W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Stypendia

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury

Na podstawie Uchwały Nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości Prezydent Miasta Lublin może przyznać:
- stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury;
- stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem;
- stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

I. Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury (projekt stypendialny).
1. Stypendium może być przyznane osobie pełnoletniej, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem.
2. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować nowy projekt o charakterze artystycznym lub z zakresu upowszechniania kultury.
3. Projekt stypendialny z zakresu twórczości artystycznej może być realizowany w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:

1) film;
2) literatura;
3) muzyka;
4) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia;
5) taniec;
6) teatr.
4. Projekt stypendialny z zakresu upowszechniania kultury może być realizowany w szczególności w zakresie:

1) animacji kultury;
2) organizacji wydarzeń kulturalnych;
3) edukacji kulturalnej i artystycznej;
4) wydawnictw kulturalnych;
5) zarządzania kulturą;
6) badań nad kulturą.

5. Dopuszcza się realizację projektów stypendialnych łączących twórczość artystyczną z działaniami z zakresu upowszechniania kultury.
6. Termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza rok kalendarzowy.
7. W roku kalendarzowym jedna osoba może zrealizować jeden projekt stypendialny.

Stypendium nie może być przyznane na:
1) realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
2) zakupy środków trwałych;
3) dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

II. Stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem (program wyjazdowy).

1. Stypendium może być przyznane osobie, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina oraz zgłosiła się lub otrzymała zaproszenie od organizatora wydarzenia.
2. Stypendium może być przyznane na sfinansowanie kosztów podróży, akredytacji i innych kosztów niezbędnych do realizacji programu wyjazdowego.
3. Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Stypendium nie może być przyznane na:
1) realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
2) zakupy środków trwałych;
3) dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

III. Stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina i jest laureatem międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego lub pleneru artystycznego o charakterze konkursowym. Kandydatem do stypendium może być osoba, która w roku uzyskania osiągnięcia artystycznego nie ukończyła 26 roku życia. Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Terminy naborów:

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednich formularzach w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin właściwej do spraw kultury w następujących terminach:

1) do 31 października 2018 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r. o czasie trwania od 2 do 10 miesięcy;
2) do 31 stycznia 2019 r. w przypadku stypendiów za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej za osiągnięcia uzyskane w 2018 r.
3) do 31 marca 2019 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 czerwca a 31 grudnia 2019 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy; 
4) w trakcie całego roku kalendarzowego, nie później niż na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu, w przypadku stypendiów na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem (program wyjazdowy);

Wniosek o stypendium może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin właściwej do spraw kultury.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z pełnym regulaminem przyznawania stypendiów.
Dokumenty prosimy drukować dwustronnie.

Do wniosków stypendialnych prosimy także dołączyć podpisaną informację o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych:

  • dla projektu stypendialnego i programu wyjazdowego na formularzu załącznik nr 15 - klauzula_RODO_stypendia
  • dla stypendium za osiągnięcia artystyczne na formularzu załącznik nr 16 - klauzula_RODO_stypendium_osiagniecia.


Wydział Kultury informuje, że wszystkie środki z budżetu Miasta Lublin przeznaczone na realizację programów wyjazdowych w 2018 r. zostały wykorzystane. W związku z tym, prosimy o nieskładanie wniosków, ponieważ nie będą one rozpatrywane.


Kontakt: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin 
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

e-mail: 

Ewelina Pszczoła, tel.  81 466 3714
Iwona Rusinek, tel: 81 466 3705
Ewa Trzcińska, tel. 81 466 3714 

Załączniki:
1. Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z regulaminem przyznawania stypendiów.
2. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego.
3. Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
4. Wniosek o stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem.
5. Wniosek o stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.
6. Rekomendacja.
7. Oświadczenie stypendysty.
8. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu stypendialnego.
9. Sprawozdanie końcowe z realizacji programu wyjazdowego.
10. Lista stypendystów od 2013 r.
11. FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu.
12. Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu - instrukcja.
13. Wzór wniosku.
14. Logotypy do pobrania
15. Klauzula RODO - stypendia
16. Klauzula RODO - stypendia osiągnięcia

Do pobrania

uchwala_regulamin.pdf
uchwala_regulamin.
rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf
rozstrzygniecie_nadzorcze
zal_1_wniosek_projekt_stypendialny.doc
zal_1_wniosek_projekt_stypendialny
zal_2_wniosek_program_wyjazdowy.doc
zal_2_wniosek_program_wyjazdowy
zal_3_wniosek_osiagniecia.doc
zal_3_wniosek_osiagniecia
zal_4_rekomendacja.doc
zal_4_rekomendacja
zal_5_oświadczenie_stypendysta.doc
zal_5_oświadczenie_stypendysta
Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu stypendialnego.doc
Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu stypendialnego
Sprawozdanie końcowe z realizacji programu wyjazdowego.doc
Sprawozdanie końcowe z realizacji programu wyjazdowego
Lista stypendystów 2013-2017.pdf
Lista stypendystów 2013-2017
FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu..pdf
FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu
Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu - instrukcja..pdf
Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu- instrukcja
Wzór wniosku..pdf
Wzór wniosku
Znakowanie projektów realizowanych przy wsparciu Miasta Lublin- Wydział Kultury.pdf
Znakowanie projektów realizowanych przy wsparciu Miasta Lublin- Wydział Kultury
LOGO STYPENDIUM.pdf
LOGO STYPENDIUM
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_RGB.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_RGB
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_CMYK.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_CMYK
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_RGB_wersja ang.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_RGB_wersja ang
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_CMYK_wersja ang.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_CMYK_wersja ang
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_monochromatyczne.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_monochromatyczne
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_+wolność_RGB.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_+wolność_RGB
LOGO STYPENDIUM Prezydenta Miasta Lublin + wolność_CMYK.jpg
LOGO STYPENDIUM Prezydenta Miasta Lublin + wolność_CMYK
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_+wolność_CMYK_wersja ang.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_+wolność_CMYK_wersja ang
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_+wolność_RGB_wersja ang.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_+wolność_RGB_wersja ang
Klauzula RODO - stypendia.doc
Klauzula RODO - stypendia
Klauzula RODO - stypendium osiągnięcia.doc
Klauzula RODO - stypendium osiągnięcia

Wydarzenia polecane

Kalendarium wydarzeń

<

15.10.2018

>

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

Kwiecień 2019

Maj 2019

Czerwiec 2019

Lipiec 2019

Sierpień 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30 31
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
31
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
28 29 30 31
1 2 3
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
25 26 27 28
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30
1 2
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
27 28 29 30 31
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30 31
1