W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Stanisław Leszczyński (1926-2017)

Imie: Stanisław
Nazwisko: Leszczyński
Płeć: mężczyzna
Profesja: choreograf
LESZCZYŃSKI KAZIMIERZ, STANISŁAW ur. 27.08.1926 r. w Liśniku Dużym. Zmarł 15 marca 2017 roku w Lublinie. Wykształcenie wyższe - magister AWF Warszawa /1952 r./ oraz ukończone 4-letnie Studia Choreograficzne CPARA - nauczyciel, starszy wykładowca Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie; Założyciel, Dyrektor, Kierownik Artystyczny i Choreograf Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie / od 1953 do 2009 /. Posiada najwyższą instruktorską kategorię „S”. Swoje zainteresowania folklorem rozwinął w Uniwersytecie Ludowym w Gościeradowie, a następnie w Trzydniku Dużym, gdzie zaczął prowadzić zespoły teatralne i taneczne. W okolicznych wioskach zbierał materiał repertuarowy / przyśpiewki, tańce, obrzędy/, które od 1950 roku wykorzystywał w pracy z zespołami w Lublinie: Szkoły TPD nr 1, Technikum Budowlanym i Drogowym, Akademii Medycznej i Wyższej Szkole Rolniczej. Równolegle z pracą w UMCS, od 1953 r. do 1962 r. był wizytatorem szkół i kierownikiem Samodzielnego Referatu P.W.. Od 1962 do 1972 r. był nauczycielem w Studium Nauczycielskim nr 1 w Lublinie. W 1965 r. założyciel Zespołu Tańca Ludowego „Gracja”, był jego kierownikiem i choreografem przez 15 lat. W tym czasie Zespół odbył 18 wojaży zagranicznych do 12 krajów. Jest założycielem i twórcą Zespołu Tańca Ludowego Ziemi Chełmskiej, z którym odbył tournée artystyczne do RFN i do Francji. Założył Zespół Tańca Ludowego PSS Społem w Świdniku. Był także konsultantem w dziedzinie choreografii w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie, jurorem na wielu przeglądach, eliminacjach i festiwalach. Przez wiele lat wchodził w skład kadry artystycznej Centralnych Dożynek. W ramach wymiany przygranicznej opracował tańce polskie w Brześciu. Dokonał nagrań, zebrał i opracował pierwowzór tańców chełmskich oraz tańców lubelskiego Podlasia. Jest autorem licznych układów choreograficznych i opracowań książkowych: 1/ „ Pieśni i tańce lubelskie” - A Bryk, St. Leszczyński 1957 r. / Wydawnictwo Lubelskie/ 2/ „ Tańce Lubelskie” - St. Leszczyński 1977 r. w wersji polsko-angielskiej / Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną ”Polonia”/ 3/ „ Tańce Lubelskie” - St. Leszczyński 1980 r. w wersji polsko-francuskiej / Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” 4/ „ Polski folklor obrzędowy i taneczny” - Janina i St. Leszczyńscy 1983 r. / Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe UMCS/ 5/ „ Tańce lubelskie” - St. Leszczyński 1986 r. w wersji polsko-angielskiej / Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”/ 6/ „ Folklor zawsze żywy” - Janina i St. Leszczyńscy 1996 r. /Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza/ Jest inicjatorem Międzynarodowych Lubelskich Spotkań Folklorystycznych w Lublinie i Poleskiego Lata z Folklorem we Włodawie. Posiada honorowe obywatelstwo miasta Selcuk w Turcji, Rexburg w USA /Idaho/, Vigneulles les Hattochatel we Francji. Posiada najwyższe odznaczenie folklorystyczne Austrii. Był reżyserem i choreografem programu „ Moje strony” Zespołu Tańca Ludowego UMCS z Polską Orkiestrą Włościańską im. Karola Namysłowskiego z Zamościa. Program ten był prezentowany w Polsce, Francji, USA i Kanadzie. W czasie okupacji, pod pseudonimem „Czarny” brał czynny udział z bronią w ręku we wszystkich akcjach organizowanych przez mjr Bolesława Resztaka ps.”Słotkowski”, w szeregach Batalionów Chłopskich w obwodzie II Kraśnik. Jest pułkownikiem rezerwy. Za zasługi w walce został odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych. Od 