W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Młodzieżowe

Stypendium na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury

Wydział Kultury informuje, że od 2022 r. na podstawie Uchwały nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości prowadzony jest nabór wniosków o stypendium na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania stypendiów oraz składanie wniosków na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu.

Wnioski o stypendium na realizację projektów młodzieżowych, o czasie trwania od 1 do 6 miesięcy, realizowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2024 r. należy składać do 31 października 2023 r.
Ww. stypendium może być przyznane osobie fizycznej w wieku od 13. do 30. roku życia, która, zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina. W ramach projektu młodzieżowego należy zrealizować projekt z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.
Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowania, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej opiekun prawny.
Stypendium na realizację projektu wynosi brutto od 300 zł do 3.000 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

  • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin (II piętro)
  • lub w Biurach Obsługi Mieszkańców, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu młodzieżowego”: ul. Wieniawska 14; ul. Filaretów 44; ul. Szaserów 13-15; ul. Franciszka Kleeberga 12a; ul. Wolska;
  • lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego (adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin)
  • lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z wykorzystaniem na ePUAP formularza elektronicznego „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dołączenia do niego wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu przyznawania stypendiów, opatrzenia pisma ogólnego podpisem elektronicznym: podpisem zaufanym (opcja bezpłatna; instrukcje jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany dostępne są na stronie: https://pz.gov.pl/dt/help), e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym (opcja podpisu płatnego) oraz przesłania na adres elektroniczny Urzędu Miasta Lublin: /UMLublin/SkrytkaESP

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych regulaminem. Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że dokumenty muszą być kompletnie wypełnione i podpisane.

Do dnia 27 października 2023 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (81 466 3714) lub mailowego (mecenat.kultura@lublin.eu).

Informujemy również, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j.).

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin
e-mail: mecenat.kultura@lublin.eu, tel: 81 466 37 14
stypendia.kultura.lublin.eu

Do pobrania