W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Program Edukacyjny „Lublin – Moje Miasto”

09.12.200713:46

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” proponuje podjęcie prac mających na celu wprowadzenie do szkół średnich miasta Lublina programu edukacyjnego „Lublin – moje miasto”. Przedstawiony projekt jest próbą wsparcia lubelskich nauczycieli w budowaniu mądrej i ciekawej Szkoły bardzo mocno związanej z miejscem, w którym się znajduje.
Podstawą dla proponowanego programu edukacyjnego byłby podręcznik „Lublin – moje miasto”. Program ten mógłby zostać wprowadzony na zasadzie pilotażu do kilku lubelskich szkół jako nowy przedmiot ( docelowo do wszystkich szkół w naszym mieście. Program edukacji regionalnej „Lublin – moje miasto” może stać się propozycją na realizację ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”, wykorzystując następujące przedmioty: historia, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, sztuka, etyka/religia, wiedza o społeczeństwie.Program ten może być wbudowany w istniejący program szkolny (szkoły średnie) w zakresie np. 60 godzin lekcyjnych realizowanych w ciągu czterech lat nauki (lub w ciągu jednego roku) na wspomnianych już lekcjach (historia, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, godziny wychowawcze, wychowanie muzyczne i wychowanie plastyczne). Takie rozwiązanie nie wymaga powiększania istniejącego programu o dodatkowe godziny. Program „Lublin – moje miasto” jest również: 1) próbą poszukiwania własnego oblicza szkoły samorządowej związanej z konkretnym miejscem (Lublin, dzielnica, ulica), 2) tworzeniem płaszczyzny współpracy między instytucjami kultury i edukacji działającymi na rzecz społeczności lokalnej. Podstawą prawną do wprowadzenia tego przedmiotu na w/w zasadach jest Zarządzenie nr 18 MEN z dnia 30 czerwca 1993 roku w sprawie zasad warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne (Dz. Urz. MEN nr 6 poz. 20). Podręcznik Podstawowym środkiem do realizacji programu edukacyjnego powinien stać się podręcznik „Lublin – moje miasto” napisany specjalnie do tego programu. Podręcznik ten zawierałby następujące główne tematy: 1. Historia i tradycja Lublina i Regionu, 2. Sąsiedzi (Białoruś, Litwa, Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry), Euroregion „Bug”, miasta partnerskie 3. Kultura Miasta i Regionu 4. Lublin w Europie (integracja europejska na poziomie lokalnym) Tematy te mogłyby stanowić bazę wyjściową do tworzenia różnych większych programów związanych z teatrem, literaturą, historią sztuki, samorządnością czy też innych autorskich programów nauczania. 5. Demokracja lokalna w odniesieniu do miejsca, w którym żyjemy (historia i teraźniejszość), 6. Lublin i Region w kontekście istniejącej i powstającej infrastruktury gospodarczej, 7. Problemy związane z funkcjonowaniem Miasta jako skomplikowanego organizmu (odpady, woda, komunikacja, ścieki, energia, ekologia, itp.). Działania wspierające Naturalne wsparcie dla projektu będzie tworzył Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Będzie ono polegało na przygotowywaniu, propagowaniu oraz udostępnianiu materiałów pomocniczych dla uczniów i nauczycieli realizujących program „Lublin – moje miasto”. Na potrzeby projektu może być wykorzystany edukacyjny portal internetowy „Lublin. Pamięć miejsca”. Proponujemy również szkołom program „Środki Świata” zmierzający do budowania tożsamości w oparciu o miejsce, w którym znajduje się szkoła. Należy podkreślić, że opisany program był prezentowany w wielu środowiskach, jak też osobom indywidualnym i został bardzo wysoko oceniony. Tomasz Pietrasiewicz Załączniki: 1. Opis edukacyjnego portalu „Lublin. Pamięć Miejsca” 2. Opis programu „Środki Świata”

Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 358 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 359 Warning: fopen(gfx/_logs/error_01_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.xml): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 380 Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 358 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 359 Warning: fopen(gfx/_logs/error_01_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.xml): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 380