1975 r. do 1979 r. był wicedyrektorem Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Lublinie. Był dwie kadencje radnym Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie / w latach 1984 -1992/. Jest Twórcą Studium Folklorystycznym dla Instruktorów Zespołów Polonijnych, które funkcjonowało od 1975 roku. Wychowankowie Studium Folklorystycznego ze swoimi zespołami co 3 lata uczestniczą w Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Poziom tego Festiwalu każdego roku jest coraz wyższy, sprawia to przygotowanie instruktorów Studium Folklorystycznego, którzy kończą 3-letnie Studium i doskonalą swe umiejętności w ramach grup podyplomowych. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Sekcja CIOFF, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddz. w Lublinie, członkiem Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, członkiem Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy BCh. Z Zespołem Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbył 307 wojaży zagranicznych do 56 krajów świata na 5 kontynentach. Opracował ponad 20 godzin repertuaru Zespołu. Ponad 50 liczących się zespołów w kraju prowadzonych jest przez wychowanków Stanisława Leszczyńskiego. Obok działalności artystycznej Pan Kazimierz Stanisław Leszczyński wykazuje się stałą aktywnością społeczną. Współpracuje m.in. z Fundacją Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza, fundacją polsko-holenderską „Pod Wspólnym Dachem”, która niesie pomoc ludziom niepełnosprawnym. Efektem jej działalności jest m.in. wybudowanie trzech Domów Opieki Społecznej w Kazimierzówce k. Lublina. Pobyt Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Egipcie w 1995 r. pod kierownictwem Stanisława Leszczyńskiego był inspiracją nawiązania współpracy regionu Fayoum z województwem lubelskim. Posiadane Ordery i Odznaczenia: 1. Krzyż Wielki OOP 14.03.2003r. 40-2003-1 2. Krzyż Komandorski z Gwiazdą OOP z dn. 23.04.1993 r. 123-93-1 3. Order Suwerenności Świętego Stanisława Krzyż Komandorski z Gwiazdą Londyn 08.05.1995 r. Nr 372 4. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 13.04.1983 r. Nr 760-80 5. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 12. 04.1978 r. Nr 554-78-1 6. Srebrny Krzyż Virtuti Militari Warszawa 15.11.1994r. 7. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 11.05.1973 r. Nr 419-73 8. Krzyż Walecznych (zweryfikowany) 13.03.1993 r. Nr DK-473-1/95 9. Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami 13.03.1995 r. Nr DK-498-1/95 10. Srebrny Krzyż Zasługi 07.05.1968 r. t-11071 11. Krzyż Armii Krajowej 11.04.1995 r. Nr 23.95-256 12. Krzyż BCh 29.03.1989 r. Nr 0220/21/89 13. Krzyż partyzancki 39-45 11.06.1948 r. Nr 018818 Roz. Nr 26 14..Odznaka Pamiątkowa „Akcja Burza” Nr I/09/01/132 15. Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. 11.02.1967 r. Nr L-2641 16. Medal za Warszawę 39-45 29.03.1971 r. Nr 103-71-64 17. Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju 12.10.1968 r. Nr B-67488 18. Medal Komisji Edukacji Narodowej 16.04.1975r. Nr 2519 19. Medal za Zasługi Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie Jabłonków 05.08.2001 r. 20. Złota Odznaka Honorowa Zasłużonemu dla Lublina, Lublin 21.07.1970 r. Nr 126 21. Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa 21.02.1993 r. Nr1-2/93 T-gb 22. Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa 15.07.2001 r. Nr 287- Z 2001 23.Kombatancki Krzyż Zasługi 01.09.1997 r. Nr 801/97 24.Krzyż Walki o Niepodległość 09.10.1977 r. Nr 000911 25. Medal „Nauka w Służbie Ludu” 06.12.1974 r. Senat UMCS 26. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju” 28.09.1981 r. Nr 26/81 27. Zasłużony Działacz Kultury 16.05.1965 r. 28. