W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Aktualności

Nabór wniosków o stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Wydział Kultury przypomina, że do 2 listopada 2021 r. (wtorek) można składać wnioski o stypendia na realizację w 2022 r. projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin;

lub

 • w Biurach Obsługi Mieszkańców, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu”:
 • ul. Wieniawska 14;
 • ul. Filaretów 44 ;
 • ul. Szaserów 13-15;
 • ul. Franciszka Kleeberga 12a;
 • ul. Wolska 11;

lub

 • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin

lub

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Nie ma możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury wynosi od 2.000 zł do 10.000 zł brutto. Projekty stypendialne można realizować między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2022 r. Czas trwania projektu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

 1. co najmniej jedną rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury). Akceptowane są wyłącznie rekomendacje z oryginalnym podpisem rekomendującego, które dotyczą projektu przedstawionego we wniosku.
 2. podpisany życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania kultury;
 3. dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Zaleca się przygotowanie dokumentacji twórczości na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive) - pliki powinny być opisane lub w wersji papierowej: dwustronny wydruk, nieprzekraczający formatu A4. Zaleca się podpisanie nośnika elektronicznego oraz dokumentacji w formie papierowej: imieniem, nazwiskiem, tytułem projektu stypendialnego. Wszystkie złożone dokumenty stanowią dokumentację archiwalną kategorii A i nie podlegają zwrotowi.

Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku podpisanej klauzuli RODO.

Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a formularze (wniosku i rekomendacji) kompletnie wypełnione. Prosimy zwrócić uwagę na oświadczenie wnioskodawcy znajdujące się bezpośrednio pod wnioskiem i zaznaczenie, zgodnie ze stanem faktycznym, właściwej opcji.

Dokumenty przedstawione w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) i podpisane przez osobę tłumaczącą.

Informujemy, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (17%). W kosztorysie można uwzględnić pracę własną oraz podatek.

Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j.).

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, dostępnym na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.

UWAGA! KONSULTACJE
Do dnia 29 października 2021 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Konsultacje prowadzone są telefonicznie (81 466 3714), mailowo () lub osobiście w Wydziale Kultury, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju zachęcamy, by złożyć wniosek jak najwcześniej.

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin
stypendia.kultura.lublin.euotwiera się w nowej karcie
e-mail: 
Ewelina Pszczoła, tel. 81 466 37 14
Ewa Trzcińska, tel. 81 466 37 14

Termin kolejnego naboru:
- do 31 marca 2022 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 czerwca 2022 r. a 31 grudnia 2022 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy.

Do pobrania