W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nabór ofert współpracy do programu Dzielnice Kultury - Młodzież Inspiruje Dzielnice

Nabór ofert współpracy do programu Dzielnice Kultury - Młodzież Inspiruje Dzielnice
15.09.202207:01

Rozpoczynamy nabór pomysłów do realizacji w ramach programu „Dzielnice Kultury - Młodzież Inspiruje Dzielnice”!

Miasto Lublin przygotowuje się do świętowania tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 i oddaje kolejny raz głos młodym - 1 września, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, startujemy z nową formułą grantową "Dzielnic Kultury" przeznaczając cały budżet programu na realizację pomysłów młodzieży*, dając możliwość realnego stworzenia miasta na miarę potrzeb młodych!

Czujesz, że w Twojej okolicy nic się nie dzieje? Brakuje Ci ciekawych wydarzeń? Masz pomysł, co fajnego można by zrobić? Dzięki programowi “Młodzież Inspiruje Dzielnice” zarówno młodzież jak i osoby realizujące projekty dla młodzieży mogą otrzymać wsparcie finansowe - nawet 6000 zł - na realizację swojego pomysłu. Celem projektu jest powstanie inicjatyw wynikających z faktycznych potrzeb młodych i uzupełnienie oferty kulturalnej w Lublinie, bo Lublin is Youth, Lublin to WY!

Od 1 do 23 września operatorzy programu -  Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” czekają na oferty współpracy:

Każdy z operatorów koordynuje program w konkretnych dzielnicach miasta. Na mapie znajdziecie informację, gdzie można złożyć wniosek z inicjatywą dla konkretnej dzielnicy - jest to zależne od dzielnicy, w której chcesz go zrealizować.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz regulamin i formularz zgłoszenia znajdują na stronach internetowych: mlody.lublin.eu oraz kultura.lublin.eu.

Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby aplikacji Europejskiej Stolicy Młodzieży młodzież rozumiana jest jako osoby między 10-30 rokiem życia.

"Dzielnice Kultury" to zainicjowany w 2013 roku wieloletni, interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. "Dzielnice Kultury" stanowią odpowiedź na silne skupienie instytucji i infrastruktury kulturalnej w centrum, które zagraża pogłębianiem dysproporcji w dostępie do kultury na terenie poszczególnych obszarów miasta. Cele strategiczne projektu to zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Lublina, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania oraz podniesienie kompetencji kulturowych lublinian. Program „Dzielnice Kultury” jest jednym z kluczowych elementów Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013–2020. W ciągu siedmiu edycji „Dzielnic Kultury” zrealizowano ponad tysiąc projektów.

Program daje możliwość powszechnego, nieskrępowanego uczestnictwa w kulturze zarówno w charakterze twórcy, jak i odbiorcy, dlatego do realizowania propozycji w jego ramach zaangażowane są nie tylko organizacje pozarządowe, ale też grupy nieformalne czy osoby fizyczne. Projekty będące częścią programu więc tworzone i zrealizowane są przez mieszkańców dla mieszkańców. Szczególne znaczenie miały jubileuszowe edycje programu „Dzielnice Kultury”, dedykowane następującym po sobie obchodom Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin, 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 450-lecia podpisania Unii Lubelskiej.

Program koordynowany jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Jego realizacją zajmują się miejskie instytucje kultury - operatorzy programu. Są to: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”. Równolegle do działań operatorów realizowane są projekty dofinansowane przez Miasto Lublin w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu Kultury i sztuki oraz w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli tzw. "małe granty".

Każdy z operatorów programu koordynuje pracę w różnych dzielnicach miasta. W zależności od potrzeb i specyfiki danego obszaru tworzy od podstaw lub intensyfikuje prowadzone w nich działania kulturalne, dążąc do stworzenia kompletnej i spójnej oferty kulturalno-edukacyjnej.

Pliki do pobrania