W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Rada Kultury Miasta Lublin

Rada Kultury Miasta Lublin

Rada Kultury jest organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Lublin w sprawach dotyczących kultury, powołanym przez Prezydenta Miasta Lublin zarządzeniem nr 4/11/2012 z dnia 2 listopada 2012 r.

Do zadań Rady Kultury należy w szczególności:

 • opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie kultury oraz jej realizacji
 • opiniowanie projektów budżetu w części dotyczącej kultury
 • opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury
 • opiniowanie kluczowych projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury kulturalnej
 • opiniowanie strategicznych projektów i programów kulturalnych
 • inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, w tym w zakresie kierunków i priorytetów polityki kulturalnej Miasta Lublin
 • inicjowanie przedsięwzięć i działań w zakresie kultury
 • inicjowanie organizacji Forum Kultury Lublina

W skład Rady Kultury wchodzą:

1) przedstawiciele wskazani przez Prezydenta Miasta Lublin:

 • Krzysztof Komorski, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych
 • Michał Karapuda, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin
 • dr Wojciech Mendzelewski, Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków (przedstawiciel stowarzyszeń twórczych)
 • prof. sztuk muz. Urszula Bobryk, Prorektor UMCS ds. Studenckich (przedstawiciel środowiska akademickiego)
 • ks prof. Alfred Wierzbicki, Kierownik Katedry Etyki KUL
 • prof. Leszek Mądzik, Dyrektor Artystyczny Sceny Plastycznej KUL
 • Janusz Opryński, Dyrektor Artystyczny Centrum Kultury w Lublinie

2) Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Lublin: Marcin Nowak

3) przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin: Anna Dąbrowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Jesteśmy Kroplą"

4) przedstawiciel wskazany przez Marszałka Województwa Lubelskiego: dr Katarzyna Mieczkowska, Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie

5) przedstawiciele instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Lublin:

 • Aleksandra Szulc-Choma, Dyrektorka Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice
 • Grzegorz Rzepecki, Dyrektor Warsztatów Kultury
 • Tomasz Pietrasiewicz, Dyrektor Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN

6) przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność w zakresie kultury na terenie Miasta Lublin:

 • Maria Pietrusza-Budzyńska, Prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska
 • Zbigniew Nestorowicz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

Do pobrania

regulamin.pdf
regulamin
skład RK 2012-2014.pdf
skład RK 2012-2014
zarządzenie.pdf
zarządzenie

Wydarzenia polecane