W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Opis

Komisja Dialogu Obywatelskiego do spraw dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin, ma charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy.

Powołana została na mocy zarządzenia nr 71/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

W skład KDO do spraw dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami wchodzą:

 • Wojciech Góra – Prezes Stowarzyszenia „Otwieracz”;
 • Aniela Mroczek – Skarbnik Stowarzyszenia „Otwarta Pracownia”;
 • Beata Lipska – Prezes Fundacji „Inside Out”;
 • Maria Pietrusza-Budzyńska – Prezydent Fundacji „Teatroterapia Lubelska”;
 • Jan Michał Stanowski – Prezes Fundacji „Nieprzetartego Szlaku”;
 • Anna Pajdosz – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury;
 • Anna Szadkowska-Ciężka – Zastępca Dyrektora Biura Partycypacji Społecznej;
 • Joanna Olszewska – Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiotem działania Komisji Dialogu Obywatelskiego jest:

 • jest zapewnienie dostępności oferty kulturalnej miasta osobom z niepełnosprawnościami oraz wsparcia szeroko rozumianych działań kulturalnych w mieście Lublin w kwestii ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Komisja Dialogu Obywatelskiego do spraw dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami realizuje cel swojej działalności w szczególności poprzez:

 • konsultowanie, współtworzenie i inicjowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta Miasta Lublin i Radę Miasta Lublin w zakresie dostępności kultury dla osób niepełnosprawnościami;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust. 1 pkt 1-20, pkt 22-33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1243);
 • współpracę z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin;
 • współpracę z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Lublin w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców i mieszkanek.

Uzasadnienie potrzeby powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • potrzeba zwiększenia dostępności oferty kulturalnej miasta dla osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcia szeroko rozumianych działań kulturalnych w Lublinie w kwestii ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • wejście w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 roku i wiążących się z tym obowiązków leżących po stronie organizacji pozarządowych korzystających ze środków publicznych i instytucji kultury;
 • potrzeba szerokiej współpracy organizacji pozarządowych oraz Miasta w kwestii wypracowania standardów dostępnej kultury w Lublinie.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami funkcjonuje przy Wydziale Kultury od sierpnia 2021 roku.

Wydarzenia polecane