W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Polityka cookies

I Informacje ogólne

Niniejsza Polityka cookies, stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych. Polityka cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkowników korzystających z aplikacji udostępnianych w ramach serwisu Edu Lublin do celów świadczenia usług drogą elektroniczną. Właścicielem i operatorem serwisu jest GMINA LUBLIN, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 431019514, NIP 9462575811.

GMINA LUBLIN, określona również jako Właściciel serwisu EDU Lublin, przekazuje użytkownikom w niniejszej Polityce informacje o tym:

 • jakie technologie internetowe są stosowane na stronach internetowych,
 • jakie dane są przetwarzane,
 • w jaki sposób i do jakich celów są wykorzystywane i przetwarzane te dane,
 • do kogo i gdzie przesyłane są te dane.

Administratorem danych, wykorzystywanych przez portal Edu Lublin jest Gmina Lublin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lublin, Pana Krzysztofa Żuka, który dba, aby użytkownicy dokładnie wiedzieli jakie dane są pozyskiwane, w trakcie korzystania z Serwisu i jak mogą chronić swoją prywatność. W przypadku aplikacji udostępnionych w ramach portalu Edu Lublin, może zachodzić zmiana Administratora danych.

Poszczególne aplikacje udostępnione w ramach portalu Edu Lublin zostały utworzone i dostarczone przez różne podmioty. Gmina Lublin zarządza aplikacjami wchodzącymi w skład serwisu Edu Lublin i udostępnia je wszystkim Publicznym Jednostkom Oświatowym realizującym zadania wynikające z Prawa Oświatowego. W zależności od aplikacji i Jednostki Oświatowej przetwarzającej dane, faktycznym Administratorem Danych staje się Dyrektor danej Jednostki Oświatowej. Dokładne wskazanie Administratora znajduje się w dokumencie Polityka Prywatności.

II Terminologia – słownik pojęć

Informacje dotyczące niniejszego punktu Polityki cookies znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, punkt II.

III Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Informacje dotyczące niniejszego punktu Polityki cookies znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, punkt III.

IV Cel i zakres przetwarzania danych

Informacje dotyczące niniejszego punktu Polityki cookies znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, punkt IV.

V Logi systemowe.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu.

2. Logi w formie dziennika lub rejestru zdarzeń tworzą w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących stron Serwisu.

3. Rejestry zdarzeń zapisywane są w osobnych plikach lub bezpośrednio do baz danych. Do dziennika, rejestru zdarzeń przy każdym połączeniu, są przekazywane różne dane (np. Adres IP), na podstawie których można ustalić skąd nastąpiło połączenie.

4. Rejestr tego rodzaju tworzony jest w sposób automatyczny, niezależny od Użytkownika i służy:

 • prowadzeniu analiz trybu pracy Serwisu,
 • tworzeniu statystyk pracy Serwisu,
 • wykrywaniu nieprawidłowości w systemie,
 • pośrednio poprawie funkcjonalności w przypadku awarii lub błędów na stronach Serwisu,
 • wykrywaniu prób włamań do systemu.

5. Logi systemowe wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.
6. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
7. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług jako materiał pomocniczy do administrowania serwerami serwisu.
8. Logi systemowe wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych,
9. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.
10. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.
11. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem.
12. Zapisowi mogą podlegać:

 • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • datę i czas dostępu,
 • strony internetowe, z których Użytkownik wchodzi na strony Serwisu,
 • nazwa Urządzenia – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, rodzaj zdarzenia
 • i kwalifikacja zdarzenia w Serwisie, np. ostrzeżenie, błąd;
 • tekstowy opis zdarzenia;
 • dane o pobieranych plikach;
 • przesłane ilości danych;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego
 • informacje o adresie IP,
 • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie.

13. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia czasu i daty poprawnych i błędnych logowań, oraz zdarzeń jakie zostały wykonane na użytkowniku w ramach serwisu, z wykluczeniem następujących przypadków:

 • Kont założonych na potrzeby aplikacji rekrutacyjnych,
 • Kont założonych na potrzeby przeprowadzenia procesów wnioskowania o stypendium lub zasiłek, wnioskowania o duplikat świadectwa, wnioskowania o zwrot kosztów młodocianego pracownika.

VI Pliki Cookies
1. Informacje o plikach cookies.

