W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nareszcie Lato w Mieście na Węglinie 2019

Nareszcie Lato w Mieście na Węglinie 2019
30.05.201914:29

Jak co roku w trakcie lata zapraszamy do Dedeku, by czas wolny od szkolnych zajęć wypełnić Dużą Dawką Kultury!  Akcja „Nareszcie Lato w Mieście na Węglinie 2019” to warsztaty artystyczne dla Uczennic i Uczniów klas I-VI zainteresowanych rozwojem umiejętności w takich dziedzinach, jak: muzyka, plastyka, taniec, ruch sceniczny i teatr. Pod opieką Instruktorek i Instruktorów Uczestniczki oraz Uczestnicy każdego turnusu w niestandardowy sposób stworzą inscenizację, wystawę lub pokaz. Całość będą przeplatać działania integracyjne.

Terminy:
I Turnus – TEATR – 22.07.2019-26.07.2019, godz. 9.00-15.00
Koordynacja i prowadzenie – Mateusz Nowak

II Turnus – SZTUKA – 29.07.2019-2.08.2019, godz. 9.00-15.00
Koordynacja i prowadzenie – Paula Krać

III Turnus – TANIEC – 5.08.2019-9.08.2019, godz. 9.00-15.00
Koordynacja i prowadzenie – Magdalena Żelazko

Ramowy program każdego dnia:

  • 9.00-9.15 – zbiórka
  • 9.15-10.15 – warsztaty integracyjne
  • 10.15-10.30 – przerwa
  • 10.30-11.45 – warsztaty
  • 11.45-12.00 – przerwa
  • 12.00-13.15 – warsztaty
  • 13.15-13.30 – przerwa
  • 13.30-14.45 – warsztaty
  • 14.45-15.00 – odbiór Dzieci

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Akcja skierowana jest do Uczennic i Uczniów klas I-VI (6–12 l.).
2. Koszt udziału (od Dziecka) – 80 zł (za jeden turnus).
3. W przypadku opłaty za „Nareszcie Lato w Mieście na Węglinie 2019” nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty Rodzina +3.
4. W ramach opłaty Dzieci mają zapewnione: opiekę kadry instruktorskiej, materiały warsztatowe, ubezpieczenie. Nie zapewniamy wyżywienia Dzieci (wyżywienie we własnym zakresie).
5. Działania prowadzone będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00, w budynku DDK „Węglin”, przy ul. Judyma 2a.
6. Zapisy WYŁĄCZNIE pod adresem mailowym –  zajecia@ddkweglin.pl
7.  Zapisy będą przyjmowane od 10 czerwca do 14 czerwca 2019 r.
8. Zapisy prowadzone są na podstawie zgłoszeń MAILOWYCH. Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko Dziecka,

– wiek Dziecka,

– PESEL Dziecka,

– imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,

– nr kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego,

– nr turnusu, którego dotyczy zgłoszenie.

9. Zgłoszenia niekompletne nie będą honorowane. Zgłoszenia Dziecka mogą dokonać tylko rodzice lub opiekunowie prawni.
10. W tytule maila należy wpisać „Nareszcie Lato w Mieście na Węglinie 2019”.
11. Honorowane będą zgłoszenia wysłane od 10 czerwca od godziny 8.00 do 14 czerwca 2019 r. do godziny 15.00.
12. Dziecko można zgłosić na jeden z trzech proponowanych turnusów.
13. Odpowiedzi na przysłane Zgłoszenia dokonamy w ciągu trzech dni roboczych.
14. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, w ciągu trzech dni roboczych należy uiścić opłatę. Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy DDK „Węglin” 67 1240 1503 1111 0010 4267 7032, w tytule przelewu prosimy wpisać: „Nareszcie Lato w Mieście na Węglinie 2019 oraz imię i nazwisko dziecka i numer turnusu”.
15. W przypadku rezygnacji uiszczona opłata nie będzie zwracana.
16. O ostatecznym przyjęciu decyduje uiszczenie opłaty.
17. Prosimy nie uiszczać opłaty bez otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.
18. Ilość miejsc na poszczególne turnusy jest ograniczona.
19. Zgłoszenie udziału Dziecka w turnusach akcji „Nareszcie Lato w Mieście na Węglinie 2019” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna do wykorzystania wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (nagranie video, zdjęcia).
20.  DDK „Węglin” zastrzega sobie prawo do zmian w programie akcji.
21. Szczegółowe informacje i pytania –  zajecia@ddkweglin.pl

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej