W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Rada Kultury Miasta Lublin

Rada Kultury Miasta Lublin

Rada Kultury jest organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Lublin w sprawach dotyczących kultury. Radę Kultury powołano zarządzeniem nr 114/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 marca 2019 r.

Do zadań Rady Kultury należy w szczególności:

 1. opiniowanie strategii rozwoju miasta Lublin w zakresie kultury oraz jej realizacji;
 2. opiniowanie strategicznych projektów i programów kulturalnych;
 3. inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, w tym w zakresie kierunków i priorytetów polityki kulturalnej miasta Lublin;
 4. inicjowanie przedsięwzięć i działań w zakresie kultury;
 5. wskazywanie dwóch członków Komisji ds. nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury;
 6. wskazywanie dwóch członków Komisji ds. stypendiów Prezydenta Miasta Lublin dla osób zajmujących się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury.

W skład Rady Kultury wchodzą:

 1. Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji;
 2. Michał Karapuda – Dyrektor Wydziału Kultury;
 3. Maja Zaborowska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Lublin;
 4. Mikołaj Demczuk – Przewodniczący Komisji ds. Kultury Młodzieżowej Rady Miasta Lublin;
 5. Bogna Bender-Motyka – reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego;
 6. przedstawiciele środowisk, organizacji pozarządowych i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury na terenie miasta Lublin:
  1. prof. Urszula Bobryk,
  2. dr Anna Duda,
  3. Cezary Hunkiewicz,
  4. Justyna Kieruzalska,
  5. dr Teresa Księska-Falger,
  6. Małgorzata Kulik,
  7. prof. Lechosław Lameński,
  8. prof. Leszek Mądzik,
  9. dr Wojciech Mendzelewski,
  10. Zbigniew Nestorowicz,
  11. Janusz Opryński,
  12. Dorota Ozimek,
  13. Tomasz Pietrasiewicz,
  14. Maria Pietrusza-Budzyńska,
  15. Joanna Reczek-Szwed,
  16. Grzegorz Rzepecki,
  17. Aleksandra Szulc-Choma,
  18. ks. prof. Alfred Wierzbicki,
  19. dr Bogusław Wróblewski

Do pobrania