1. Strony internetowe Operatora serwisu korzystają z plików cookies.
2. Cookies są zapisywane na Urządzeniu Użytkownika w czasie korzystania przez niego z Serwisu i następnie na tym Urządzeniu przechowywane.
3. Cookies są nieszkodliwe ani dla Urządzenia ani dla jego Użytkownika i jego danych.
4. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
5. Akceptacja warunków Polityki cookies po stronie Użytkownika oznacza brak zmian ustawień przeglądarki i jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na ich użycie.
6. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronach internetowych Serwisu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Serwisu.
7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
8. W zależności od czasu ważności i typu stosowane są cookies:

 • sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera są usuwane z pamięci urządzenia,
 • stałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia,
 • analityczne, które gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej
 • niezbędne, które są konieczne do poprawnego działania aplikacji, zawierają informację o zalogowanym użytkowniku umożliwiając dostęp do treści.

9. W zależności od rodzaju dostawcy stosowane są cookies:

 • własne,
 • zewnętrzne - podmiotów trzecich.                   

Szczegółowa lista plików cookies wraz z wtyczkami innych podmiotów została zamieszczona w TABELI

2.Cele plików Cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. statystycznych i analitycznych, pozawalają zrozumieć jak użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Tworzenie anonimowych statystyk pomaga Operatorowi Serwisu w jego rozwijaniu i optymalizowaniu;
 2. identyfikacyjnych, w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, przechowywanych danych sesji;
 3. zapisywania podejmowanych interakcji np. zapisania danych w formularzach, zapytania w filtrach.
 4. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika
 5. optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 6. rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu i odpowiednim wyświetleniu stron internetowych Serwisu, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
 7. Pliki Cookies identyfikują przeglądarkę Użytkownika oraz usprawniają działanie Serwisu.
 8. Przy kolejnych połączeniach Użytkownika z Serwisem, pliki Cookies mogą być przez Serwis odczytane z Urządzenia Użytkownika i służyć dostosowaniu Serwisu do zapamiętanych preferencji Użytkownika oraz w celach statystycznych Operatora Serwisu.
 9. Kierowanie ruchu sieciowego do właściwych serwerów, zapewniające możliwie najlepsze korzystanie z aplikacji.

3. Cookies niezbędne

 1. Operator Serwisu używa podstawowych plików Cookies (Cookies niezbędnych), ponieważ w plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Takie pliki są niezbędne do zapisywania ustawień bądź preferencji Użytkownika podczas obecnej bądź przyszłej jego wizyty na stronie. Bez tych plików Cookies, korzystanie ze stron jest utrudnione, a w niektórych przypadkach może doprowadzić do wadliwego działania aplikacji.
 2. Niezbędne pliki cookies zapisywane na urządzeniu końcowym umożliwiają bezpieczne i sprawne korzystanie z aplikacji udostępnionych w ramach portalu. Wszelkie dane sesyjne przechowujące dane logowania działają jedynie podczas trwającej sesji, podczas której plik cookies został zapisany.
 3. Jeśli strona Serwisu zawiera klip wideo, wówczas Cookie Sesji jest umieszczany na Urządzeniu Użytkownika dla odtwarzacza multimedialnego, co jest niezbędne dla odtworzenia zawartości audio lub wideo.

4. Cookies zewnętrzne

1. Partnerzy Operatora

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych nie występują w wszystkich aplikacjach. Dotyczą aplikacji rekrutacyjnych na wszystkich poziomach, oraz głównej strony serwisu i podstron, w miejscach nie wymagających logowania. Pliki cookies podmiotów zewnętrznych pojawiają się w miejscach, gdzie dostępna jest mapa lub/i mechanizm podpisu elektronicznego z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 1. Wybrane strony portalu korzystają z plików cookies zamieszczanych przez partnerów Operatora Serwisu.
 2. Współpracujące z operatorem Serwisu podmioty trzecie zamieszczając w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies mogą je wykorzystywać.
 3. Operator Serwisu nie ma żadnej kontroli nad plikami Cookies-Ciasteczkami Osób Trzecich. W celu informacji należy odwiedzić strony internetowe danego podmiotu, aby dowiedzieć się więcej na temat owych plików oraz jak nimi zarządzać.
 4. Lista partnerów Operatora Serwisu:
 • Google LLC, z siedzibą w Stanach z Zjednoczonych (Google Analytics, maps.google.com)
 • Ministerstwo Cyfryzacji (wtyczka ePUAP);

2.Cookies analityczne

Pliki cookies analityczne, wykorzystywane są na głównej stronie portalu edu.lublin.eu

