W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Koncert literacko – muzyczny: Vis – à – vis życia

Koncert literacko – muzyczny: Vis – à – vis życia
Data rozpoczęcia 2015-05-26
Godzina rozpoczęcia 18:00
Miejsce Dom Kultury LSM, K. Wallenroda 4a
Kategoria Spotkanie

Wystąpią:
Marian Janusz Kawałko – poeta
Piotr „Kuba” Kubowicz – śpiewak i aktor z Piwnicy pod Baranami

Piotr „Kuba” Kubowicz – zawodowy śpiewak operowy, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, aktor i kompozytor. Jest ostatnim artystą Piwnicy pod Baranami spośród przyjętych przez Piotra Skrzyneckiego. Laureat III Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Antoniego Dworaka w Karlovych Varach. Pracował w Teatrze Muzycznym w Gdyni, potem w Wiedeńskiej Operze Kameralnej, a w międzyczasie w zespołach „Flotylla” i „Radar”. Po powrocie do Polski przygotował w Piwnicy pod Baranami widowisko oratoryjne Godzinki do modlitewnych wierszy Rainera Marii Rilkego, z własną muzyką. Widowisko to prezentowane było około 70-ciu razy w kraju i za granicą. Wydał solową bluesowo-jazzową płytę pt. Wyciszenie, zawierającą wiersze m.in. Czesława Miłosza, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Bolesława Leśmiana, Ignacego Krasickiego oraz teksty Wiesława Dymnego.

Marian Janusz Kawałko ur. w Rybiem pow. chełmski, poeta, tłumacz, krytyk literacki, publicysta, naukowiec-regionalista, organizator oświatowy, posiadający wielostronne zainteresowania. Ukończył studia magisterskie w SGGW w Warszawie. Był wieloletnim nauczycielem w Zespole Szkół nr 5 oraz dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Lublinie. W latach 1994-1998 pracował na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Po powrocie do Polski w latach 1998-2000 ukończył z wyróżnieniem dwuletnie studia podyplomowe z geografii na Uniwersytecie Warszawskim.W latach 2002-2003 odbył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, pisząc pracę podyplomową pt. „Organizacja polskiej oświaty publicznej za granicą w świetle przepisów prawa i w praktyce w latach 1944-2002” (praca o charakterze unikatowym, pierwsza z tego zakresu w Polsce). W roku 2009 w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie obronił pracę doktorską pt. „Dzieje Rejowca i dóbr rejowieckich w latach 1531-1867”, w której dokonał szeregu sprostowań opinii i faktów oraz rewizji różnych poglądów na sprawy wyznaniowe, narodowościowe i gospodarcze, dotychczas funkcjonujących w historiografii polskiej. Dokonał także odkrycia wielu nowych wydarzeń, nie tylko o charakterze regionalnym. Nieco rozszerzona wersja tej pracy pt. „Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531-1869” miała 2 wydania (2010, 2011). W latach 2010-2013 kierował Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Berlinie. Autor szeregu artykułów naukowych oraz opracowania naukowego – „Księga miasta Pawłowa. Dokumenty sądu ławniczo-radzieckiego z lat 1546-1640” (Lublin 2011). Od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku zajmuje się również twórczością literacką. Opublikował zbiory wierszy: „Matnia” (Wydawnictwo Lubelskie 1974), „Moje wesołe miasteczko” (Czytelnik 1977 – nagroda literacka im. Józefa Czechowicza), „Korzec” (W. Lub. 1986), „Ptak, pokrzyk i miłość” (Wyd. IBiS w Warszawie, 1994) – nagroda literacka „Głosu Nauczycielskiego”, „Zmienna ogniskowa” (Kraków 2002 – nagroda literacka im. Anny Kamieńskiej, tomik dobrze oceniony przez Czesława Miłosza), monografia popularnonaukowa pt. „Historie ziołowe” (KAW 1986 – ponad 500 str. druku). Autor tekstów piosenek do muzyki Marka Andrzejewskiego (Lubelska Federacja Bardów), Piotra „Kuby” Kubowicza (Piwnica pod Baranami w Krakowie) i Macieja Turkowskiego (Siedlce). Ponadto autor przekładów poezj metafizycznej Rainera Marii Rilkego oraz monodramu pt. „Ostatnia godzina” opartego na „Spowiedzi”, dziennikach i listach Lwa Tołstoja z tekstami własnych songów do muzyki Piotra „Kuby” Kubowicza (sztuka grana była w Teatrze KTO w Krakowie w latach 2009-2010). Współautor licznych antologii poetyckich, autor wielu recenzji i posłowi do zbiorów wierszy innych pisarzy. Członek ZLP od 1978 r. (w latach 1998-2006 wiceprezes i prezes oddziału ZLP w Lublinie). Od 2007 r. członek ZAiKS.

Powiązane:

Dom Kultury LSM