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” W-wa dn.02.11.1965 r. Nr 3182/39 29. Złota Odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich, Rada Naczelna dn. 20.03.1965 r. Nr 503 30. Złota Odznaka ZNP W-wa 04.11.1968 r. Nr 7866 31. Odznaka „Za zasługi dla Lubelszczyzny” Lublin 18.11.1969 r. Nr 447 32. Odznaka „ Za zasługi dla województwa radomskiego” Radom24.09.1982 Nr 3246 33.Odznaka „Za zasługi dla województwa chełmskiego” Chełm19.04.1983 r. Nr 186 34. Odznaka „ Za zasługi dla województwa bialskopodlaskiego” Biała Podlaska 31.03.1983r. .Nr 454/83 35. Odznaka „ Za zasługi dla województwa zamojskiego” 1988 r. 36. Odznaka honorowa ZIW, W-wa 10.07.1976 r. Nr 268/7 37. „Zasłużony dla województwa tarnobrzeskiego”, Tarnobrzeg 18.05.83 r Nr 665/83 38. „Zasłużony Popularyzator Wiedzy-TWP” – Odznaka Honorowa W-wa 25.05.1972 r. Nr 950 39. Złota Odznaka AZS W-wa 19.09.1977 r. Nr 1995 40. Srebrna Odznaka AZS W-wa 20.10.1972 r. Nr 2362 41.Złota Honorowa Odznaka Związku Młodzieży Wiejskiej, W-wa 4.05.1973 r. Nr 9319 42.Medal Jubileuszowy XXV –lecia Miasta Świdnika- w uznaniu zasług wniesionych dla rozwoju Miasta, naczelnik Miasta, Świdnik 1975 r. 43.Odznaka Grunwaldzka 12.10.1968 r. Nr 232784 44.Srebrny Medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” 01.02.1996 r. Nr 237221 45.Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 28.04.1997 r. Nr 1940/97 46.Medal „Serce dla Serc” 1997 r. 47.Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy, Włodawa 27.06.1997 r. 48.Złota Odznaka Zasłużonego dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 15.10 1999 r. leg. Nr 722 49.Medal Okolicznościowy z okazji 80 –lecia Związku Inwalidów Wojennych RP w uznaniu zasług w działalności społecznej na rzecz Związku Inwalidów Wojennych 1999 r. 50.Medal za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa 10.08.1999 r. 51. Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” 2008 r. 52. Odznaczenie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju, Kombatancki Krzyż Zasługi 30.01.2010 r. 53. Złoty Medal za Długoletnią Służbę 03.08.2010 r. nr 189-2010-61 54. Odznaka z okazji 70 lat Batalionów Chłopskich – Wyróżnienie za Zasługi w Upamiętnieniu Bohaterstwa Żołnierzy Batalionów Chłopskich W-wa 08.10.2010 r. leg. Nr 111 55. Honorowa Odznaka nadana przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego Lublin, 26.10.2011 leg. Nr 130/2011 56. Honorowy Krzyż za wybitne zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP 03.05.2012 leg nr 478 57. Order Św. Stanisława klasy II, Krzyż Komandorski z Gwiazdą – CSStS Krzyż w Koronie nr 02/01 20.03.2011 r. 58. Honorowy Członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej 25.09.2011 r. 58. Medal „Pro Patria” nadana przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych leg. nr 1218/12 Warszawa 04.10.2012 r. 59. Złoty Medal Zasłużony Kulturze « Gloria Artis » leg. Nr 607 z dnia 12.04.2013 r. MKIDN RP 60. Odznaka Honorowa « Zasłużony dla Województwa Lubelskiego » leg. nr 4/2013 z dnia 27.03.2013 r. 61. Ambasador Województwa Lubelskiego 2012 r. 62. Porcelanowy Krzyż za Zasługi dla Klubu Żołnierzy Rezerwy - na podstawie Krzyża za Zasługi dla KŻR LOK leg. nr 323/2013 Warszawa 14.05.2013 r. 63. Krzyż 95-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP leg. nr 0267, W-wa 03.10.2013 r. 64. Brygadier General CSLI of Honour LURA-646/2013 Wiedeń 07.08.2013 r. 65. Srebrny Krzyż Międzynarodowego Korpusu Św. Łazarza FCSLU-016/2013 Wiedeń 24.07.2013 r. 66. Odznaka Honorowa za zasługi dla Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK nr 56 28.06.2013 r. 67. Dyplom Honorowy Kawalera Orderu Polonia Mater Nostra EST Warszawa 12.10.2014r.