W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rury

Rury - historia dzielnicy

Nazwa dzielnicy związana jest z gruntami klasztornymi, wzdłuż których w XVI wieku przeprowadzono rury jednego z pierwszych w Polsce zaopatrujących miasto w wodę wodociągów. W dokumentach źródłowych nazwa „Rury” pojawia się po raz pierwszy w XVII wieku. Odnosiła się do wsi i folwarków przynależnych do klasztoru św. Ducha (Rury Świętoduskie) oraz zakonu oo. jezuitów (Rury Jezuickie). W późniejszym czasie do nazewnictwa miejskiego weszły inne nazwy majątków klasztornych, na terenach których instalowano urządzenia wodociągowe (Rury Brygidowskie, Bonifraterskie, Wizytkowskie).

Określeniem „Rury” przyjęto w końcu nazywać całość położonych po lewej stronie Bystrzycy przedmieść Lublina. Przez ich teren prowadziły ważne drogi – m.in. do Wilkołaza, Kraśnika, Rzeszowa i Jarosławia. Osadnictwo skupiało się przede wszystkim na nadrzecznych terenach Rur Jezuickich. Nieopodal zalegały pokłady gliny, w związku z czym przedsiębiorcy prowadzili dochodowe cegielnictwo. Do tych tradycji nawiązuje nazwa dzisiejszej ulicy Glinianej (od glinianek, a więc pocegielnianych wyrobisk).

Na początku XX wieku obszar Rur wchłonięty został przez zabudowę miejską. W 1940 roku wąwóz znajdujący się nieopodal Rur Jezuickich wybrany został przez Niemców na miejsce straceń polskich więźniów politycznych. Między 29 czerwca a 15 sierpnia 1940 funkcjonariusze SS i policji niemieckiej przeprowadzili tam pięć egzekucji, w wyniku których zamordowano co najmniej 450 Polaków przywiezionych z więzienia na Zamku Lubelskim.
Od czasu powstania Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1957 r.), na terenie Rur zaczęto wznosić osiedla budownictwa spółdzielczego.

Źródła:
Lublin. Przewodnik, Lublin: Wydawnictwo GAUDIUM, Lublin 2012.
Gawarecki H., Gawdzik C., Ulicami Lublina, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1976.
Wojciechowski S., Sochacka A., Szczygieł R., Dzieje Lubelszczyzny. T. IV. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego, Warszawa 1986.

Opracowanie: dr Urszula Lewartowicz