W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Creative Spirits

CREATIVE SPIRITS - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii

Partner wiodący: Ujbuda - Budapeszt (Węgry)
Partnerzy: Miasto Ibi (Hiszpania) , Miasto Kaunas (Litwa), Miasto Loule (Portugalia),Miasto Maribor (Słowenia), Miasto Rawenna (Włochy),Miasto Sofia (Bułgaria), Miasto Waterford (Irlandia)
Całkowita wartość projektu: 608194,89 Euro, wartość działań realizowanych przez Lublin - 52171,75 Euro
Wartość dofinansowania: 85% wartości działań - 44345,99 EUR
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: URBACT III.Priorytet: 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw
Termin realizacji projektu: 06.06.2017 – 06.06.2019
Jednostka realizująca: Wydział Kultury

OPIS PROJEKTU :
Druga faza projektu pt. "CREATIVE SPIRITS – Boosting creative entrepreneurship through creative-based urban strategies" (Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii) realizowana będzie z 8 partnerami z Węgrami, Litwą, Słowenią, Bułgarią, , Portugalią, Hiszpanią, Włochami i Irlandią w ramach Programu URBACT III w latach 2017 – 2019.
Ogólnym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie procedur pozwalających rozwinąć przemysły kreatywne na obszarze rewitalizowanym. Rezultatem projektu będzie stworzenie Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej co  pozwoli przyciągnąć przedsiębiorców kreatywnych do centrum miasta. Lublin może pochwalić się znaczną liczbą przedsiębiorstw kreatywnych, które w obecnej perspektywie stanowią grupę strategiczną, najbardziej innowacyjną i o największym potencjale rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc pracy. W ostatnich latach Gmina Lublin zrealizowała zadania związane z promocją przemysłów kreatywnych (np. KREATYWNI) czy promocją lubelskich rzemieślników (Lubelscy Kupcy).  Projekt ukierunkowany jest na wymianę doświadczeń i uczenie się od innych miast i gmin, które wspólnie chcą wypracować nowe podejście do zamówień publicznych.
W ramach projektu zostaną opracowane plany działania, które będą mogły być wdrożone w miastach w celu przyciągnięcia kreatywnych przedsiębiorców do centrum miasta co przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerów projektu.
Projekt wpisuje się w realizowaną w Gminie Lublin Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Powyższa strategia ma na celu, między innymi, stawić czoła następującym wyzwaniom: tworzenie partnerstw i klastrów przedsiębiorstw kreatywnych oraz budowę systemu inkubatorów przedsiębiorczości; wspieranie rozwoju nowych mediów; wspieranie działań i dostępu do wydarzeń kulturalnych, m.in. poprzez użycie nowych technologii; wspieranie komercjalizacji przedsięwzięć kreatywnych.
W trakcie I fazy projektu rozpoczęto współpracę w ramach Lokalnej Grupy URBACT w skład której weszli przedstawiciele m.in. instytucji publicznych z miasta Lublin( Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelski Instytut Designu), uczelni wyższych (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego-Fundacja, Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), przedstawiciele przedsiębiorców (Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Przedsiębiorców na rzecz Starego Miasta), instytucji pozarządowych (Fundacji Architektury Krajobrazu, Niezależna Grupa Projektowa Piękne Panie, Lubartowska 77)i jednostek miejskich (Warsztaty Kultury, Labirynt Kultury) oraz kreatywnych przedsiębiorców( Modern-Expo S.A., Logo-Art., Lublove)
 I faza polegała na opracowaniu wstępnej analizy potrzeb każdego z partnerów projektu, analizy potencjału kreatywnych przedsiębiorców, ich potrzeb i możliwości rozwoju we wszystkich krajach, z których pochodzą partnerzy projektu oraz opisania kultury organizacyjnej poszczególnych partnerów w zakresie funkcjonowania kreatywnych przedsiębiorstw. Analiza ta stanowiła podstawę do opracowania pełnego wniosku aplikacyjnego na realizację II fazy projektu.
W trakcie II fazy projektu odbędą się spotkania oraz warsztaty skupiające się na wsparciu i stworzeniu kreatywnej przestrzeni w centrum miasta dla przedsiębiorców.
Planowane jest m. in. zorganizowanie spotkania wszystkich partnerów projektu w Lublinie podczas Festiwalu ”Miasto.to” w dn.17-19.10.2017.

Projekt realizowany przez lidera projektu dzielnicę Újbuda miasta Budapeszt (Węgry), Gminę Lublin oraz pozostałych partnerów: Kaunas (Litwa), Maribor (Słowenia), Sofia (Bułgaria), Loulé (Portugalia), Ibi (Hiszpania), Ravenna (Włochy oraz Waterford (Irlandia).  
Całkowita wartość budżetu II fazy projektu wynosi 3 166 124,60 PLN (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy), natomiast wartość części budżetu przeznaczonej dla Gminy Lublin wynosi 186 257 PLN - dofinansowanie na poziomie 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 15% stanowi wkład własny Gminy Lublin w 32 869 PLN.

LOGO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III

 

 

Zapraszamy na nasz fanpage projektu Lubelska Dzielnica Kreatywna

Film - Creative Spirits