W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Nagrody

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I UPOWSZECHNIANIA KULTURY

Na podstawie Uchwały Nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury Prezydent Miasta Lublin przyznaje nagrody w następujących kategoriach: Nagroda Artystyczna Miasta Lublin, Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury, Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności, Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury oraz Nagrody Okolicznościowe.

I. Prezydent Miasta Lublin każdego roku ogłasza nabór zgłoszeń do Nagrody Artystycznej Miasta Lublin, Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury, Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności, Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury.

Nagroda Artystyczna Miasta Lublin przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym oraz innym podmiotom, w tym także grupom nieformalnym, na podstawie oceny osiągnięć o istotnym znaczeniu, za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej powstałe w okresie minionego roku kalendarzowego, w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:

 1. film,
 2. literatura,
 3. muzyka,
 4. sztuki wizualne, w tym m. in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja,
 5. taniec,
 6. teatr.
 •  W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin.
 • Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin może otrzymać kandydat, którego działalność w dziedzinie twórczości artystycznej w znaczący sposób wiąże się z Lublinem lub sprawia, że Lublin jest rozpoznawalny w kraju lub za granicą.
 • Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin otrzymuje nagrodę finansową i dyplom.

Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury przyznawana jest animatorom i menedżerom kultury będącym osobami fizycznymi, prawnymi lub innymi podmiotami, w tym także grupami nieformalnymi, na podstawie oceny działalności, za znaczące osiągnięcia powstałe w okresie minionego roku kalendarzowego w zakresie upowszechniania kultury, w tym w szczególności dotyczące:

 1. animacji i organizacji wydarzeń kulturalnych,
 2. edukacji kulturalnej i artystycznej,
 3. wspomagania artystycznej twórczości amatorskiej,
 4. popularyzacji różnorodnych dziedzin kultury i sztuki
 • W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury.
 • Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury może otrzymać kandydat, którego działalność z zakresu upowszechniania kultury w znaczący sposób wiąże się z Lublinem lub sprawia, że Lublin jest rozpoznawalny w kraju lub za granicą.
 • Laureat Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury otrzymuje nagrodę finansową i dyplom.

Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności przyznawana jest wyłącznie osobom fizycznym za co najmniej dwudziestoletnią działalność twórczą, artystyczną lub w zakresie upowszechnia kultury na podstawie oceny całokształtu osiągnięć o istotnym znaczeniu, w uznaniu wybitnych dokonań w obszarze kultury i sztuki.

 1. W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności.
 2. Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności może otrzymać osoba, której działalność w dziedzinie twórczości artystycznej lub w zakresie upowszechnia kultury w znaczący sposób wiąże się z Lublinem lub sprawia, że Lublin jest rozpoznawalny w kraju lub za granicą.
 3. Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
 4. Laureat Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności otrzymuje nagrodę finansową, statuetkę i dyplom.

Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury może otrzymać osoba fizyczna lub prawna za wspieranie finansowe lub pozafinansowe przedsięwzięć kulturalnych, twórczości artystycznej oraz innych działań w zakresie kultury i sztuki w minionym roku kalendarzowym.

 1. W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury.
 2. Laureat Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury otrzymuje statuetkę oraz dyplom.

II. Zgłoszenia kandydatów do Nagród Okolicznościowych przyjmowane są w trakcie całego roku kalendarzowego.

Nagrody Okolicznościowe mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, w tym grupom nieformalnym na podstawie oceny działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu, za dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury lub z okazji jubileuszu działalności twórczej, artystycznej lub jubileuszu działalności w zakresie upowszechniania kultury.

Do wniosków o nagrody prosimy także dołączyć podpisaną informację o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych - klauzula_RODO_nagrody.

Kontakt: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin 
ul. Złota 2, 20-112 Lublin
e-mail: 

Ewelina Pszczoła, tel.  81 466 3714
Iwona Rusinek, tel: 81 466 3720
Ewa Trzcińska, tel. 81 466 3714 

Do pobrania