W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Aktualności

Stypendia na realizację projektów w 2021 roku - wyniki

Wydział Kultury informuje, że Prezydent Miasta Lublin na podstawie rekomendacji Komisji ds. Stypendiów przyznał 28 stypendiów na realizację w 2021 roku projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury w łącznej wysokości 224 400 zł.
W naborze trwającym do 31 marca 2021 r. wpłynęły 133 wnioski na łączną kwotę 1 286 778 zł.

Lista osób, którym przyznano stypendium dostępna jest w załączniku. Osoby te prosimy o kontakt z Wydziałem Kultury.

Osoby uczące się lub studiujące prosimy o niezwłoczne dostarczenie do Wydziału Kultury zaświadczenia ze szkoły/uczelni do celów podatkowych.

Osoby, które otrzymały stypendium w kwocie niższej niż wnioskowana, powinny złożyć oświadczenie – formularz w załączniku – o wyrażeniu zgody na realizację projektu stypendialnego w kształcie zaproponowanym we wniosku. Oświadczenie należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP.

Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie oznacza rezygnację stypendysty z zawarcia umowy stypendialnej i przyznanego stypendium.

Rekomendacji udzieliła Komisji ds. Stypendiów w składzie: Grzegorz Kondrasiuk (przewodniczący), Stanisław Kieroński, Agata Koss-Dybała, Dorota Ozimek, Anna Pajdosz, Anna Ryfka, Aleksandra Szulc-Choma.

Kontakt:
Wydział Kultury
Urząd Miasta Lublin
ul. Złota 2
20-112 Lublin
stypendia.kultura.lublin.euotwiera się w nowej karcie

tel.: 81 466 3714

Do pobrania