W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konkurs plastyczny Stare Miasto i kościół (fara) św. Michała w Lublinie

Konkurs plastyczny Stare Miasto i kościół (fara) św. Michała w Lublinie
14.04.201610:18

Stowarzyszenie Lubelska Fara i Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają do udziału w konkursie plastycznym "Stare Miasto i kościół (fara) św. Michała w Lublinie". Celem konkursu jest przypomnienie wyglądu i historii lubelskiej fary, zapoznanie z historią Lublina i lubelskiego Starego Miasta w przededniu 700-lecia nadania prawa miejskiego przez króla Władysława Łokietka 15 sierpnia 1317 r. Rozwijanie wrażliwości i umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży Rozbudzanie wyobraźni przez próbę wkomponowania budowli w zabudowę dzisiejszych czasów. Zainteresowanie dzieci i młodzieży życiem miasta w dawnych wiekach. Zaprezentowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Tematem konkursu jest wykonie pracy plastycznej będącej ilustracją lubelskiego Starego Miasta, takiego, jak wyglądało dawniej, albo jak wygląda współcześnie. Może to być ilustracja kościoła św. Michała, czyli lubelskiej fary, przedstawienie samego kościoła lub tego, jak wyglądał kiedyś wkomponowany w uliczki Starego Miasta. Może to być także ilustracja tego, jak Stare Miasto mogłoby wyglądać, gdyby ten kościół stał do dziś. W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe, gimnazja, placówki kulturalne, świetlice itp. 
Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage, batik.  Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne. Format nie mniejszy niż A3. Prace nie mogą być grupowe. Ilość nadesłanych prac z danej placówki nieograniczona. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w czterech kategoriach wiekowych: 6 – 7 lat; 8 – 9 lat; 10 – 12 lat; 13 -15 lat​.
Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie: tytuł pracy, imię i nazwisko autora,  wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres placówki. Zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów oraz tytuły prac. Na opakowaniu należy wpisać nazwę konkursu. Nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac. Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 16 maja 2016 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Domu Kultury LSM http://www.domkulturylsm.pl
Adres placówki:
Dom Kultury LSM
ul. K. Wallenroda 4a
20-607 Lublin 
Z dopiskiem Stare Miasto i kościół (fara) św. Michała w Lublinie – konkurs plastyczny
Szczegółowe informacje pod numerem 81-743-48-29 oraz na  http://www.domkulturylsm.pl