W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Lista e-usług

Lista e-usług

Nazwa Opis e-usługi Rodzaj E-usługa dla:
Elektroniczny Dziennik E-usługa umożliwiająca prowadzenie dziennika uczniów, wyliczania średniej ocen, punktów z zachowania. Przekazuje uczniom i rodzicom najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole i pozwala na dwustronną komunikację między szkołą a rodzicem/uczniem A2C dla obywateli
Elektroniczna rekrutacja do przedszkola E-usługa umożliwiająca rodzicowi kandydata na przedszkolaka przejście procesu rekrutacyjnego przy użyciu Internetu. Pozwala przejrzeć ofertę edukacyjną, wypełnić wniosek i przesłać do placówki pierwszego wyboru, sprawdzić wyniki kwalifikacji oraz ostateczne wyniki rekrutacji. Rodzic może elektronicznie szukać wolnych miejsc w placówkach i ponownie wprowadzić zgłoszenie rekrutacyjne A2C dla obywateli
Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych E-usługa umożliwiająca rodzicowi kandydata na ucznia przejście procesu rekrutacyjnego przy użyciu Internetu. Pozwala przejrzeć ofertę edukacyjną, wypełnić wniosek i przesłać do placówki pierwszego wyboru,  sprawdzić wyniki kwalifikacji oraz ostateczne wyniki rekrutacji. Rodzic może elektronicznie szukać wolnych miejsc w placówkach i ponownie wprowadzić zgłoszenie rekrutacyjne A2C dla obywateli
Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych E-usługa umożliwiająca kandydatowi i rodzicowi kandydata na ucznia przejście procesu rekrutacyjnego przy użyciu Internetu. Pozwala przejrzeć ofertę edukacyjną, wypełnić wniosek i przesłać do placówki pierwszego wyboru, sprawdzić wyniki kwalifikacji oraz ostateczne wyniki rekrutacji. Rodzic/kandydat może elektronicznie szukać wolnych miejsc w placówkach i ponownie wprowadzić zgłoszenie rekrutacyjne A2C dla obywateli
Elektroniczna rekrutacja do bursy E-usługa umożliwiająca kandydatowi i rodzicowi kandydata na ucznia przejście procesu rekrutacyjnego przy użyciu Internetu. Pozwala przejrzeć ofertę burs, wypełnić wniosek i przesłać do do placówki oraz sprawdzić wyniki kwalifikacji. Rodzic/kandydat może szukać wolnych miejsc w placówkach i ponownie wprowadzić zgłoszenie rekrutacyjne A2C dla obywateli
Rejestracja szkół i placówek, naliczanie i rozliczanie dotacji Umożliwia złożenie wniosku o dotacje przez placówki prowadzone przez inny organ niż JST oraz składanie e-sprawozdań z wykorzystania dotacji A2B dla przedsiębiorców
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego  E-usługa umożliwiająca złożenie przez nauczyciela wniosku o awans zawodowy A2C dla obywateli
Dotacje podręcznikowe E-usługa umożliwiająca złożenie informacji i wniosków o dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do JST oraz złożenie rozliczeń wykorzystania środków z dotacji przez jednostki publiczne i niepubliczne. A2B, A2A dla przedsiębiorców, dla administracji
Wniosek o ustalenie prawa do stypendium/zasiłku szkolnego dla uczniów E-usługa umożliwiająca złożenie wniosku o stypendium/zasiłku szkolnego dla uczniów A2C dla obywateli
Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne Wniosek dla rodzica/opiekuna skutkujący wpisaniem dziecka na zajęcia pozaszkolne A2C dla obywateli
Deklaracja kontynuowania  zajęć pozaszkolnych Wniosek dla rodzica/opiekuna skutkujący wpisaniem dziecka na zajęcia pozaszkolne A2C dla obywateli
Wniosek o przeprowadzenie badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej Wniosek rodzica/opiekuna skutkujący zgłoszeniem dziecka do poradni pedagogiczno-psychologicznej A2C dla obywateli
Biblioteka E-usługa pozwalająca uczniowi wyszukać w katalogu bibliotecznym książkę i zarezerwować ją, a bibliotekarce szkolnej odczytać rezerwację, przygotować książkę i powiadomić ucznia, że jest gotowa do odbioru A2C dla obywateli
Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki Wniosek rodzica/opiekuna skutkujący wpisaniem dziecka do odbycia zajęć A2C dla obywateli
Wydanie duplikatu świadectwa Wniosek absolwenta o wydanie duplikatu świadectwa A2C dla obywateli
Organizacja placówki oświatowej Planowanie i zatwierdzanie arkusza organizacyjnego placówki oświatowej A2A dla administracji
Planowanie budżetowe E-usługa polegająca na opracowaniu przez dyrektorów JO arkuszy organizacyjnych i przedstawienia ich organowi prowadzącemu do zatwierdzenia. Pozwala na korzystanie z  funkcjonalności: nadawania statusów, zablokowania edycji danych w zatwierdzonych arkuszach, dodawania komentarzy w celu wymiany informacji pomiędzy dyrektorem a inspektorem weryfikującym poprawność arkusza, odłożenia raportu podsumowującego dane arkusza w pliku pdf A2A dla administracji
Obsługa naboru elektronicznego do szkół podstawowych  Administrowanie procesem elektronicznego naboru A2A dla administracji
Obsługa naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych Administrowanie procesem elektronicznego naboru A2A dla administracji
Obsługa naboru elektronicznego do burs Administrowanie procesem elektronicznego naboru A2A dla administracji
Opłaty E-usługa umożliwiająca rodzicowi kontrolę stanu rozliczeń i dokonywanie płatności za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce A2C dla obywateli
Stołówka  E-usługa umożliwiająca rodzicowi elektroniczne zgłoszenie dziecka na obiady, zgłoszenie nieobecności dziecka na posiłku oraz dokonanie płatności A2C dla obywateli
Obsługa naboru elektronicznego do przedszkoli Administrowanie procesem elektronicznego naboru A2A dla administracji
Wniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego  pracownika Wniosek uprawnionego pracownika młodocianego o zwrot kosztów kształcenia A2B dla przedsiębiorców