W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Biblia Aramejska w Jesziwie Mędrców Lublina

10.05.201418:28

W marcu 2014 nakładem Wydawnictwa Gaudium ukazało się polskie tłumaczenie Targumu Neofiti 1 do Księgi Rodzaju autorstwa ks. prof. Mirosława S. Wróbla z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, które stanowi pierwszy tom tzw. Biblii Aramejskiej. Kolejne woluminy obejmą krytyczne opracowanie pozostałych części Pięcioksięgu do Targumu Neofiti (t. 2-5), do Targumu Pseudo-Jonatana (t. 6-10) oraz do Targumu Onkelosa (t. 11-15). Projekt będzie realizowany w szerszym gronie specjalistów chrześcijańskich i żydowskich z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Naczelny Rabin RP Michael Schudrich Targum to aramejskie tłumaczenie Biblii Hebrajskiej, które funkcjonowało w judaizmie najpierw w formie ustnej, a potem zostało spisane już w epoce przedchrześcijańskiej. Ze względu na to, że język aramejski stanowił podstawowe medium komunikacji w Palestynie pierwszego wieku po Chrystusie – Biblia Aramejska cieszyła się większą recepcją i popularnością niż Biblia Hebrajska. Stąd można nazwać ją Biblią dla ludu. Jej bezcenna wartość polega na tym, że nie jest tylko literalnym przekładem Biblii Hebrajskiej, lecz swoistym komentarzem i parafrazą pozwalającą lepiej zrozumieć sens objawienia Bożego zawartego w księgach Starego Testamentu oraz otworzyć nową przestrzeń poznawczą dla tekstów zawartych w Nowym Testamencie. Targum Neofiti, który stał się przedmiotem tłumaczenia w pierwszych tomach, został odkryty w Bibliotece Watykańskiej w 1949 r. przez profesor A. Díeza Macha. Wczesna datacja zawartego w nim tekstu aramejskiego (I-II wiek po Chr.) sprawia, że jest to źródło bardzo cenne dla studiów biblijnych. W Targumie tym istnieje wiele starożytnych tradycji sięgających ery przedchrześcijańskiej. Udostępnienie treści tego Kodeksu na gruncie polskim umożliwia zrozumienie, w jaki sposób pod koniec czasów starotestamentalnych i na początku epoki Nowego Testamentu wyznawcy judaizmu interpretowali Pismo Święte. Jednocześnie pozwala lepiej odpowiedzieć na pytanie, na ile treści w nim zawarte znajdowały recepcję wśród pierwszych żydowskich wyznawców Jezusa, który mówił w tym języku. Wiele Jego mów przetłumaczonych z aramejskiego na grecki w Nowym Testamencie uzyskuje pełniejsze zrozumienie, kiedy badamy aramejski oryginał, który można znaleźć w Syryjskim Nowym Testamencie, w szczególności „w Ewangeliach starosyryjskich”. Jezus i Jego naśladowcy często wyobrażali sobie znaczenie Słowa Bożego w ich myśleniu po aramejsku, tak jak my to czynimy w języku polskim, angielskim, czy innym rodzimym języku. 8 maja 2014 r. w Jesziwie Chachmej Lublin odbyła się promocja pierwszego tomu Biblii Aramejskiej. Udział w niej wzięli: Naczelny Rabin RP Michael Schudrich, przewodniczący komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady Episkopatu Polski bp Mieczysław Cisło, Tomasz Krakowski z Warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, dyrektor Wydawnictwa Gaudium ks. dr Marek Szymański, ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner) oraz ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Dyskutanci zwrócili uwagę na znaczenie podjęcia inicjatywy wydawniczej zarówno dla świata naukowego, jak i dla wyznawców chrześcijaństwa i judaizmu. Dzieło to jest więc krokiem milowym w badaniach biblistycznych (tom opatrzony jest rozbudowanym aparatem krytycznym), a także w dialogu chrześcijańsko-żydowskim (Zespół przygotowujący edycję kolejnych woluminów jest międzyreligijny). Fragmenty nowego tłumaczenia odczytała Wanda Lotter, a lektura ta była przeplatana pieśniami hebrajskimi w wykonaniu Na zakończenie spotkanie uświetnił występ skrzypaczki z Lubelskiej Filharmonii – Natalii Kozub i wiolonczelisty Państwowej Szkoły Muzycznej – Sebastiana Kozuba. Licznie zgromadzona publiczność miała też okazję zakupić prezentowany tom i zdobyć autograf jego redaktora. Sławomir Jacek Żurek Ks. Mirosław Stanisław WRÓBEL, ur. w 1966 r. w Kędzierzynie-Koźlu, doktor nauk biblijnych École Biblique w Jerozolimie; doktor habilitowany teologii biblijnej KUL zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubleskiego Jana Pawła II, Pontificio Istituto Biblico w Rzymie, Hebrew University w Jerozolimie oraz Ecole Biblique w Jerozolimie. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Associazione ex-alumni del Pontificio Istituto Biblico, Society of Biblical Literature, Catholic Biblical Association. Moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Lubelskiej. Autor monografii: Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii, Kielce: Verbum. Instytut Teologii Biblijnej 2002; Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005; Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context, Paris: Gabalda et Cie 2005; Studia z Ewangelii Janowej, Tarnów: Biblos 2009; Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Nowy Komentarz Biblijny, Częstochowa: Wydawnictwo św. Pawła 2010; Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013; Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju (Biblia Aramejska), Lublin: Gaudium 2014. Autor blisko siedemdziesięciu artykułów naukowych.

Wydarzenia polecane