W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne

09.01.202010:13

Wydział Kultury przypomina, że do 31 stycznia 2020 r. można składać wnioski o stypendia za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2019 r.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokość określa Uchwała nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie, która:

  1. mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina,
  2. jest laureatem międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego lub pleneru artystycznego o charakterze konkursowym,
  3. w roku uzyskania osiągnięcia artystycznego nie ukończyła 26 roku życia.

W roku kalendarzowym jednej osobie może być przyznane jedno stypendium za osiągnięcia artystyczne.

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Konieczne załączniki:

  1. co najmniej jedna rekomendacja od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do ww. Regulaminu,
  2. życiorys zawierający opis osiągnięć artystycznych wnioskodawcy,
  3. kopie imiennych dokumentów poświadczających osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym.

Do wniosków stypendialnych prosimy także dołączyć podpisaną informację o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych: klauzula_RODO_stypendium_osiagniecia.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej wynosi brutto od 300 zł do 1.500 zł.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin do 31 stycznia 2020 r. Wniosek o stypendium może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.

Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane i kompletnie wypełnione. Prosimy o zwrócenie uwagi na oświadczenie wnioskodawcy znajdujące się bezpośrednio pod treścią wniosku i zaznaczenie, zgodnie ze stanem faktycznym, właściwej opcji.

Wymagane dokumenty przedstawione w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) i podpisane przez osobę tłumaczącą.

Informujemy, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (17%).

Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 t.j.). 

Kontakt: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

81 466 3714
stypendia.kultura.lublin.eu

Jednocześnie przypominamy, że:

- do 31 marca 2020 r. przyjmujemy wnioski stypendialne na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury w terminie 1 czerwca 2020 r. - 31 grudnia 2020 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy;

- do 31 października 2020 r. przyjmujemy wnioski stypendialne na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury w terminie 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r. o czasie trwania od 2 do 10 miesięcy;

- w trakcie całego roku kalendarzowego przyjmujemy wnioski stypendialne na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem (program wyjazdowy), jednakże nie później niż na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu.

 

Pliki do pobrania

Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z Regulaminem przyzwania stypendiów..pdf
Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z Regulaminem przyzwania stypendiów.
Formularz wniosku o stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej..odt
Formularz wniosku o stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.
Formularz rekomendacji.odt
Formularz rekomendacji.
Klauzula RODO – stypendium za osiągnięcia..odt
Klauzula RODO – stypendium za osiągnięcia.