W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Zbigniew Jóźwik

Imie: Zbigniew
Nazwisko: Jóźwik
Płeć: mężczyzna
Profesja: grafik

Zbigniew Jóźwik (ur. 19 stycznia 1937 r. w Opolu Lubelskim). Doktor nauk, przyrodnik, artysta grafik, bibliofil i polarnik.

W 1954 r. ukończył Technikum Chemiczne w Lublinie ze specjalnością browarnictwo. W latach 1954-56 odbył nakaz pracy w Łódzkich Zakładach Piwowarsko-Słodowniczych, browar w Piotrkowie Trybunalskim.

W 1962 roku ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i rozpoczął pracę w Zakładzie Fizjologii Roślin na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. W 1971 roku obronił pracę doktorską na tym Wydziale i objął stanowisko adiunkta. Pracę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej zakończył w 2003 roku.

Praca naukowa obejmowała kilka zakresów: - badania nad izolacją drobnoustrojów wykazujących działanie antagonistyczne wobec prątków gruźlicy, - obecność metali ciężkich w glebach i roślinach tundry spitsbergeńskiej, - badania nad antybakteryjnym działaniem propolisu, - badania nad antybakteryjnym działaniem ekstraktów z pąków topoli, - badania antybiotyków produkowanych przez bakterie z rodzaju Bacillus.

Zajmował się także badaniami skażenia środowiska w Polsce i na Spitsbergenie. Uczestniczył w 6 wyprawach na Spitsbergen (1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 2000). Autor 40 publikacji naukowych, członek Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Jest bibliofilem oraz kolekcjonerem grafik i ekslibrisów. Jest członkiem towarzystw bibliofilskich i związków twórczych w kraju i za granicą: członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Deutsche Exlibris Gesellschaft, Druźstva Ekslibris Sloveniae. Współzałożyciel studenckiej Grupy Plastycznej „INOPS" (1957), Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie (1964), Galerii „Ekslibris" (istniejącej do końca lat 80.) przy Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Lublinie. W roku 1982 zapoczątkował Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego. Organizator wielu wystaw grafiki i ekslibrisu w Lublinie. Zajmuje się także krytyką sztuki w zakresie grafiki i ekslibrisu - autor ponad 70 artykułów na temat grafiki i ekslibrisu. Uprawia grafikę artystyczną i użytkową. Wydał dwanaście tek ekslibrisowych i sześć tek grafik (w tym 2 spitsbergeńskie). Wykonał 700 ekslibrisów (w technikach linorytu, drzeworytu i suchej igły). Jest twórcą blisko 300 grafik (w tym cykli: „Spitsbergen", „Stawanie się", „Osiedla ludzkie", „Madonny", „Krzyże").

Ilustrował poezje następujących twórców: Karol Wojtyła, Sergiusz Riabinin, Czesław Miłosz, Adam Mickiewicz, Waldemar Michalski, Waldemar Oskiera i inni.

Opracowuje druki i wydawnictwa bibliofilskie, nadaje kształt graficzny drukom bibliofilskim.

Swoje prace graficzne i ekslibrisy eksponował na prawie 70 wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą (Niemcy, Czechy, Słowenia, Litwa, Estonia) a także licznych wystawach zbiorowych. W Morsbach (Niemcy) prowadził kilkakrotnie szkolne warsztaty graficzne.

Akademik ze złotym medalem Włoskiej Akademii Sztuki i Pracy.

Bibliofil, członek Zarządu Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki (wiceprezes LTMK), Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie jak również wielu innych towarzystw bibliofilskich. Kawaler Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem i członek Kapituły Orderu (od 1994 r. - Pieczętarz Kapituły).

