W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Miasta Międzykulturowe

Miasta Międzykulturowe

W miarę coraz większego zróżnicowania społeczeństw Europejskich, modele ich zarządzania, dyskurs publiczny, sposób kierowania wszelkimi instytucjami oraz przyjęta polityka decydują o tym, czy owa różnorodność stanowiła będzie zagrożenie czy źródło rozwoju. Dobrze prosperujące społeczeństwa przyszłości to społeczeństwa międzykulturowe, takie, które będą w stanie kierować potencjałem własnej kulturowej różnorodności w celu stymulowania kreatywności i innowacji przyczyniając się do rozwoju ekonomicznego i podnoszenia jakości życia.

„Miasta międzykulturowe” – to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej, której ideą jest wzmocnienie i wspieranie działań społeczności lokalnych w celu lepszego wykorzystania ich różnorodności kulturowej.

Celami programu „Miasta Międzykulturowe ” są m.in.:

- promocja różnorodności kulturowej,
- wzmocnienie działań służących pełnemu wykorzystaniu potencjału różnorodności kulturowej,
- wspieranie miast w rozwoju międzykulturowych strategii i działań, które pomogą im poradzić sobie z różnorodnością w sposób konstruktywny i innowacyjny,
- pomoc w kształtowaniu ogólnej polityki publicznej w dziedzinie różnorodności kulturowej.

Projekt opiera się na doświadczeniach wielu miast europejskich, które dzięki wymianie poglądów przyczynią się do powstania ulepszonych struktur organizacyjnych, nowych rozwiązań politycznych i dobrych praktyk w innych miastach. Poza bezpośrednią wymianą doświadczeń i publikacjami, program przewiduje organizowanie raz do roku forum „Miast międzykulturowych”. Pierwsza faza pilotażowa, przewidziana na lata 2008-2009 (ewentualnie do 2010 r.) umożliwi rozwój międzykulturowego zarządzania i polityk publicznych dla różnorodności kulturowej na wyższym poziomie. Niezbędne jest również zademonstrowanie korzyści płynących z działań w takim kierunku.

Lublin jako jedyne miasto z Polski został wybrany do udziału w fazie pilotażowej programu, co było efektem wizyty w mieście przedstawicieli Departamentu Kultury i Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego Rady Europy, która miała miejsce pod koniec stycznia 2008 roku. Doceniona została jakość wydarzeń kulturalnych mających charakter międzykulturowy a także zaangażowanie miasta i jego mieszkańców w dialog międzykulturowy oraz właściwe rozumienie tego pojęcia.

Miasta pilotażowe biorące udział w programie:

Berlin Neukölln (Niemcy)
Iżewsk (Rosja)
Lublin (Polska)
Lyon (Francja)
Melitopol (Ukraina)
Neuchâtel (Szwajcaria)
Oslo (Norwegia)
Patras(Grecja)
Reggio Emilia(Włochy)
Subotica (Serbia)
Tilburg (Holandia)
Greenwich (Wielka Brytania)

W roku 2008 w ramach programu "Miasta Międzykulturowe" przeprowadzony został projekt „Living together in Europe tour”. W projekcie wzięły udział 23 miasta stowarzyszone w sieci Eurocities. Projekt miał na celu przedstawienie najlepszych praktyk i projektów kulturalnych nawiązujących do problematyki wielokulturowości. W ramach projektu przedstawiciele miasta Espoo z Finlandii odwiedzili Lublin w czerwcu 2008 roku a przedstawiciele Lublina wizytowali Bristol w sierpniu 2008.
Projekt zakończyła konferencja w Amsterdamie w dn. 5-7 marca 2009. Jako podsumowanie projektu wydana została publikacja
"A journey through 23 European cities"

W wyniku dużego zainteresowania programem w 2011 sieć rozszerzyła się i do projektu dołączyły kolejne miasta:
Kopenhaga, Pecs, Limassol, Geneva, Lisbona, San Sebastian, Dublin. Stworzone zostały też krajowe sieci "Miast Międzykulturowych" we Włoszech, Hiszpanii i na Ukrainie. Z siecią rozpoczęły też współpracę inne, zainteresowane ideą "międzykulturowości" miasta z różnych państw, także spoza Europy (m.in. Meksyk i Montreal)

więcej: o programie na stronie Rady Europy

Ulotka informacyjna o programie

LUBELSKIE PROJEKTY I DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

LUBLIN DLA WSZYSTKICH/LUBLIN FOR ALL

Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością.
Nazwa programu:Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, priorytet II: Fundusz Partnerski
Partner Wiodący: Miasto Lublin
Partnerzy: Kanton Neuchatel, Szwajcaria
Całkowita wartość projektu: 747.997 PLN
Okres realizacji projektu - 29 miesięcy, maj 2012 - wrzesień 2014

