W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Miasta Międzykulturowe

Miasta Międzykulturowe

W miarę coraz większego zróżnicowania społeczeństw Europejskich, modele ich zarządzania, dyskurs publiczny, sposób kierowania wszelkimi instytucjami oraz przyjęta polityka decydują o tym, czy owa różnorodność stanowiła będzie zagrożenie czy źródło rozwoju. Dobrze prosperujące społeczeństwa przyszłości to społeczeństwa międzykulturowe, takie, które będą w stanie kierować potencjałem własnej kulturowej różnorodności w celu stymulowania kreatywności i innowacji przyczyniając się do rozwoju ekonomicznego i podnoszenia jakości życia.

„Miasta międzykulturowe” – to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej, której ideą jest wzmocnienie i wspieranie działań społeczności lokalnych w celu lepszego wykorzystania ich różnorodności kulturowej.

Celami programu „Miasta Międzykulturowe ” są m.in.:

- promocja różnorodności kulturowej,
- wzmocnienie działań służących pełnemu wykorzystaniu potencjału różnorodności kulturowej,
- wspieranie miast w rozwoju międzykulturowych strategii i działań, które pomogą im poradzić sobie z różnorodnością w sposób konstruktywny i innowacyjny,
- pomoc w kształtowaniu ogólnej polityki publicznej w dziedzinie różnorodności kulturowej.

Projekt opiera się na doświadczeniach wielu miast europejskich, które dzięki wymianie poglądów przyczynią się do powstania ulepszonych struktur organizacyjnych, nowych rozwiązań politycznych i dobrych praktyk w innych miastach. Poza bezpośrednią wymianą doświadczeń i publikacjami, program przewiduje organizowanie raz do roku forum „Miast międzykulturowych”. Pierwsza faza pilotażowa, przewidziana na lata 2008-2009 (ewentualnie do 2010 r.) umożliwi rozwój międzykulturowego zarządzania i polityk publicznych dla różnorodności kulturowej na wyższym poziomie. Niezbędne jest również zademonstrowanie korzyści płynących z działań w takim kierunku.

Lublin jako jedyne miasto z Polski został wybrany do udziału w fazie pilotażowej programu, co było efektem wizyty w mieście przedstawicieli Departamentu Kultury i Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego Rady Europy, która miała miejsce pod koniec stycznia 2008 roku. Doceniona została jakość wydarzeń kulturalnych mających charakter międzykulturowy a także zaangażowanie miasta i jego mieszkańców w dialog międzykulturowy oraz właściwe rozumienie tego pojęcia.

Miasta pilotażowe biorące udział w programie:

Berlin Neukölln (Niemcy)
Iżewsk (Rosja)
Lublin (Polska)
Lyon (Francja)
Melitopol (Ukraina)
Neuchâtel (Szwajcaria)
Oslo (Norwegia)
Patras(Grecja)
Reggio Emilia(Włochy)
Subotica (Serbia)
Tilburg (Holandia)
Greenwich (Wielka Brytania)

W roku 2008 w ramach programu "Miasta Międzykulturowe" przeprowadzony został projekt „Living together in Europe tour”. W projekcie wzięły udział 23 miasta stowarzyszone w sieci Eurocities. Projekt miał na celu przedstawienie najlepszych praktyk i projektów kulturalnych nawiązujących do problematyki wielokulturowości. W ramach projektu przedstawiciele miasta Espoo z Finlandii odwiedzili Lublin w czerwcu 2008 roku a przedstawiciele Lublina wizytowali Bristol w sierpniu 2008.
Projekt zakończyła konferencja w Amsterdamie w dn. 5-7 marca 2009. Jako podsumowanie projektu wydana została publikacja
"A journey through 23 European cities"

W wyniku dużego zainteresowania programem w 2011 sieć rozszerzyła się i do projektu dołączyły kolejne miasta:
Kopenhaga, Pecs, Limassol, Geneva, Lisbona, San Sebastian, Dublin. Stworzone zostały też krajowe sieci "Miast Międzykulturowych" we Włoszech, Hiszpanii i na Ukrainie. Z siecią rozpoczęły też współpracę inne, zainteresowane ideą "międzykulturowości" miasta z różnych państw, także spoza Europy (m.in. Meksyk i Montreal)

więcej: o programie na stronie Rady Europy

Ulotka informacyjna o programie

LUBELSKIE PROJEKTY I DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

LUBLIN DLA WSZYSTKICH/LUBLIN FOR ALL

Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością.
Nazwa programu:Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, priorytet II: Fundusz Partnerski
Partner Wiodący: Miasto Lublin
Partnerzy: Kanton Neuchatel, Szwajcaria
Całkowita wartość projektu: 747.997 PLN
Okres realizacji projektu - 29 miesięcy, maj 2012 - wrzesień 2014

