W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin Europejska Stolica Kultury 2029

Lublin Europejska Stolica Kultury 2029

Lublin Europejska Stolica Kultury 2029

Miasto Lublin zakwalifikowało się do drugiego, finałowego etapu prestiżowego konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029. Decyzją międzynarodowych ekspertów, lubelska aplikacja została wybrana spośród 12 miast z Polski.

Idea Europejskiej Stolicy Kultury zrodziła się w 1985 roku z inicjatywy greckiej minister kultury Meliny Mercouri. Coroczne obchody ESK w kolejnych europejskich miastach miały służyć wzmocnieniu integracji Unii Europejskiej oraz prezentacji dorobku kulturowego krajów Unii. Europejskie Stolice Kultury przygotowują roczny program obchodów ukazujący potencjał kulturotwórczy miasta, regionu, kraju oraz jego międzynarodowe i europejskie konteksty. Do tej pory tytuł uzyskało ponad 60 miast. W Polsce został przyznany w trybie pozakonkursowym Krakowowi w roku 2000, a następnie w ramach konkursu Wrocławiowi, który celebrował Europejską Stolicę Kultury w roku 2016.

Konkurs o tytuł ESK podlega ciągłej ewolucji. Początkowo otrzymywały go duże, rozpoznawalne miasta o bogatym, światowym życiu artystycznym. Z czasem zaczęto kłaść nacisk na wybór mniejszych miast o potencjale nieodkrytym na arenie międzynarodowej. Dziś w konkursie startują często miasta małe, stawiające na rozwój poprzez kulturę, albo mierzące się z barierami w dostępie do kultury.

Konkurs o tytuł ESK to nie tylko prezentacja rocznego programu obchodów, wielkie festiwale, prestiżowe spektakle i wystawy. Współcześnie najlepiej oceniane są programy pokazujące bogactwo i zróżnicowanie kulturowe Europy, kluczowe dla Unii Europejskiej wartości cywilizacyjne, propozycje wzmacniające poczucie wspólnoty i integracji. Jednak udział w konkursie ESK to także szansa na zmierzenie się z kulturowymi i cywilizacyjnymi problemami miast, na kulturową rewitalizację życia i zwiększenie dobrostanu mieszkańców. Dlatego podczas tworzenia propozycji programowej powinno się nie tylko uwzględniać mocne strony, ale i zdiagnozować problemy, które mogą zostać przezwyciężone i rozwiązane.

 

  • Lublin 2029. Idea

RE:UNION
Perspektywa historyczna jest dla Lublina jedynie punktem wyjścia – do rewizji pojęcia unii, zarówno w refleksji nad stanem obecnym, jak i w projektowaniu przyszłości.

RE:UNION staje się narzędziem do badania rozchwianej tożsamości Europy pogrążonej w kryzysie, poszukującej ideowego antidotum. RE:UNION ma ożywić nadzieję w czasach postpandemicznych i podczas wojny w Ukrainie.

„Wolni z wolnymi, równi z równymi”, podstawowa idea zawartego niegdyś traktatu, zachowuje swą aktualność także dzisiaj, gdy proces integracji europejskiej nabiera nowej dynamiki. Pamiętajmy, iż w 1569 roku, właśnie w Lublinie stworzono warunki pokojowej koegzystencji i współpracy wielu ludów i narodów przy poszanowaniu ich podmiotowości i zachowaniu specyfiki etnicznej, kulturowej czy religijnej. Rzeczpospolita była w założeniu na równych prawach państwem Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, z wielką rolą Niemców, zarówno z Prus królewskich, jak i książęcych. Nie możemy zapominać też o Żydach, którzy wytworzyli na tych terenach unikatową kulturę.

Patrząc na Rzeczpospolitą Obojga Narodów z perspektywy europejskiej, można stwierdzić, że była wyjątkowym sprzężeniem wielu pierwiastków, tyglem kultur. Tak wnikliwie analizowali fenomen Unii Lubelskiej historycy badający korzenie europejskiej przestrzeni kulturowej, m. in. Jerzy Kłoczowski.

Hasło RE:UNION zachęca do pytań o nową wspólnotowość, świadomość odrębności i unikalności przy działaniu w kooperacji. Wskazuje na niewidzialną sieć połączeń pomiędzy krajami Europy Wschodniej, na powiązania między sztuką, nauką, sportem, sektorem kreatywnym i biznesem. RE:UNION wzmocni je, umożliwiając przepływ doświadczeń, wiedzy i krytycznej refleksji, które uruchomią synergiczne działania na rzecz realnego, zrównoważonego rozwoju miasta.

RE:UNION – to reintegracja jako naturalne następstwo dezintegracji wywołanej pandemią, kryzysem i wojną.

RE:UNION – to zwiększenie jakości, intensywności i częstotliwości kontaktów międzyludzkich.

RE:UNION – to akceptacja wielości systemów wartości, norm i ocen.

RE:UNION – to wyodrębnienie aksjologicznego zbioru wspólnego.

RE:UNION – to nowy, inkluzywny kontrakt społeczny.

RE:UNION – to budowanie realnej wspólnoty.

RE:UNION – to dialog między różnymi dziedzinami sztuki, kulturami, pokoleniami, tradycją a nowoczesnością oraz przeszłością i przyszłością.

RE:UNION – to związek podmiotów, pod jednym szyldem i ideą.

RE:UNION – to spotkanie.

Aplikacja w formacie .pdf

Więcej informacji lublin2029