W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Znak Dziedzictwa Europejskiego

Znak Dziedzictwa Europejskiego

Znak Dziedzictwa Europejskiego

"Lista Dziedzictwa Europejskiego" została zainicjowana przez Francję podczas Europejskich Spotkań Kulturalnych, które odbyły się w Granadzie w kwietniu 2006 roku. Lista, stworzona na wzór słynnej listy UNESCO, służy tworzeniu swoistej mapy miejsc i obiektów istotnych dla tożsamości europejskiej i przez to wzmacniających tę tożsamość. Znak Dziedzictwa Europejskiego otrzymują te obiekty, zarówno materialne jak i niematerialne, które posiadają zasadnicze znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego Europy.
Wśród pierwszych obiektów zgłoszonych do Listy Dziedzictwa Europejskiego znajdowały się m.in. Akropol, opactwo w Cluny, Mur Berliński, dom Roberta Schumanna.

W Polsce Znak Dziedzictwa Europejskiego otrzymały:

  • Stocznia Gdańska (Centrum Solidarności)
  • Katedra Gnieźnieńska (wzgórze Lecha)
  • Katedra Wawelska
  • Miasto Lublin


Przyznanie tytułu Znaku Dziedzictwa Europejskiego miastu Lublin dotyczy bezpośrednio trzech obiektów związanych historycznie z zawarciem w 1569r. Unii Polsko - Litewskiej zwanej Unią Lubelską, którymi są:

  • Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim
  • Pomnik Unii Lubelskiej
  • Kościół pw. św. Stanisława i Klasztor OO. Dominikanów


Znak Dziedzictwa Europejskiego został przyznany Lublinowi jako miastu, które jest symbolem europejskich idei integracyjnych, ponadnarodowego dziedzictwa demokracji i tolerancji oraz dialogu kultur między Wschodem a Zachodem. W tym znaczeniu Znak ten obejmuje istotne aspekty budujące tożsamość całego miasta.

„Znak Dziedzictwa Europejskiego” - Budowanie przyszłości obywateli Europy:
(fragment statutu)

Celem inicjatywy pod tytułem „Znak Dziedzictwa Europejskiego” jest promowanie tożsamości europejskiej i wspólnej historii Europy w oparciu o europejskie dziedzictwo. Program ma również na celu wzmocnienie poczucia przynależności do Europy i poprawę rozumienia jej istoty wśród jej obywateli i mieszkańców.

Program „Znak Dziedzictwa Europejskiego” ma być środkiem promowania i zachowywania obiektów kultury, zabytków, obiektów przyrodniczych lub miejskich, w tym również dziedzictwa nie mającego charakteru fizycznego, namacalnego i nienamacalnego, dziedzictwa współczesnego i tradycyjnego oraz miejsc, które mają kluczowe znaczenie dla rozumienia historii i kultury Europy w jej wymiarze ponadnarodowym.

Znak Dziedzictwa Europejskiego został stworzony w celu wskazania znaczącej roli, jaką dziedzictwo europejskie odegrało w procesie integracji europejskiej; program ten ma docelowo stać się działaniem wspólnotowym, które wzmocni współpracę pomiędzy Unia Europejską, jej państwami członkowskimi, instytucjami krajowymi i Radą Europy, jak również współpracę między sektorami prywatnym i publicznym oraz organizacjami pozarządowymi.

Linki:
strona Komisji Europejskiej

Do pobrania