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia:

1974 - II nagroda za ekslibris w konkursie „Książka zbliża narody”, na XV Międzynarodowym Kongresie Ekslibrisowym w Bied (Jugosławia); 1978 - wyróżnienie za zestaw ekslibrisów na wystawie „Ex libris - Puławy 78”; 1978 - II nagroda i srebrny medal za grafiki „Taniec pszczół” i „Stary ul” w międzynarodowym konkursie na temat: „Pszczoła i jej produkty”, Portoroż (Jugosławia); 1979 - II nagroda za grafikę „Dobry Pasterz” w międzynarodowym konkursie na temat: „750 lat Miasta Kamnik”, Kamnik (Jugosławia); 1980 - III nagroda za zestaw ekslibrisów w ogólnopolskim konkursie na ekslibris „Rawicz '80”; - Złoty Medal i tytuł Akademika Accademia Italia delte Arti e del Lavoro (Włochy) za całokształt działalności artystycznej; 1981 - wyróżnienie za zestaw ekslibrisów w ogólnopolskim konkursie „Rawicz '81”; 1982 - wyróżnienie i nagroda za zestaw ekslibrisów w ogólnopolskim konkursie „Rawicz '82”; - dyplom uznania Uniwersytetu Sztuki w Salsomaggiore Terme (Włochy) za całokształt twórczości artystycznej; 1983 - wyróżnienie i medal za zestaw ekslibrisów w ogólnopolskim konkursie na ekslibris „Rawicz '83”; 1984 - wyróżnienie i medal za zestaw ekslibrisów w ogólnopolskim konkursie na ekslibris „Rawicz '84”; 1985 - nagroda Błogosławionego Brata Alberta — Adama Chmielowskiego za wybitne osiągnięcia w grafice sakralnej; - Złota Odznaka Honorowa przyznana przez Towarzystwo Przyjaciół Książki za działalność bibliofilską; 1986 - Kawaler Sztuki (Cavaliere dell' Arte) przyznany przez Accademia Bedriacense (Włochy); - Nagroda „Złota Płytka” („Gold Plate — Premio d' Italia 1986”) przyznana przez Accademia Italia Centro Bedriaco (Włochy); - Nagroda „Złoty Promień” („Golden Flame”) przyznana przez Accademia Italia Centro Bedriaco (Włochy); 1987 - nagroda „Złota Palma Europy” („Golden Palm of Europae”) przyznana przez L'Accademia D'Europa (Włochy); 1988 - wyróżnienie honorowe za grafikę „Stawanie się ptaka” w konkursie „Grafika Roku” w Lublinie; 1989 - wyróżnienie honorowe za grafiki: „Ślady Życia I”, „Ślady Życia II”, i cykl grafik „Z życia tundry” (I, II, III, IV) w konkursie „Grafika Roku” w Lublinie; 1990 - wyróżnienie honorowe za cykl grafik: „Las I”, „Las II”, „Las III” w konkursie „Grafika Roku” w Lublinie; 1991 - wyróżnienie honorowe za grafiki: „Adoracja Śnieżynek”, „Adoracja Słońc”, „Adoracja Gwiazd” w konkursie „Grafika Roku” w Lublinie; 1992 - wyróżnienie honorowe za grafiki: „Ścieżka”, „Okna Tundry”, „Wieńce Tundry” w konkursie „Grafika Roku” w Lublinie; 1994 - I nagroda za linoryt „Stary Dąb” w konkursie „Człowiek i Środowisko” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie; - medal za zestaw prac na I Krakowskim Biennale Ekslibrisu Polskiego, Kraków; 2003 - II nagroda za ekslibris dla Miejskiej Biblioteki w Krasnymstawie; 2004 - I nagroda za grafikę w Międzynarodowym Konkursie na temat: „Anioły i Ptaki”, Utena (Litwa); 2005 - I nagroda w plastyce w Ogólnopolskim konkursie poezji, pieśni i plastyki „O Dar Eucharystii” Ludwin.

1984 - Honorowa Odznaka za Zasługi dla Lubelszczyzny (za twórczość i działalność artystyczną),

1987 Srebrna Honorowa Odznaka Zasłużony dla Lublina, za twórczość i działalność artystyczną;

1994 Medal Prezydenta Miasta Lublina, za osiągnięcia w dziedzinie plastyki,

1996 Nagroda Prezydenta Miasta Lublina, za działalność bibliofilską,

2000 Nagroda Prezydenta Miasta Lublina, za działalność bibliofilską,

2006 Nagroda Prezydenta Miasta Lublina za promocję książki,

2005 Order Świętego Stanisława. Klasa III,

1994 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za działalność bibliofilską,

2001 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.


źródło: www.wikipwedia.pl

Wydarzenia polecane