W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Aktualności

Termin składania wniosków

Wydział Kultury przypomina, że do 31 października 2020 r. można składać wnioski o stypendia na realizację w 2021 r. projektów z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Z uwagi na fakt, że 31 października 2020 r. wypada w sobotę, wnioski można składać do 2 listopada 2020 r. włącznie. Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

 1. za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin;
 2. w Biurach Obsługi Mieszkańców, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu”:

       ul. Wieniawska 14;
       ul. Filaretów 44 ;
       ul. Szaserów 13-15;
       ul. Franciszka Kleeberga 12a;

 3. osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Stypendium na realizację projektu artystycznego lub z zakresu upowszechniania kultury wynosi od 2.000 zł do 10.000 zł brutto. Projekty stypendialne można realizować między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2021 r. Czas trwania projektu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

 1.  co najmniej jedną, oryginalną i aktualną (tj. dotycząca konkretnego projektu) rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury);
 2. podpisany życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania kultury;
 3. dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Zaleca się przygotowanie dokumentacji twórczości na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive) - pliki powinny być opisane lub w wersji papierowej: dwustronny wydruk, nieprzekraczający formatu A4. Zaleca się podpisanie nośnika elektronicznego oraz dokumentacji w formie papierowej: imieniem, nazwiskiem, tytułem projektu stypendialnego. Wszystkie złożone dokumenty stanowią dokumentację archiwalną kategorii A i nie podlegają zwrotowi.

Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku podpisanej klauzuli RODO.

Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a formularze (wniosku i rekomendacji) kompletnie wypełnione. Prosimy zwrócić uwagę na oświadczenie wnioskodawcy znajdujące się bezpośrednio pod wnioskiem i zaznaczenie, zgodnie ze stanem faktycznym, właściwej opcji.
Wymagane dokumenty przedstawione w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) i podpisane przez osobę tłumaczącą.

Informujemy, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (17%). Zaleca się uwzględnienie podatku przy rozpisywaniu kosztorysu. W kosztorysie można uwzględnić pracę własną.

Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j.).

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.
Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, dostępnym na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.


UWAGA
KONSULTACJE

Do dnia 28 października 2020 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie (81 466 3714) lub mailowo (mecenat.kultura@lublin.eu).
Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju zachęcamy, by złożyć wniosek jak najwcześniej.

Kontakt
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin
stypendia.kultura.lublin.eu
e-mail: mecenat.kultura@lublin.eu
Ewelina Pszczoła, tel. 81 466 37 14
Ewa Trzcińska, tel. 81 466 37 14

Do pobrania

 1. Regulamin – Uchwała Rady Miasta.
 2. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego.
 3. Wniosek o stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
 4. Formularz rekomendacji.
 5. Klauzula RODO – stypendia
 6. FAQ - najczęściej zadawane pytania - stypendium na realizację projektu.
 7. Zanim złożysz wniosek o stypendium na realizację projektu – instrukcja.
 8. Wzór wniosku.

Do pobrania