W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs fotograficzny– „LSM – Ja tu mieszkam”

Konkurs fotograficzny– „LSM – Ja tu mieszkam”
09.09.201611:52

Organizator Konkursu
Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21
Koordynator Konkursu
Dom Kultury LSM, 20-607, ul. K. Wallenroda 4a, miejsce składania zdjęć konkursowych i formularzy zgłoszeniowych

Cel Konkursu
Konkurs adresowany jest do mieszkańców i sympatyków Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a przede wszystkim do tych osób, które lubią fotografować. Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć przedstawiających zasoby LSM, zarówno budynki, jak i tereny zielone wraz z małą architekturą. Organizatorzy Konkursu chcą zaprezentować LSM takim, jakim widzą go właśnie mieszkańcy, na co zwracają szczególną uwagę, które zakątki podobają się im najbardziej, czym chcieliby się pochwalić, co chcieliby pokazać mówiąc wprost – „Ja tu mieszkam”. 
Inspiracją Organizatora do ogłoszenia tego Konkursu jest 60-lecie LSM, którego jubileusz przypada na kwiecień 2017 r. Wybrane w Konkursie zdjęcia posłużą do opracowania zbioru pocztówek z LSM, które będą pamiątką tego jubileuszu, które też będzie można nabyć drogą zakupu.

Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie reprezentowane przez pełnomocnika, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Zgłaszanie zdjęć do Konkursu – zasady ogólne
1. Zdjęcia do konkursu składa osobiście autor lub pełnomocnik (w przypadku osób niepełnoletnich) w siedzibie Koordynatora Konkursu, po podpisaniu stosownego formularza zgłoszeniowego (formularz do pobrania na stronach internetowych www.spoldzielnialsm.pl lub www.domkulturylsm.pl oraz w sekretariacie Domu Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a).
2. Przyjmowane będą tylko zdjęcia w formie elektronicznej w formacie „jpg” w najlepszej jakości kompresji, nie mniejszym niż 1500 px na dłuższym boku, które w sposób oczywisty będą nawiązywać do celu Konkursu.
3. Zdjęcia do Konkursu należy zgłaszać osobiście do 31 października 2016 r. w Domu Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a.
4. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.
5. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową

Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu
Spośród ogółu zdjęć zgłoszonych do Konkursu Komisja Konkursowa wybierze laureatów. Przewidziane są nagrody.
Zdjęcia wybranych Laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie fotograficznej. Podczas wernisażu wystawy Komisja Konkursowa ogłosi oficjalne wyniki Konkursu.
Nagrodzone zdjęcia posłużą do opracowania publikacji pocztówkowych zgodnie z celem Konkursu, ewentualnie publikacji prasowych i książkowych.

Dane osobowe
Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu.

Prawa autorskie
Określa formularz zgłoszeniowy podpisany własnoręcznie przez uczestnika Konkursu.

Postanowienia końcowe
Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Zdjęcia do Konkursu należy zgłaszać osobiście do 31 października 2016 r. w Domu Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a.
Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronach: http://www.spoldzielnialsm.pl lub www.domkulturylsm.pl oraz w sekretariacie Domu Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a.

Powiązane:

Dom Kultury LSM