W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Znak Dziedzictwa Europejskiego

Znak Dziedzictwa Europejskiego

"Lista Dziedzictwa Europejskiego" została zainicjowana przez Francję podczas Europejskich Spotkań Kulturalnych, które odbyły się w Granadzie w kwietniu 2006 roku. Lista, stworzona na wzór słynnej listy UNESCO, służy tworzeniu swoistej mapy miejsc i obiektów istotnych dla tożsamości europejskiej i przez to wzmacniających tę tożsamość. Znak Dziedzictwa Europejskiego otrzymują te obiekty, zarówno materialne jak i niematerialne, które posiadają zasadnicze znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego Europy.
Wśród pierwszych obiektów zgłoszonych do Listy Dziedzictwa Europejskiego znajdowały się m.in. Akropol, opactwo w Cluny, Mur Berliński, dom Roberta Schumanna.

W Polsce Znak Dziedzictwa Europejskiego otrzymały:

Stocznia Gdańska (Centrum Solidarności)
Katedra Gnieźnieńska (wzgórze Lecha)
Katedra Wawelska
Miasto Lublin

Przyznanie tytułu Znaku Dziedzictwa Europejskiego miastu Lublin dotyczy bezpośrednio trzech obiektów związanych historycznie z zawarciem w 1569r. Unii Polsko - Litewskiej zwanej Unią Lubelską, którymi są:

Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim
Pomnik Unii Lubelskiej
Kościół pw. św. Stanisława i Klasztor OO. Dominikanów

Znak Dziedzictwa Europejskiego został przyznany Lublinowi jako miastu, które jest symbolem europejskich idei integracyjnych, ponadnarodowego dziedzictwa demokracji i tolerancji oraz dialogu kultur między Wschodem a Zachodem. W tym znaczeniu Znak ten obejmuje istotne aspekty budujące tożsamość całego miasta.

„Znak Dziedzictwa Europejskiego” - Budowanie przyszłości obywateli Europy:
(fragment statutu)

Celem inicjatywy pod tytułem „Znak Dziedzictwa Europejskiego” jest promowanie tożsamości europejskiej i wspólnej historii Europy w oparciu o europejskie dziedzictwo. Program ma również na celu wzmocnienie poczucia przynależności do Europy i poprawę rozumienia jej istoty wśród jej obywateli i mieszkańców.

Program „Znak Dziedzictwa Europejskiego” ma być środkiem promowania i zachowywania obiektów kultury, zabytków, obiektów przyrodniczych lub miejskich, w tym również dziedzictwa nie mającego charakteru fizycznego, namacalnego i nienamacalnego, dziedzictwa współczesnego
i tradycyjnego oraz miejsc, które mają kluczowe znaczenie dla rozumienia historii i kultury Europy w jej wymiarze ponadnarodowym.

Znak Dziedzictwa Europejskiego został stworzony w celu wskazania znaczącej roli, jaką dziedzictwo europejskie odegrało w procesie integracji europejskiej; program ten ma docelowo stać się działaniem wspólnotowym, które wzmocni współpracę pomiędzy Unia Europejską, jej państwami członkowskimi, instytucjami krajowymi i Radą Europy, jak również współpracę
między sektorami prywatnym i publicznym oraz organizacjami pozarządowymi.


Linki:
strona Komisji Europejskiej

Do pobrania

application form for inclusion.pdf
application form for inclusion
criteria for selection.pdf
criteria for selection
folder informacyjny ZDE.pdf
folder informacyjny ZDE
introduction.pdf
introduction
konkluzje rady.pdf
konkluzje rady
list of the european heritage.pdf
list of the european heritage
nota informacyjna dotycząca.pdf
nota informacyjna dotycząca.
rules of procedure.pdf
rules of procedure