki i ekspertów dziedzinowych oraz praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju miast na poziomie lokalnym. Korzystając z wypracowanej wcześniej analizy problemów mieszkanki i mieszkańcy wraz z ekspertkami i ekspertami, ambasadorami, społecznikami i zespołem projektowym zajmą się wyznaczeniem potencjałów, dopracowywaniem priorytetów i ustaleniem najważniejszych kwestii, jakimi powinno zająć się miasto.

W ramach działań na tym etapie planujemy następujące prace:

 • zorganizowanie cyklu warsztatów z mieszkańcami;
 • przeprowadzenie konsultacji w zakresie obszarów strategicznych z grupami branżowymi;
 • utworzenie Tematycznych Grup Roboczych;
 • uruchomienie strony www Strategii Lublin 2030;
 • zorganizowanie różnych działań aktywizujących mieszkanki i mieszkańców (np. konkursy, skrzynki pomysłów).

III ETAP – OPRACOWUJEMY PROJEKT STRATEGII LUBLIN 2030 (od czerwca do września 2020 roku)

To czas pisania Strategii. Dokument powstanie w oparciu o wnioski, materiały i raporty stworzone na wcześniejszych etapach. Ważnym aspektem będzie przypisanie wypracowanym rekomendacjom strategicznym celów i mierników. Eksperci zweryfikują także rekomendacje pod kątem wykonalności i adekwatności propozycji, a także spójności z celami, politykami regionalnymi, krajowymi i unijnymi. Po tym etapie tekst Strategii Lublin 2030 będzie gotowy do publicznej prezentacji i akceptacji.

W ramach działań na tym etapie planujemy następujące prace:

 • zebranie i opisanie materiału zgromadzonego na wcześniejszych etapach;
 • zweryfikowanie w sposób ekspercki roboczej wersji dokumentu;
 • stworzenie dokumentu Strategii Lublin 2030 w wersji do publicznej konsultacji.

IV ETAP – MOJA STRATEGIA LUBLIN 2030 (od października do grudnia 2020 roku)

Przedostatnim etapem jest ocena propozycji Strategii Lublin 2030 oraz ostateczna jej akceptacja przez mieszkanki i mieszkańców Lublina, oraz zespoły odpowiedzialne za jej przygotowanie.

W ramach działań na tym etapie planujemy następujące prace:

 • zorganizowanie otwartych spotkań i warsztatów podsumowujących;
 • przeanalizowanie uwag i komentarzy uzyskanych w procesie konsultacji dokumentu;
 • wprowadzenie do dokumentu Strategii ewentualnych uwag i poprawek;
 • rozpoczęcie formalnej procedury uchwalenia dokumentu przez Radę Miasta Lublin;
 • przyjęcie przez Radę Miasta Lublin Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021–2030.

V ETAP – WSPÓŁTWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ LUBLINA (od stycznia 2021 do końca 2030 roku)

Ostatni etap zakłada promowanie ustaleń Strategii Lublin 2030 pośród wszystkich osób, które będą aktywnie korzystały z dokumentu w realizacji własnych działań.

W ramach działań na tym etapie planujemy następujące prace:

 • prowadzenie działań animacyjnych mających na celu propagowanie założeń Strategii Lublin 2030;
 • opracowanie podręcznika po budowie Strategii metodą partycypacyjną;
 • utworzenie i wdrożenie programu edukacyjnego – Miejska Akademia Zarządzania Partycypacyjnego.

Nasze projekty