Celem projektu jest stworzenie i wprowadzenie partycypacyjnego systemu zarządzania różnorodnością kulturową Miasta Lublin w partnerstwie ze szwajcarskim kantonem Neuchatel. Projekt nawiązuje do podejmowanych w Lublinie od wielu lat różnorodnych działań dotyczących obszaru wielokulturowości, integracji i dialogu międzykulturowego. Opiera się na założeniach programu Rady Europy "Miasta Międzykulturowe", w którym Lublin uczestniczy od 2008 roku, a w szczególności na metodologii Indeksu Miast Międzykulturowych – analizie różnych obszarów sfery publicznej przy użyciu międzykulturowych kryteriów. Partnerem projektu jest szwajcarski kanton Neuchatel, który również uczestniczy w programie Miast Międzykulturowych. Stosowane tam rozwiązania w zakresie partycypacyjnego zarządzania różnorodnością kulturową uważane są za wzorcowe w Europie.
więcej o projekcie:

Projekt Lublin4All

WIELOKULTUROWY LUBLIN
To zapoczątkowany w 2008 roku festiwal poświęcony prezentacji kultury, sztuki i dziedzictwa mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych Lublina, zarówno tych tradycyjnie tu obecnych jak i tych nowych, wywodzących się ze środowiska emigrantów, uchodźców, studentów. Festiwal ma na celu zaprezentowanie bogactwa naszego miasta jakim jest wyjątkowe przeplatanie się różnorodnych kultur mniejszości narodowych i wyznaniowych na jednym terenie, ich współistnienie i zależności.

Innowacyjnością tego wydarzenia jest skupienie się przede wszystkim na współczesnych relacjach i aspektach wspólnego funkcjonowania w wielokulturowym społeczeństwie. Istotną zaletą jest także czynny udział reprezentantów mniejszości narodowych i wyznaniowych, którzy stają się współorganizatorami projektu oraz autorami programu. Dzięki wspólnym działaniom mieszkańców Lublina o różnej narodowości i modlących się w różnych świątyniach będziemy promować tolerancję i dialog międzykulturowy.

Więcej o projekcie
strona internetowa festiwalu www.wielokulturowylublin.pl

LUBLIN IS FRIENDLY
Od marca do maja 2009 Wydział Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber przeprowadził pilotażowy projekt badawczy dotyczący sytuacji studentów zagranicznych mieszkających w Lublinie. Chcieliśmy zebrać opinie od studentów zagranicznych o tym, jak im się studiuje i żyje w Lublinie. Chcieliśmy zapytać jakie są ich problemy, potrzeby ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kulturalnych, co im się podoba w mieście, a co należy zmienić. Ważnym celem projektu było też dowiedzenie się w jakim stopniu studenci zagraniczni uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, czy są zainteresowani udziałem w imprezach kulturalnych w mieście bądź chcieliby zaangażować się w organizowanie takich imprez. W wyniku przeprowadzenia projektu powstał raport, który dostępny jest w plikach do pobrania poniżej.
Lublin is Friendly - raport
Raport stał się podstawą projektu Witamy w Lublinie prowadzonego przez stowarzyszenie Homo Faber i współfinansowanego przez Miasto Lublin.

PROJEKTY STOWARZYSZENIA HOMO FABER

WITAMY W LUBLINIE/ HELLO LUBLIN
Stowarzyszenie Homo Faber rozpoczęło w 2009 projekt Welcome to Lublin - działania na rzecz integracji cudzoziemców - w szczególności przybywających do naszego miasta studentów zagranicznych.
Więcej o projektach na stronie Stowarzyszenia Homo Faber
projekt Witamy w Lublinie/Hello Lublin:
projekt Monitoring funkcjonowania cudzoziemców w lublinie w sferze publicznej

PROJEKTY FUNDACJI INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
Poradnictwo prawne dla uchodźców i imigrantów
Projekt „Integracja cudzoziemców na Lubelszczyźnie”
Projekt "Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów"
Strona projektu: www.migrant.lublin.pl

PROJEKTY CENTRUM WOLONTARIATU
Edukacja dla integracji - Partnerstwo na rzecz uchodźców
Pomoc uchodźcom
Kampania "Bo byłem przybyszem"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
pomoc socjalna dla cudzoziemców w Lublinie
Projekty:
Wspólny Dom
Bezpieczna Przystań
Projekt Roma
Praca socjalna z imigrantami
Dialog międzykulturowy

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej
www.migranci.caritas.pl

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN
www.tnn.pl

Fundacja A-venir
www.avenir.ngo.org.pl

Stowarzyszenie Dla Ziemi
Projekt Obcy?Zbliżenia

Lubelski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
http://www.lublin.uw.gov.pl/spraw_obywatelskich

Urząd ds Cudzoziemców
www.udsc.gov.pl

zobacz więcej na temat programu Miasta Międzykulturowe i uczestnictwa Lublina w załącznikach poniżej:

Do pobrania

Lublin is Friendly raport.pdf
Lublin is Friendly raport
cele i zalozenia progr..pdf
cele i zalozenia progr.
policy assessment grid - 11 krok.pdf
policy assessment grid - 11 krok
profil miedzykulturowy.pdf
profil miedzykulturowy
raport z badań dot. kultury.pdf
raport z badań dot. kultury.