W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Lista e-usług

Lista e-usług

  Nazwa Aplikacja Rodzaj
  Elektroniczny Dziennik Uonet+ A2C
  Elektroniczna rekrutacja do przedszkola Nabór przedszkola A2C
  Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych Nabór szkoły podstawowe A2C
  Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Nabór szkoły ponadpodstawowe A2C
  Elektroniczna rekrutacja do bursy Nabór do burs A2C
  Rejestracja szkół i placówek, naliczanie i rozliczanie dotacji Dotacje A2B
  Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego  Awans Zawodowy A2C
  Dotacje podręcznikowe Dotacje podręcznikowe A2B, A2A
  Wniosek o ustalenie prawa do stypendium/zasiłku szkolnego dla uczniów Stypendia A2C
  Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne Nabór do placówek kształcenia pozaszkolnego A2C
  Deklaracja udziału w zajęciach pozaszkolnych Nabór do placówek kształcenia pozaszkolnego A2C
  Wniosek o przeprowadzenie badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej Poradnie PP A2C
  Biblioteka Mol Net+ A2C
  Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki Uonet+ A2C
  Wydanie duplikatu świadectwa Duplikaty A2C
  Organizacja placówki oświatowej Sigma A2A
  Planowanie budżetowe Sigma A2A
  Obsługa naboru elektronicznego do szkół podstawowych  Nabór do szkół podstawowych A2A
  Obsługa naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych Nabór do szkół ponadpodstawowych A2A
  Obsługa naboru elektronicznego do burs Nabór do burs A2A
  Opłaty Opłaty A2C
  Magazyn  Magazyn A2C
  Stołówka Stołówka A2C
  Obsługa naboru elektronicznego do przedszkoli Nabór przedszkola A2A
  Wniosek o zwrot kosztów kształcenia pracownika młodocianego Dofinansowanie Pracownika A2B