W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zasady aplikacji

Otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Prezydenta Miasta Lublin

Organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki na realizację swoich projektów od Gminy Lublin. Podstawowym trybem, w jakim można to zrobić jest otwarty konkurs ofert. W zakładkach tematycznych, które znajdują się obok po lewej stronie, znajdą Państwo informacje o aktualnych konkursach ofert. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady związane z udziałem w nich.

  1. Konkursy ogłasza Prezydent Miasta Lublin. Ogłoszenia znajdą Państwo w zakładach tematycznych po lewej stronie oraz na stronie bip.lublin.eu
  2. Ogłoszenie konkursowe jest publikowane przez co najmniej 21 dni.
  3. Oferty należy składać on-line przez generator ofert Witkac. Oferty, które nie zostały złożone przez generator, nie spełniają jednego z kryteriów oceny formalnej. Po złożeniu oferty w Witkacu należy wydrukować ofertę. Osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta musi ją podpisać. Ofertę należy dostarczyć do miejsca określonego w ogłoszeniu konkursowym.
  4. Oferta konkursowa jest oceniana przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin. W skład komisji wchodzą osoby reprezentujące Prezydenta oraz organizacje pozarządowe.
  5. Komisja ma 30 dni na ocenę ofert zgłoszonych w danym konkursie. Ocena odbywa się w dwóch etapach. Najpierw oferty oceniane są formalnie i komisja publikuje wyniki oceny formalnej. Następnie oferty poddawane są ocenie merytorycznej.
  6. Rekomendacje dotyczące oceny merytorycznej są przekazywane Prezydentowi. Ma on 7 dni na ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu.
  7. Po ogłoszeniu wyników konkursu podpisywane są umowy na realizację konkretnych projektów z organizacjami pozarządowymi.
  8. Prezydent może przyznać organizacji mniejszą kwotę, w stosunku do wnioskowanej. W takim wypadku organizacja musi zaktualizować zakres oferty, harmonogram oraz budżet.

 

 

Do pobrania