W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Strategia Kultury 2030

Strategia Kultury Lublin 2030

Rozpoczynamy prace nad nową Strategią Kultury Lublin 2030. Kontynuując działania związane z tworzeniem przyjętej w ubiegłym roku Strategii Rozwoju Lublin 2030, chcemy wspólnie ze środowiskiem kultury i mieszkańcami miasta stworzyć strategię sektorową dla obszaru kultury, która będzie rozwinięciem i uszczegółowieniem zapisów strategii głównej. Tworząc założenia Strategii Kultury Lublin 2030 wykorzystaliśmy, miedzy innymi ewaluację i raport końcowy z prac Tematycznych Grup Roboczych powołanych w ramach prac nad Strategią Lublin 2030 czy wnioski z jakościowej analizy materiałów zebranych podczas spotkań w Punktach Mobilnych. Pomocne okazały się również spotkania i warsztaty w ramach opracowywania Planu dla Dzielnic.

Celami nowej Strategii są m.in.:

  • wyznaczenie kierunków rozwojowych lubelskiej kultury do roku 2030
  • uwzględnienie specyfiki miasta i lokalnego środowiska kultury oraz zmian, które w ostatnich latach miały miejsce w Lublinie
  • uwzględnienie aktualnych trendów w kulturze w kontekście globalnym, krajowym i regionalnym
  • wskazanie kierunków rozwojowych w innych obszarach funkcjonowania miasta związanych z działalnością kulturalną
  • uwzględnienie efektów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 oraz konkursu o tytuł Europejska Stolica Kultury 2029.

Chcielibyśmy, aby powstający dokument miał zwięzłą i przystępną formę, atrakcyjną pod względem wizualnym, tak aby wszyscy mieszkańcy Lublina mogli w łatwy sposób poznać plany i kierunki działań miasta w kulturze na najbliższe lata.

Obecny etap prac, który rozpoczęliśmy w kwietniu tego roku składać się będzie z 4 etapów:

Etap I.
Warsztaty wydobywcze i kreatywne z zespołem Wydziału Kultury, pracownikami Urzędu Miasta oraz dyrektorami i pracownikami instytucji kultury.
Czas realizacji: kwiecień/maj 2023

Etap II.
Cykl spotkań otwartych realizowanych metodą warsztatową odbywających się w różnych punktach miasta oraz skierowanych do wszystkich grup odbiorców.
Czas realizacji: maj 2023

Etap III.
Cykl spotkań zamkniętych dla określonych grup interesariuszy.
Czas realizacji: maj/czerwiec 2023

Etap IV.
Realizacja ankiety online powstałej na podstawie materiałów merytorycznych opracowanych podczas spotkań i warsztatów realizowanych w kwietniu i maju 2023.
Czas realizacji: maj/czerwiec 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu spotkań otwartych zaplanowanych między 9 a 17 maja.

Harmonogram spotkań:

  • 09.05. - 13.00-15.00  – Urząd Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, sala 252, II. p.
  • 10.05. - 17.00 – 19.00 – Baobab, ul. Krakowskie Przedmieście 39b, Witalnia (parter)  - główny temat: NGO
  • 11.05 - 17.00 – 19.00 – Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice", ul. Krańcowa 106 (parter) - główny temat: kultura w dzielnicach
  • 12.05. - 13.00 – 15.00 – Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, sala 105, I. p - główny temat: instytucje kultury
  • 17.05 - 17.00 – 19.00 – Ratusz Miasta Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1, sala obrad Rady Miasta Lublin (parter)

Wszystkie informację dotyczące Strategii Kultury Lublin 2030 umieszczane będą na stronie kultura.lublin.eu w zakładce "Strategia Kultury".

Przy powstawaniu Strategii współpracujemy z Lubelską Grupą Badawczą oraz Pracownią Badań i Diagnoz Społecznych.