W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są prowadzące działalność w zakresie kultury i sztuki:

  1. organizacje pozarządowe,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Rodzaje zadań publicznych:

  1. Miasto kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Lublina.
  2. Dzielnice kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę.
  3. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - kontynuacja tworzenia kolekcji sztuki współczesnej poprzez: zakup lub wykonanie dzieł sztuki, prowadzenie dokumentacji naukowej związanej z kolekcją, prowadzenie ewidencji dzieł sztuki z kolekcji, przechowywanie, ochronę i konserwację dzieł sztuki z kolekcji, organizowanie wystaw nowo zakupionych dzieł sztuki, działania edukacyjne związane z nowo zakupionymi dziełami sztuki oraz promocję kolekcji.

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

Elżbieta Boruch: eboruch@lublin.eu; 81 466 37 06
Krystyna Czuchryta: kczuchryta@lublin.eu; 81 466 37 08
Jolanta Pawlak – Paluszek: jpaluszek@lublin.eu; 81 466 37 11
Michał Rzędzian: michal.rzedzian@lublin.eu, 81 466 37 13
Monika Malicka: monika.malicka@lublin.eu, 81 466 37 11
Wojciech Słotwiński: wojciech.slotwinski@lublin.eu, 81 466 37 08
Ewelina Przybylska: ewelina.przybylska@lublin.eu, 81 466 37 13
Elżbieta Weremczuk: elzbieta.weremczuk@lublin.eu, 81 466 37 06

Do pobrania

Dzielnice Kultury - Księga Znaku.pdf
Dzielnice Kultury - Księga Znaku
Miasto Kultury 2015 - prezentacja szkoleniowa .pdf
Miasto Kultury 2015 - prezentacja szkoleniowa
OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY.doc
OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY
ankieta ewaluacyjna - Dzielnice kultury.odt
ankieta ewaluacyjna - Dzielnice kultury
ankieta ewaluacyjna - Miasto Kultury.odt
ankieta ewaluacyjna - Miasto Kultury
ankieta ewaluacyjna - Tworzenie kolekcji 2017.odt
ankieta ewaluacyjna - Tworzenie kolekcji 2017
wzór oferty 19a.doc
wzór oferty 19a
wzór oferty realizacji zadania publicznego.docx
wzór oferty realizacji zadania publicznego
wzór sprawozdania 19a.doc
wzór sprawozdania 19a
wzór sprawozdania realizacji zadania publicznego.docx
wzór sprawozdania realizacji zadania publicznego
instrukcja obsługi logotypów - PROJEKT DZIEKI WSPARCIU MIASTA.pdf
instrukcja obsługi logotypów - PROJEKT DZIEKI WSPARCIU MIASTA.pdf
LOGO PROJEKT DZIEKI WSPARCIU MIASTA.pdf
LOGO PROJEKT DZIEKI WSPARCIU MIASTA.
LOGO ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU Miasta Lublin_RGB.jpg
LOGO ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU Miasta Lublin_RGB
LOGO ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU Miasta Lublin_CMYK.jpg
LOGO ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU Miasta Lublin_CMYK.
LOGO 2_ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU Miasta Lublin+wolność_RGB.jpg
LOGO 2_ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU Miasta Lublin+wolność_RGB
LOGO 2_ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU Miasta Lublin+wolność_CMYK.jpg
LOGO 2_ZREALIZOWANY DZIEKI WSPARCIU Miasta Lublin+wolność_CMYK
Logo Miasto Lublin+ dzielnice kultury_RGB.jpg
Logo Miasto Lublin+ dzielnice kultury_RGB
logo DZIELNICE kultury _MIASTO Lublin_CMYK.jpg
logo DZIELNICE kultury _MIASTO Lublin_CMYK
Logo DZIELNICE KULTURY _MIASTO Lublin+wolność_RGB.jpg
Logo DZIELNICE KULTURY _MIASTO Lublin+wolność_RGB
logo DZIELNICE Kultury_+WOLNOŚĆ_MIASTO Lublin_CMYK.jpg
logo DZIELNICE Kultury_+WOLNOŚĆ_MIASTO Lublin_CMYK