W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sukces publikacyjny lubelskich naukowców

Sukces publikacyjny lubelskich naukowców
03.12.202120:31

Projekt Historycznego Geoportalu Lublina (Lublin HGIS) realizowany przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie przy współpracy z lubelskimi naukowcami z UMCS, Politechniki Lubelskiej i KUL odniósł kolejny sukces publikacyjny: w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie Journal of Cultural Heritage (wydawnictwo Elsevier - 100 pkt MEiN, IF 2.955) ukazał się artykuł naukowy poświęcony portalowi Lublina w okresie Unii Lubelskiej.

W artykule główny nacisk położono na metodykę opracowania cyfrowej rekonstrukcji przestrzeni miasta w XVI wieku oraz technologie WWW wykorzystane podczas publikacji portalu teatrnn.pl/unia-lubelska. Projekt czerpie z bogatego zasobu zbiorów multimedialnych, opracowywanych w Ośrodku, takich jak archiwalia cyfrowe, bazy danych, mapy interaktywne, wizualizacje 3D i animacje komputerowe.

Istotną rolą Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" jest integracja środowiska akademickiego wokół serii projektów poświęconych historii Lublina i regionu. Materiały gromadzone i wytwarzane przez kolejne pokolenia specjalistów z różnych dyscyplin, stanowią coraz większą i coraz pełniejszą podstawę źródłową do modelowania przestrzeni miasta technikami multimedialnymi i wirtualnymi. Historyczny Geoportal Lublina stanowi swoistego rodzaju ramę faktograficzną, która jest sukcesywnie wypełniana narracjami dotyczącymi autentycznych miejsc i wydarzeń z życia mieszkańców.

Jakub Kuna

Publikacja wpisuje się w szeroki nurt interdyscyplinarnych badań dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych. Artykuł przygotował zespół autorski w składzie: Jakub Kuna (geograf - UMCS), Jacek Jeremicz (archeolog, koordynator projektu - OBGTNN), Dagmara Kociuba (geograf - UMCS), Rafał Niedźwiadek (archeolog - Archee), Krzysztof Janus (architekt - PL), Jacek Chachaj (historyk - KUL), przy wsparciu pozostałych specjalistów z zespołu HGIS. Pełny tekst artykułu w języku angielskim oraz uzupełniające materiały multimedialne są dostępne poprzez stronę wydawnictwa