 1. Operator Serwisu korzysta z usługi Google Analytics, czyli usług analitycznych dostarczanych przez Google Inc., w celu pozyskiwania i pomocy w analizie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 2. Przykładami informacji, jakie Operator może pozyskiwać są strony, które Użytkownik odwiedził ich data oraz czas odwiedzin.
 3. Uzyskując informacje dotyczące analizy ruchu na stronie Operator ma możliwość polepszenia odbioru podczas wizyty na jego stronach Serwisu.
 4. Operator w tym celu nie pozyskuje żadnych danych umożliwiających identyfikację osobową.
 5. Operator przekazuje do operatora tej usługi (Google Inc.) jedynie zanonimizowane informacje.
 6. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 7. W związku z tym, że Google Inc. jest firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, wszelkie zebrane informacje są przesłane i zmagazynowane na serwerach Google Inc. w Stanach Zjednoczonych.
 8. Firma Google używa zebranych informacji dla monitorowania korzystania ze stron Serwisu, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach Operatora oraz świadczenia usług związanych z ruchem na witrynach internetowych oraz korzystania z Internetu.
 9. Firma Google Inc. może ujawnić pozyskane informacje osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to prawnie wymagane lub jeśli przetwarzają dane w imieniu Google.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez  firmę Google Inc. użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3. Odnośniki do innych stron internetowych

Serwis zawiera linki i odnośniki do Serwisów zewnętrznych, nie znajdujących się w domenie  edu.lublin.eu, takich jak strony internetowe twórców poszczególnych aplikacji. Takie witryny mogą także używać cookies. Niniejsza Polityka nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie i nie ponosi odpowiedzialności za Politykę prywatności Serwisów zewnętrznych.

W przypadku Serwisów zewnętrznych zaleca się zapoznanie z ich Polityką Prywatności, w celu zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

5. .Zarządzanie plikami Cookies przez Użytkownika

Przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie prywatnością użytkowników poprzez zarządzanie plikami Cookies. Użytkownik ma możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do Cookies na Urządzeniu.

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
 3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  W ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies.
 4. Jeżeli w wyniku zmiany ustawień dotyczących plików cookies zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt–out (który służy wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu Użytkownika – braku zgody), należy pamiętać, iż plik cookie - opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli użytkownik usunie wszystkie cookies lub będzie używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt-out trzeba dokonać ponownie.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (informacje zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej Użytkownika).
 6. W celu zarządzania ustawieniami cookies Użytkownik może wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Inne, nie wymienione powyżej przeglądarki:

 • informacji o zarządzaniu plikami cookies należy szukać w sekcji "Pomoc" w przeglądarce lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

Użytkownik może także zmienić ustawienia dotyczące poszczególnych cookies stosowanych przez zewnętrznych dostawców.

6. Google Analytics – preferencje

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez usługi Google Analytics użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Google Analytics Opt–out

                Użytkownik może zrezygnować z usług Google Analytics (Analityczne Google). Rezygnacja i dodatki Google Analytics są kompatybilne z Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i Opera. Rezygnacja z Google Analytics nie będzie miała wpływu na funkcjonalność odwiedzanych witryn. W tym celu należy odwiedzić stronę Google Tools (Narzędzia Google), pobrać i zainstalować odpowiednie dodatki do swojej przeglądarki internetowej instalując odpowiedni dodatek.

8. Wymagania Serwisu dotyczące plików Cookies

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji aplikacji udostępnionych w ramach portalu. Aplikacja lub jej poszczególne funkcjonalności mogą bez plików Cookies nie działać poprawnie.
 2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Aplikacji w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.
 3. Operator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów:
 • uwierzytelniania,
 • bezpieczeństwa
 • utrzymania preferencji użytkownika

  może utrudnić np. w przypadku korzystania z formularzy, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.

VII Okres przechowywania danych

 1. Logi systemowe przechowywane są przez okres 1 roku.
 2. Pliki cookies nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały pierwotnie umieszczone.
 3. Większość z tych cookies, których Serwis używa, to tak zwane „Cookies sesyjne”. Oznacza to, że zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki.
 4. Niektóre cookies, cookies stałe mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, np., jeśli Użytkownik sam wybierze opcję zapamiętywania jego nazwy (nazwy użytkownika), preferowane ustawienia językowe lub inne.
 5. Analityczne Google Cookies są przechowywane przez okres do 2 lat, w celu przeprowadzenia długoterminowej analizy użytkowania witryny.

VIII Lista dokumentów związanych

 1. Polityka prywatności
 2. Regulamin serwisu

IX Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka cookies może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów.
 2. Administrator danych zobowiązuje się okresowo dokonywać weryfikacji Polityki cookies celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.
 3. Wprowadzone zmiany w Polityce cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.
 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki cookies.

Data publikacji: 01.10.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.02.2021 r.