Celem projektu jest stworzenie i wprowadzenie partycypacyjnego systemu zarządzania różnorodnością kulturową Miasta Lublin w partnerstwie ze szwajcarskim kantonem Neuchatel. Projekt nawiązuje do podejmowanych w Lublinie od wielu lat różnorodnych działań dotyczących obszaru wielokulturowości, integracji i dialogu międzykulturowego. Opiera się na założeniach programu Rady Europy "Miasta Międzykulturowe", w którym Lublin uczestniczy od 2008 roku, a w szczególności na metodologii Indeksu Miast Międzykulturowych – analizie różnych obszarów sfery publicznej przy użyciu międzykulturowych kryteriów. Partnerem projektu jest szwajcarski kanton Neuchatel, który również uczestniczy w programie Miast Międzykulturowych. Stosowane tam rozwiązania w zakresie partycypacyjnego zarządzania różnorodnością kulturową uważane są za wzorcowe w Europie.
więcej o projekcie:

Projekt Lublin4All

WIELOKULTUROWY LUBLIN
To zapoczątkowany w 2008 roku festiwal poświęcony prezentacji kultury, sztuki i dziedzictwa mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych Lublina, zarówno tych tradycyjnie tu obecnych jak i tych nowych, wywodzących się ze środowiska emigrantów, uchodźców, studentów. Festiwal ma na celu zaprezentowanie bogactwa naszego miasta jakim jest wyjątkowe przeplatanie się różnorodnych kultur mniejszości narodowych i wyznaniowych na jednym terenie, ich współistnienie i zależności.

Innowacyjnością tego wydarzenia jest skupienie się przede wszystkim na współczesnych relacjach i aspektach wspólnego funkcjonowania w wielokulturowym społeczeństwie. Istotną zaletą jest także czynny udział reprezentantów mniejszości narodowych i wyznaniowych, którzy stają się współorganizatorami projektu oraz autorami programu. Dzięki wspólnym działaniom mieszkańców Lublina o różnej narodowości i modlących się w różnych świątyniach będziemy promować tolerancję i dialog międzykulturowy.

Więcej o projekcie
strona internetowa festiwalu www.wielokulturowylublin.pl

LUBLIN IS FRIENDLY
Od marca do maja 2009 Wydział Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber przeprowadził pilotażowy projekt badawczy dotyczący sytuacji studentów zagranicznych mieszkających w Lublinie. Chcieliśmy zebrać opinie od studentów zagranicznych o tym, jak im się studiuje i żyje w Lublinie. Chcieliśmy zapytać jakie są ich problemy, potrzeby ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kulturalnych, co im się podoba w mieście, a co należy zmienić. Ważnym celem projektu było też dowiedzenie się w jakim stopniu studenci zagraniczni uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, czy są zainteresowani udziałem w imprezach kulturalnych w mieście bądź chcieliby zaangażować się w organizowanie takich imprez. W wyniku przeprowadzenia projektu powstał raport, który dostępny jest w plikach do pobrania poniżej.
Lublin is Friendly - raport
Raport stał się podstawą projektu Witamy w Lublinie prowadzonego przez stowarzyszenie Homo Faber i współfinansowanego przez Miasto Lublin.

PROJEKTY STOWARZYSZENIA HOMO FABER

WITAMY W LUBLINIE/ HELLO LUBLIN
Stowarzyszenie Homo Faber rozpoczęło w 2009 projekt Welcome to Lublin - działania na rzecz integracji cudzoziemców - w szczególności przybywających do naszego miasta studentów zagranicznych.
Więcej o projektach na stronie Stowarzyszenia Homo Faber
projekt Witamy w Lublinie/Hello Lublin:
projekt Monitoring funkcjonowania cudzoziemców w lublinie w sferze publicznej

PROJEKTY FUNDACJI INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
Poradnictwo prawne dla uchodźców i imigrantów
Projekt „Integracja cudzoziemców na Lubelszczyźnie”
Projekt "Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów"
Strona projektu: www.migrant.lublin.pl

PROJEKTY CENTRUM WOLONTARIATU
Edukacja dla integracji - Partnerstwo na rzecz uchodźców
Pomoc uchodźcom
Kampania "Bo byłem przybyszem"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
pomoc socjalna dla cudzoziemców w Lublinie
Projekty:
Wspólny Dom
Bezpieczna Przystań
Projekt Roma
Praca socjalna z imigrantami
Dialog międzykulturowy

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej
www.migranci.caritas.pl

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN
www.tnn.pl

Fundacja A-venir
www.avenir.ngo.org.pl

Stowarzyszenie Dla Ziemi
Projekt Obcy?Zbliżenia

Lubelski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
http://www.lublin.uw.gov.pl/spraw_obywatelskich

Urząd ds Cudzoziemców
www.udsc.gov.pl

zobacz więcej na temat programu Miasta Międzykulturowe i uczestnictwa Lublina w załącznikach poniżej:

Do pobrania

Lublin is Friendly raport.pdf
Lublin is Friendly raport
cele i zalozenia progr..pdf
cele i zalozenia progr.
policy assessment grid - 11 krok.pdf
policy assessment grid - 11 krok
profil miedzykulturowy.pdf
profil miedzykulturowy
raport z badań dot. kultury.pdf
raport z badań dot. kultury.

Wydarzenia polecane

Kalendarium wydarzeń

<

21.10.2018

>

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

Kwiecień 2019

Maj 2019

Czerwiec 2019

Lipiec 2019

Sierpień 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30 31
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
31
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
28 29 30 31
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
25 26 27 28
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30 31
1