W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Stypendia

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury

Na podstawie Uchwały Nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości Prezydent Miasta Lublin może przyznać:
- stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury;
- stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem;
- stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

I. Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury (projekt stypendialny).
1. Stypendium może być przyznane osobie pełnoletniej, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem.
2. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować nowy projekt o charakterze artystycznym lub z zakresu upowszechniania kultury.
3. Projekt stypendialny z zakresu twórczości artystycznej może być realizowany w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:

1) film;
2) literatura;
3) muzyka;
4) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia;
5) taniec;
6) teatr.
4. Projekt stypendialny z zakresu upowszechniania kultury może być realizowany w szczególności w zakresie:

1) animacji kultury;
2) organizacji wydarzeń kulturalnych;
3) edukacji kulturalnej i artystycznej;
4) wydawnictw kulturalnych;
5) zarządzania kulturą;
6) badań nad kulturą.

5. Dopuszcza się realizację projektów stypendialnych łączących twórczość artystyczną z działaniami z zakresu upowszechniania kultury.
6. Termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza rok kalendarzowy.
7. W roku kalendarzowym jedna osoba może zrealizować jeden projekt stypendialny.

Stypendium nie może być przyznane na:
1) realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
2) zakupy środków trwałych;
3) dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

II. Stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem (program wyjazdowy).

1. Stypendium może być przyznane osobie, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina oraz zgłosiła się lub otrzymała zaproszenie od organizatora wydarzenia.
2. Stypendium może być przyznane na sfinansowanie kosztów podróży, akredytacji i innych kosztów niezbędnych do realizacji programu wyjazdowego.
3. Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Stypendium nie może być przyznane na:
1) realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
2) zakupy środków trwałych;
3) dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

III. Stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina i jest laureatem międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego lub pleneru artystycznego o charakterze konkursowym. Kandydatem do stypendium może być osoba, która w roku uzyskania osiągnięcia artystycznego nie ukończyła 26 roku życia. Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Terminy naborów:
Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednich formularzach w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin właściwej do spraw kultury w następujących terminach:

1) do 31 stycznia 2020 r. w przypadku stypendiów za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej za osiągnięcia uzyskane w 2019 r.
2) do 31 marca 2020 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 czerwca a 31 grudnia 2020 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy;
3) do 31 października 2020 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r. o czasie trwania od 2 do 10 miesięcy;
4) w trakcie całego roku kalendarzowego, nie później niż na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu, w przypadku stypendiów na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem (program wyjazdowy);

Wniosek o stypendium może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin właściwej do spraw kultury.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z pełnym regulaminem przyznawania stypendiów.
Dokumenty prosimy drukować dwustronnie.

Do wniosków stypendialnych prosimy także dołączyć podpisaną informację o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych:

 • dla projektu stypendialnego i programu wyjazdowego na formularzu załącznik nr 15 - klauzula_RODO_stypendia
 • dla stypendium za osiągnięcia artystyczne na formularzu załącznik nr 16 - klauzula_RODO_stypendium_osiagniecia.

Kontakt: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin 
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

e-mail: 

Ewelina Pszczoła, tel.  81 466 3714
Iwona Rusinek, tel. 81 466 3720
Ewa Trzcińska, tel. 81 466 3714 
 

Załączniki:

 1. Uchwała Rady Miasta Lublin wraz z regulaminem przyznawania stypendiów.
 2. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego.
 3. Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
 4. Wniosek o stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem.
 5. Wniosek o stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.
 6. Formularz rekomendacji.
 7. Oświadczenie stypendysty (dotyczy wyłącznie osób, które otrzymały stypendium w kwocie niższej niż wnioskowana).
 8. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu stypendialnego.
 9. Sprawozdanie końcowe z realizacji programu wyjazdowego.
 10. Lista stypendystów od 2013 r.
 11. FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu.
 12. Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu.
 13. Wzór wniosku o stypendium na realizację projektu.
 14. Zanim złożysz wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne.
 15. Logotypy do pobrania
 16. Klauzula RODO - stypendia
 17. Klauzula RODO - stypendia osiągnięcia

Do pobrania

uchwala_regulamin.pdf
uchwala_regulamin.
rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf
rozstrzygniecie_nadzorcze
zal_1_wniosek_projekt_stypendialny.doc
zal_1_wniosek_projekt_stypendialny
zal_2_wniosek_program_wyjazdowy.doc
zal_2_wniosek_program_wyjazdowy
zal_3_wniosek_osiagniecia.doc
zal_3_wniosek_osiagniecia
zal_4_rekomendacja.doc
zal_4_rekomendacja
zal_5_oświadczenie_stypendysta.doc
zal_5_oświadczenie_stypendysta
Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu stypendialnego.doc
Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu stypendialnego
Sprawozdanie końcowe z realizacji programu wyjazdowego.doc
Sprawozdanie końcowe z realizacji programu wyjazdowego
Lista stypendystów 2013-2019.pdf
Lista stypendystów 2013-2019
FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na e pytania - stypendium na realizację projektu.pdf
FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu.
Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu.pdf
Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu
Wzór wniosku o stypendium na realizację projektu.pdf
Wzór wniosku o stypendium na realizację projektu
Zanim złożysz wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne.pdf
Zanim złożysz wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne
Znakowanie projektów realizowanych przy wsparciu Miasta Lublin- Wydział Kultury.pdf
Znakowanie projektów realizowanych przy wsparciu Miasta Lublin- Wydział Kultury
LOGO STYPENDIUM.pdf
LOGO STYPENDIUM
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_RGB.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_RGB
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_CMYK.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_CMYK
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_RGB_wersja ang.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_RGB_wersja ang
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_CMYK_wersja ang.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_CMYK_wersja ang
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_monochromatyczne.jpg
LOGO STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA_monochromatyczne
Klauzula RODO - stypendia.doc
Klauzula RODO - stypendia
Klauzula RODO - stypendium osiągnięcia.doc
Klauzula RODO - stypendium osiągnięcia